LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "LDM Group" (www.k7.lv) попала в черный список PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
20.04.2018 15:00

banner melnais saraksts

Латвийская ассоциaция по защите интересов потребителей информирует, что в "черный список" составленный Центром по защите прав потребителей включена SIA "LDM Group" (регистрационный номер 40103980394) за то, что компания не выполнила возложенную на нее обязанность вернуть потребителю сумму 37,90 EUR уплаченнуя за заказанный, но не поставленный товар, несмотря на то, что Комиссия по рассмотрению потребительских споров обязала ее это сделать.

SIA "LDM Group", котороя занимается коммерческой деятельностью в интернет-магазине www.k7.lv, продала потребительнице духи стоимостью в 37,90 EUR, обязавшись поставить товар в течении трех дней. К сожаления, несмотра на то, что потребительница произвела полную предоплату за товар, SIA "LDM Group" поставку товара так и не произвела, а также не вернула сумму уплаченную за заказанный, но не поставленный товар.

Комиссия по рассмотрению потребительских споров, оценив фактические обстоятельства спора и доказательства предоставленные сторонами, приняла решение удовлетворить требование потребителя и возложить на SIA "LDM Group" обязанность вернуть потребителю сумму 37,90 EUR уплаченную за заказанный, но не поставленный товар.

"Черный список" составлен с целью информировать потребителей о коммерсантах, которые не выполняют решения Комиссии по разрешению потребительских споров, и дать потребителям возможность оценить риски, которые могут быть с этим связаны.

Ознакомится со списком и решениями комиссии можно ознакомиться здесь. Информация о Комиссии по разрешению потребительских споров находиться здесь.

Обновлено 20.04.2018 15:11
 
Pavasara tīrīšana! PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
10.04.2018 12:51
There are no translations available.

Brussels June 2017. photos : @vivianhertzIr pavasara laiks! Pēc ziemas pārtraukuma mostas ziedu pumpuri un putni. Rodas vēlēšanās padarīt spodru un kārtīgu savu mājokli. Lai uzturētu tīrību mājās ikdienā tiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, veļas pulveri, universālie tīrīšanas līdzekļi un trauku mazgāšanas tabletes. Standarta mazgāšanas līdzekļi nav tik veselīgi, kā mēs varētu domāt. Lielākā daļa to sastāvdaļas var kaitēt dabas videi un cilvēku veselībai. Tieši tāpēc Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC, www.beuc.eu) iesaka izvēlēties ES ekomarķējuma mazgāšanas līdzekļus pavasara tīrīšanai, jo tie:

1) ietaupa enerģiju un naudu - ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir izrādījušies efektīvi zemās temperatūrās, ļaujot ietaupīt enerģiju un naudu. Piemēram, veļas mazgāšanas līdzekļus pārbauda tā, lai tie būtu maksimāli efektīvi 30°C temperatūrā. Ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir ļoti koncentrēti, t.i., ir nepieciešams tikai neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.

2) aizsargā veselību - mazgāšanas līdzekļu ekomarķējums parasti satur mazāk ķīmiskās vielas salīdzinājumā ar standarta produktiem. Piemēram, vielas, kas var izraisīt vēzi, mainīt DNS vai ietekmēt auglību, ir stingri aizliegtas ekomarķējuma izstrādājumos, bet nav aizliegtas standarta mazgāšanas līdzekļos. Alerģiskas vielas, smaržas un konservanti ir kaitīgi dabas videi un cilvēku veselība.

3) aizsargā apkārtējo dabas vidi - lai saņemtu ekomarķējumu tīrīšanas līdzekļi nedrīkst būt toksiski ūdens organismiem un tiem jābūt bioloģiski noārdāmiem. Tāpēc tajos nedrīkst būt fosfātu, kas iznīcina aļģu pāraugni, apdraud citu ūdens dzīvību un samazina skābekļa līmeni ūdenī.

4) samazina plastmasu - katru gadu eiropieši ražo vairāk nekā 25,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu, no kuriem tikai 30% tiek pārstrādāti. ES "Ecolabel" mazgāšanas līdzekļu iepakojums ir pārstrādājams, tas veicina iespēju pārstrādāt materiālus un izmanto mazāk plastmasas nekā parastajos iepakojumos.

5) palīdz izvairīties no maldinošas informācijas - atšķirībā no daudziem sevi pasludinātiem zaļajiem logotipiem, ekomarķējuma simbols "Ecolabel" garantē drošus, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Tas ir saistīts ar stingrām prasībām, kas ražotājiem ir jāievēro, lai iegūtu marķējumu. Testi apliecina, ka tīrīšanas līdzekļi "Ecolabel" darbojas tikpat efektīvi kā tradicionālie tīrīšanas līdzekļi.

Papildus informācija par ekomarķējumu ir pieejama  Eiropas Patērētāju organizācijas elektroniskajā mājas lapā: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf

Related image
Обновлено 20.04.2018 14:58
 
Patērētāji, lauksaimnieki un ražotāji par "OIK atcelšanu" PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
31.03.2018 11:20
There are no translations available.

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK) ir kļuvusi par ārkārtīgi lielu un netaisnīgu slogu daudzām elektroenerģijas patērētāju grupām, tādēļ Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) aicināja lauksaimniekus, ražotājus un citus uzņēmējus apvienot spēkus un kopīgi cīnīties par šī maksājuma atcelšanu.

Š.g. 16.martā Eiropas Savienības mājā, Rīgā LPIAA rīkoja Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītu semināru, kura dalībnieki apsprieda OIK sloga mazināšanas iespējas sadarbībā ar LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Pasākuma noslēgumā patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizāciju pārstāvji parakstīja aicinājumu, kurā akcentē nepieciešamību dažādām elektroenerģijas patērētāju grupām kopā iestāties pret nepamatoto OIK maksājumu un meklēt visas sabiedrības interesēm atbilstošus risinājumus. Aicinājumā norādīts, ka zaļās enerģijas atbalsta ideja diemžēl ir izmantota, lai radītu mehānismu, kurš darbojas pretēji patērētāju interesēm un kurā vienīgie ieguvēji ir ļoti šaura OIK atļauju saņēmēju grupa. Valdības centieni šo mehānismu reformēt un OIK slogu patērētāju maksājumos samazināt nav guvuši panākumus. Tieši pretēji – 2018.gada sākumā daudzi privātie patērētāji, kā arī lauksaimnieki un dažādu nozaru uzņēmēji saņēma par 30–40% lielākus elektroenerģijas rēķinus.

Nepamatoti augsta maksa par elektroenerģiju negatīvi ietekmē kā mājsaimniecības, tā arī visas valsts ekonomiku un atsevišķas tās jomas, tādēļ saprotamas un atbalstāmas ir gan lauksaimnieku prasības risināt sezonālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmu, gan ražotāju bažas par konkurētspējas mazināšanos.

2018.gada 16. martā masu saziņas līdzekļi ir publicējuši "Latvijas Radio" Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāja Teklas Žabovas interviju: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aktuali/lpiaap-priekssedetaja-tekla-zabova-par-pateretaju-prasibu-atcelt.a101216/

Обновлено 31.03.2018 11:48
 
Starptautiskā patērētāju diena PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
15.03.2018 14:04
There are no translations available.

Katru gadu 15. martā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā patērētāju diena ar mērķi pievērst uzmanību patērētāju interešu un tiesību ievērošanai un pieprasīt šo tiesību ievērošanu un aizsardzību. Šogad Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) Starptautiskās patērētāju dienas kontekstā esam aicinājuši patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizācijas, kā arī jebkuru patērētāju piedalīties seminārā un pārrunāt ar LR Ekonomikas ministriju risinājumus OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem un OIK fiksētās daļas samazināšanu. Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītais seminārs notiks ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga (kamīna zālē, 2. stāvā), 2018.gada 16.martā, plkst.10:30.

LPIAA aicina iedzīvotājus būt aktīviem savu interešu un tiesību aizstāvēšanā!

ratini

 
Реформа КОЗ и домохозяйства PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
22.02.2018 09:01

В феврале 2018 года Латвийские потребители (домохозяйства) получили очередные счета за электроэнергию, принесшие пользователям неприятный сюрприз. В результате наша ассоциация стала получать жалобы потребителей, счета которых выросли, несмотря на небольшое потребление электричества или даже полное отсутствие такового.

Причиной подорожания оказалась новая модель финансирования компоненты обязательной закупки (КОЗ) - с 1 января 2018 года этот платеж, направленный на поддержание т.н. "производителей зеленой энергии" стал дифференцированным.

Платеж КОЗ состоит из двух частей т.е. постоянная часть (зависит от силы тока электроподключения, измеряемого в амперах) и меняющаяся часть (рассчитывается пропорционально потребленной электроэнергии). В счетах это обычно отражается как „OIK atjaunojamie”, „OIK koģenerācija”, „jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu”.

Для многих измениния КОЗ оказались более чем значительными. Так например один из потребителей пишет: „если до 1 января 2018 года за КОЗ я платила 0,48 евро, то с января уже 3,32 евро т.е. почти в семь раз больше, хотя потребление электроэнергии было ничтожным”. Таким образом, те, кто экономит электроэнергию и потребляет ее меньше, платят больше, чем те, чье электропотребление выше!

Министрерство Экономики поясняет, что „для производства электроэнергии из возобновляемых ресурсов и когенерации высокой эффективности в Латвии, как инструмент поддрежки используется обязательная закупка электроэнергии и плата за мощьность электроподключения. Дополнительные расходы, которые возникают в результате предоставления этой поддержки, несут все пользователи электроэнергии в Латвии, уплачивая ОЗК, котороя наряду с рыночной стоимостью электроэнергии, тарифами за распределение/передачу и налогом на добавочную стоимость включается в общую цену на электроэнергию”.

Торгово-промышленная палата Латвии в средствах массовой информации и на своей домашней страничке выразила недовольство новым порядком и призвала (см. здесь: https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/1805) недопустить новые реформы КОЗ, а наоборот, постепенно отказаться от этого платежа. Палата призывет Министерство Экономики также незамедлительно оценить затраты и инвестиционные планы принадлежащего государству АО “Sadales tīkls”, которые зачастую непонятны не только предпринимателям, но и населению, поэтому призывем надзорные учреждения внимательно следить за распределением трат. Это тоже является способом снижения общей цены на электроэнергию.

Напомним, что в Латвии размер КОЗседьмой по величине среди стран Европейского Союза (Данные Евростата, 2016).Самая высокая цена за КОЗ установлена в Бельгии, Дании, Великобритании, Австрии, Италии и Германии.

 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 24
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack