Tavas tiesības

Latvijas patērētāju tiesību un likumīgo interešu aizsardzība, kā arī to ievērošanas veicināšana dažādās ekonomikas nozarēs un sabiedrībā kopumā, tajā skaitā atbalsta un palīdzības sniegšana patērētāju problēmu risināšanā.

Konsultanti

Cēsis

Olita Ansone

Klātienē: trešdienās no 15.00 - 18.00. Uzmanību! 2023.gada 28.maija konsultācija tiek pārcelta uz 29.maiju.
Rīgas iela 23 (2. stāvs)

Projekti