LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Знай свои права! PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
03.08.2014 14:00

Новая Директива ЕС о правах потребителя, которая вступила в силу 13 июня 2014 года вводит значительние изменения в регулирование защиты прав потребителей. Для повышения уровня информированности потребителей об их правах, Европейская комиссия в 2014.году провела информационную кампанию в 8 странах ЕС - Болгарии, Греции, Италии, Кипре, Латвии, Польше, Португалии и Испании.

В сотрудничестве с агентвтом "Prospero" публикуем материалы кампании.

Инфографики:

Право на отказ от купленных товаров

Некачественные товары

Несправедливые условия договора

Порядок разрешения споров

Вводящая в заблуждение реклама

Трудности с инстораннымы предпринимателями

Анимированное видео:

 

Плакаты кампании:

123456

Обновлено 03.08.2014 15:37
 
„Mājsaimniecības brīvā elektroenerģijas tirgū" PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
21.01.2014 23:04
There are no translations available.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija 2014. gada 14. martā organizēja starptautisko konferenci par godu Starptautiskajai Patērētāju dienai „Mājsaimniecības brīvā elektroenerģijas tirgū" Astor Riga Hotel (Z.A. Meierovica bulvāris 10, astorrigahotel.lv/).
Aicināti visi interesenti.

--

Latvian National Association for Consumer Protection organized international conference due to the electricity market liberalization and in accordance with International Consumer Day entitled “Households in the Open Electricity Market”, which was been held in March 14th, 2014 at the Astor Riga Hotel (Z.A. Meierovica blvd. 10, astorrigahotel.lv/).
Conference is open for everyone.

Обновлено 14.01.2015 09:59
 
Patērētāju organizāciju pārstāvju izpratnes veicināšana par Enerģijas ADR PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
22.05.2013 13:57
There are no translations available.

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) 2013.gada aprīlī uzsāka projekta "Awareness raising on Alternative Dispute Resolution in the Energy Sector for the local citizens communities" („Vietējo iedzīvotāju izpratnes veicināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas mehānismiem enerģijas sektorā"), kura finansējumu nodrošina ES programma "Eiropa pilsoņiem" (2007 - 2013).

alt alt

Projekta mērķis ir vietējo iedzīvotāju izpratnes veicināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas mehānismiem enerģijas sektorā.
Projekta galvenās aktivitātes ir apmācības semināri patērētāju organizāciju pārstāvjiem - Romas pašvaldībā Itālijā; Kopenhāgenas pašvaldībā, Dānija un Gēteborgas pašvaldībā, Zviedrijā.

Noslēdzoties apmācības semināriem tiks organizēti pieredzes apmaiņas semināri - Budapeštas pašvaldībā, Ungārijā; Krakovas pašvaldībā, Polijā un Klaipēdas pašvaldībā, Lietuvā; Tartu pašvaldībā, Igaunijā un Rīgas pašvaldībā Rīgā.

 dsc 0175

š.g. 3 - 6 aprīlī Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas biedri piedalījās apmācības seminārā patērētāju organizāciju pārstāvjiem Romas pašvaldībā Itālijā.

  

 

Обновлено 22.05.2013 14:50
 
Nogodīgā komercprakse, piedāvājot Apple Care PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
25.03.2013 10:27
There are no translations available.

Visus patērētājus, kuri interesējas par Apple produktiem aicinām iepazīties ar  nelielu Euronews videosižetu un rakstu (sk. zemāk) par negodīgu komercpraksi Itālijā,  daļa no kuriem ir veltīta arī pēdējo gadu laikā īstenotajai negodīgai komercpraksei, piedāvājot garantijas pagarinājumu Apple Care. 

Apple standarta garantija darbojas vienu gadu un Apple Care tiek piedavāta patērētājiem, kā iespēja pagarināt šo termiņu. Diemžēl, aicinot iegādāties Apple Care patērētāji netiek informēti par to, ka visās ES dalībvalstīs patērētājiem ir tiesības vērsties pret pārdevēju sakarā ar preces neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces saņemšanas. Šādas negodīgas komercprakses rezultātā patērētājiem tiek radīts maldīgs priekšstats, ka neiegādājoties Apple Care iespēja izteikt savas pretenzijas par Apple preču kvalitāti pastāv tikai viena gada laikā.

Lai gan pēc LPIAA ziņām Apple Care Latvijā šobrīd piedāvāta netiek, patērētaji var saskarties ar šo komercpraksi iegādājoties Apple preces citās ES dalībvalstīs.

Vēlamies arī izteikt atbalstu un pateicību mūsu kolēģiem no Itālijas patērētāju asociācijas Altroconsumo par ieguldījumu šīs lietas virzīšanā.

Euronews sižets un raksts angļu valodā atrodami šeit.

 

 
Vai patērētāji Latvijā ir bezpalīdzīgi? PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
27.12.2012 14:23
There are no translations available.

Domāju, ka šīs jautājums ne vienu reizi vien ienācis prātā katram no mums, kad ar godīgu darbu nopelnīta nauda tiek iztērētā nekvalitatīvai precei vai pakalpojumam. Vieni bezcerīgi atmet ar roku uzreiz, otri mēģina panākt savu taisnību sarunās ar uzņēmēju vai vēršoties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), bet daži izrādās tik apbrīnojami principiāli, ka iztur visas tiesu instances.

          Lai gan ir uzņēmēji, kuri patiešām vērtē savu reputāciju patērētāju vidū un ir gatavi nākt pretī pat tad, kad uzskata, ka patērētājam nav taisnība, nav noslēpums, ka ir daudzi gadījumi, kad uzņēmēji uzvedas nepamatoti noraidoši, kad patērētāji ir spiesti apmaksāt tādus ekspertīzes atzinumus, kuri ir acīmredzami nekvalitatīvi, vai neizprotot strīdu risināšanas procesa īpatnības, iesaistās sarakstē ar PTAC.

          Viss iepriekš teiktais norāda uz to, ka Latvijas patērētājiem ir nopietnas grūtības ar strīdu izskatīšanas procesu kā tādu. Iemeslu, kādēļ sistēma nedarbojas labi, ir pietiekoši daudz. Minēšu tikai dažus.

          Pirmkārt, tas ir patērētāju zināšanu trūkums. Joprojām ir patērētāji, kuri nezina, kā rīkoties, ja prece izrādījusies nekvalitatīva. Daudzi nav informēti par visiem pieejamiem strīdu izskatīšanas mehānismiem, to priekšrocībām un trūkumiem, kā rezultātā nespēj izvēlēties optimālu rīcību dažādās strīda stadijās. Piemēram, neskatoties uz to, ka pēdējā laikā arvien biežāk medijos parādās informācija par tādu strīdu risināšanas mehānismu, kā mediācija, ne visi patērētāji apzinās, ka tā var tikt efektīvi izmantota arī patērētāju strīdos.

          Otrkārt, problēmas ir arī ar pašas strīdu izskatīšanas sistēmas efektivitāti. Patērētāju strīdu kontekstā, jānorāda, ka efektīva sistēma nodrošina ne tikai kvalitāti, bet arī iespējami vienkāršu, ātru un lētu (vēlams – bezmaksas) procesu. Jāņem vērā arī tas, ka strīdi ir dažādi, tāpēc jāpastāv zināmai mehānismu daudzveidībai, lai katram strīdam būtu iespējams piemeklēt atbilstošāko risināšanas veidu.         

          Runājot par Latvijas patērētājiem, jāsecina, ka mums ir pieejami daudzi mehānismi, kuri balstās uz strīda pušu sarunām (prasījuma pieteikuma iesniegšana uzņēmējam, mediācija, samierināšana).

          Tajā pašā laikā, diezgan nopietnas problēmas ir attiecībā uz strīda izskatīšanu gadījumā, kad puses nevēlas risināt to vienošanas ceļā. Šajā gadījumā ir nepieciešama institūcija, kura spētu izskatīt strīdu objektīvi, ātri un lēti. Lai gan patērētāji Latvijā var vērsties gan tiesā, gan ar šķīrējtiesā, gan valsts pārvaldes iestādēs (piemēram, PTAC), strīda izskatīšanas process šajās institūcijās nav piemērots patērētāju strīdu pamatmasai. Tiesa parasti prasa pārāk daudz resursu, šķīrējtiesa liedz patērētājiem pieeju tiesai (šķīrējtiesas spriedums nav pārsūdzams), bet administratīvais process kā tāds nav domāts civiltiesiskiem strīdiem.

          Vairākas ES dalībvalstis spējušas sekmīgi atrisināt līdzīgas problēmas. Darīt to mēģina arī Latvija. Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi Patērētāju strīdu risināšanas un sūdzību izskatīšanas kārtības uzlabošanas koncepciju, kurā kā viens no problēmas risinājuma variantiem ir paredzēta Patērētāju sūdzību izskatīšanas komitejas izveidošana. Arī ES līmenī 2013.gada otrajā ceturksnī ir plānots pieņemt dalībvalstīm saistošus normatīvos aktus patērētāju strīdu izskatīšanas jomā.

          Savukārt, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) 2012.gadā īstenotā projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros izveidoja sertificētu mediatoru tīklu, kurš darbojas Rīgā, Jūrmalā, Daugavpilī, Rēzeknē, Valmierā, Cēsīs, Jelgavā, Liepājā un Ventspilī. Projekta ietvaros tika sagatavoti dažādi informatīvie materiāli, kā arī ar LPIAA biedrorganizāciju atbalstu notikuši vairāki informatīvie semināri visā Latvijas teritorijā. Minētie materiāli ir pieejami LPIAA tīmekļa vietnē www.pateretajs.lv.

          Ar vienu vārdu sakot, sadarbojoties valsts iestādēm un NVO strīdu risināšanas sistēmas problēmas ir iespējams atrisināt.

          Bažas raisa viens cits ļoti būtisks aspekts – pašu patērētāju attieksme. Daudzu valstu pieredze liecina par to, ka efektīva patērētāju aizsardzības sistēma nav iespējama bez pašu patērētāju aktīvas līdzdalības. Iedzīvotāju cerība, ka viss sabiedrībai vajadzīgais darbs tiks izdarīts bez viņu palīdzības nekad neattaisnojas. Patērētājiem ir jābūt gataviem papildināt savas zināšanas, iesaistīties nevalstisko organizāciju darbā, cīnīties par savu tiesību ievērošanu.

            Šajā ziņā vielu nopietnām pārdomām sagādā Sabiedrības integrācijas fonda EEZ finanšu instrumenta programmas "NVO fonds" atklāšanā (notika šī gada 14.novembrī) Norvēģijas pārstāves Lillian Solheim teiktais, ka 80% Norvēģijas iedzīvotāju ir vienas vai vairāku nevalstisko organizāciju biedri, bet puse no iedzīvotājiem piedalās NVO darbā arī kā brīvprātīgie.

          Tātad vai patērētāji Latvijā ir bezpalīdzīgi? Manuprāt, tikai tiktāl, cik mēs paši to esam gatavi pieļaut.

          Publikācija ir sagatavota projekta “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā” ietvaros. Projekta finansējuma daļu 91,84% apmērā finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

 

lielals logo


 
<< Первая < Предыдущая 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Следующая > Последняя >>

Страница 23 из 30
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack