LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Aviopasažieriem pienākas kompensācija arī lidojuma kavēšanas gadījumā PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 27 februāris 2017 15:35

Turpinam iepazīstināt lasītājus ar Patērētāju strīdu risināšanas komisijas (Komisija) lēmumiem.

Šajā rakstā - par Komisijas lēmumu Nr.3-psrk ar kuru tika izskatīta lieta par pasažieri, kas kopā ar trīs ceļabiedriem iegādājies komplekso ceļojumu, kura ietvaros noklūšana galamerķī tika paredzēta ar kādas aviokompānijas nodrošinātu lidojumu. Diemžēl, lidojums tika aizkavēts par aptuveni 18 stundām, kā rezultātā pasažieris pieprasīja aviokompānijai un tūroperatoram izmaksāt kompensāciju atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.261/2004 (Regula) noteiktajam apjomam.

Komisija konstatēja, ka aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, tomēr citā pasažiera līdzīgā lietā aviokompānija norādīja, ka lidojums tika aizkavēts tehnisku iemeslu dēļ.

Komisija, izskatījusi lietu, nolēma apmierināt patērētāja prasījumu.

Atšķirībā no gadījumiem, kad pasažierim tiek atteikta iekāpšana vai lidojums tiek atcelts, kuros Regula skaidri nosaka pasažieru tiesības saņemt kompensāciju, lidojuma kavēšanās gadījumā pasažiera tiesības uz to Regulas tekstā tieši nav minētas. Tomēr Eiropas Savienības Tiesa 2009.gada 19.novembra spriedumā apvienotās lietās C-402/07 un C-432/07 ir secinājusi, ka Regulas 5., 6. un 7.pants ir jāinterpretē tādējādi, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt šīs Regulas 7.pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

Vārds komisijai:

Komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un lietā esošos materiālus, secina, ka Pasažieris un viņa ceļabiedri galamērķi sasniedza vairāk kā trīs stundas vēlāk nekā sākotnēji plānots. Aviokompānija lietā paskaidrojumus nav sniegusi, kā arī nav iesniegusi pierādījumus tam, ka lidojuma kavēšanos izraisīja ārkārtēji apstākļi. Līdz ar to Komisija konstatē, ka Aviokompānija nav pierādījusi, ka lidojuma aizkavēšanos izraisīja ārkārtas apstākļi, no kuriem tā nevarēja izvairīties, pat veicot visus iespējamos pasākumus. Ievērojot minēto, Komisija norāda, ka konkrētajā gadījumā Pasažierim un viņa ceļabiedriem ir tiesības uz kavēta lidojuma kompensāciju 400,00 EUR apmērā katrai personai saskaņā ar Regulas 7.panta 1.punkta b) apakšpunktu (attālums starp pilsētām ir 2311 km).

Ar pilnu lēmuma tekstu var iepazīties šeit.

Noslēguma jāatzīmē, ka atbilstoši Regulai kompensācijas apmērs ir atkarīgs no lidojuma attāluma un var svarstīties no 250 EUR līdz 600 EUR.

Izmantojiet savas pasažiera tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 28 februāris 2017 10:13
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack