LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Pirmais atzinums EESLK PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Piektdiena, 21 oktobris 2016 11:35

2016. gada 19. un 20. oktobrī notika kārtējā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 520. Plenārsesija, kuras ietvaros tika apstiprināts pirmais Baibas MILTOVIČAS (III gr.-LV) sagatavotais atzinums Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par “ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju” [COM(2016) 51 final].

Stratēģija koncentrējas uz siltumapgādi un aukstumapgādi, kas ikdienā ietekmē visus ES iedzīvotājus. Šī visaptverošā ES stratēģija ir ārkārtīgi vērienīga. Tas nozīmē, ka ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana būs lielā mērā atkarīga no šīs stratēģijas efektīvas un konsekventas īstenošanas dalībvalstu līmenī. Atjaunojamo energoresursu lomas stiprināšana siltumapgādes un aukstumapgādes jomā varētu būt visnozīmīgākais faktors, kas sekmē vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, un tas būtu jāatzīst pašreizējā Enerģētikas savienības programmā.
Lai ikviena kopēja stratēģija būtu efektīva, izšķirošā loma ir patērētājiem, un Komiteja aicina izvērst tās priekšlikumu attiecībā uz visaptverošu Eiropas dialogu par enerģētiku nolūkā ievērojami uzlabot informētību un radīt skaidrus stimulus patērētāju ieradumu maiņai. Šādiem stimuliem vajadzētu būt ne tikai finansiāliem, bet ar tiem būtu jāuzsver arī stratēģijā iekļauto daudzo pasākumu pozitīvā sociālā ietekme un tie būtu jāpiemēro mazaizsargātām un enerģētiskās nabadzības skartām grupām.

Informācija par plenārsesiju un saistošajiem dokumentiem ir pieejama: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-520-plenary-session

Image 11 - 521st Plenary session

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 oktobris 2016 12:00
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack