LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Nodarītie zaudējumi ir jāpierāda PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:15

invoice article

Patērētāju intrešu aizstāvības asociācijā (PIAA) regulāri vēršas patērētāji, kuriem ir neskaidrības par parādu atgūšanas pakalpojumu uzņēmūmu paziņojumos norādītajam summām. Patērētāji vēlas zināt vai komersantu prasījumi ir pamatoti.

Parasti, sniegt kompetentu atbildi uz šo jautājumu nav iespējams bez iedziļināšanas dokumentos. Tomēr ir arī universāli padomi, kurus ir iespējams piedāvāt teju vienmēr. Viens no tādiem ir padoms pievērst uzmanību paziņojumā norādītājām summām saistītām ar parādu atgūšanu.

Parasti tie dalās divās kategorijās:

  1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju (t.s. parādu piedziņēju) izdevumi;
  2. zaudējumi.

Attiecībā uz pirmo kategoriju jāatgādina, ka Latvijā 2012.gadā 8.novembrī tika pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kurā ir noteikts, ka parāda atgūšanas izdevumiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Savukārt, par samērīgiem uzskatāmi parāda atgūšanas izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamam apmēram.

Uz minētā likuma pamata 2013.gada 29.janvārī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi", kuros ir noteikts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības no parādnieka pieprasīt, lai tas atlīdzinātu pamatotus parāda atgūšanas izdevumus, kas atbilst šādam pieļaujamam apmēram:

  1. par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā septiņus euro;
  2. par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 euro parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Teiktais nozīmē, ka izdevumi par parāda atgūšanu kopā nevar pārsniegt 17 EUR. Turklāt, ja parādu piedzinējs nosūtīja vien rakstisku paziņojumu, tad viņš ir tiesīgs pieprasīt no patērētāja ne vairāk par 7 EUR.

Bet kā ir gadījumā, ja patērētājs paziņojumā ietvērto prasijumu neatzīst? Likums nosaka, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, tikai ja nepastāv strīds par parāda esamību.

Bieži vien kreditori un parādu piedzinēji paziņojumos vai rēķinos patērētājiem iekļauj arī zaudējumus, kuri esot nodarīti vai nu pašam kreditoram, vai nu parādu piedzinējam. Tomēr, vēlamies vērst patērētāju uzmanību tam, ka šajā kontekstā zaudējumi varētu rasties tikai patērētāja pieļautā līguma vai likuma pārkāpuma rezultātā, proti, tas vai zaudējumi radīsies un cik lieli tie būs noskaidrosies tikai pēc pārkāpuma izdarīšanas. Tas, savukārt, nozīmē, ka zaudējumu rašanas fakts un apmērs parādu piedzinējam un kreditoram ir jāpierāda. Ar apgalvojumiem vien nepietiek.

Turklāt, zaudējumu atlīdzināšana var izrādīties neiespējama dažādu juridisku šķēršļu dēļ.

Minēto iemeslu dēļ, iesakam patērētājiem, kuriem pieprasa samaksāt zaudējumu atlīdzību, vispirms lūgt pierādījumus, bet, ja tie ir iesniegti, tad izmantot kvalificētu juridisku palīdzību šo pierādījumu izvērtēšanai.

Savukārt, gadījumā, kad patērētājs jau ir apmaksājis zaudējumus, kurus ne kreditors, ne parādu piedzinējs nespēj pierādīt, tad patērētājam būtu jāveršas ar pretenziju pie komersanta vai tiesā, prasot pārmaksāto summu atmaksāšanu.

Piemēram, šobrīd ir aktuāla SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), kurā strādā ar zīmolu “Credit24” lieta. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzsāktas pārbaudes ietvaros komersants atzina pārkāpumu un iesniedza PTAC rakstveida apņemšanos izslēgt pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” no visiem rēķiniem un atmaksāt patērētājiem kopš 2013.gada 1.februāra samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”, ja patērētājs viena gada laikā (līdz 2018.gada 27.martam) vērsīsies pie komersanta ar attiecīgu rakstveida iesniegumu.

Aicinām patērētājus, kurus skāris šis pārkāpums vērsties SIA “IPF Digital Latvia” ar rakstveida iesniegumu par pārmaksātas summas atmaksu!

Izmantojiet savas patērētāja tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 maijs 2017 14:40
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack