LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Ja prece vai pakalpojums ir nekvalitatīvi… PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 13 decembris 2016 13:02

Iepriekšējā rakstā esam noskaidrojuši, kas ir atteikuma tiesības un kā to izmantot. Šajā rakstā pievērsīsimies tam, kā pareizi rīkoties, ja nopirktā prece vai saņemtais pakalpojums ir nekvalitatīvi jeb, likuma vārdiem runājot, neatbilst līguma noteikumiem.

Kopumā process sastāv no sekojošiem posmiem:

  1. pārrunas ar uzņēmēju;
  2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) palīdzība;
  3. strīda risināšana Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.
  4. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
  5. iesnieguma iesniegšanas datumu;
  6. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
  7. preces/pakalpojuma trūkuma novēršanu jeb remontu;
  8. preces apmaiņu pret citu kvalitatīvu preci (neattiecas uz pakalpojumiem);
  9. līguma atcelšanu un samaksātās naudas atmaksu;
  10. cenas samazināšanu.

Tātad, vispirms ir jāveic pārrunas ar uzņēmēju. Sākumā pamēģiniet atrisināt problēmu mutiski, bet ja risinājums nav atrasts, tad iesniedziet uzņēmējam rakstisku iesniegumu.

Iesniegumā norādiet:

Runājot par prasījumiem, - patērētājs ir tiesīgs prasīt:

Tiesības izvēlēties, kuru no šiem prasījumiem pieteikt, ir patērētājam, nevis pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam. Tomēr pastāv arī būtiski ierobežojumi. Tie lielākoties attiecas uz prasījumu par naudas atmaksu, proti, naudas atmaksu drīkst prasīt, ja:

  • uzņēmējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces trūkumu vai veicis preces apmaiņu vai ja minētās darbības veiktas, radot patērētājam būtiskas neērtības (attiecas arī uz prasījumu par cenas samazināšanu);
  • preces trūkums ir maznozīmīgs un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot;
  • ir iespējams novērst pakalpojuma trūkumu.

Turklāt, naudas atmaksas gadījumā, uzņēmējs drīkst ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci vai izmantojot pakalpojumu, un, tādējādi samazināt atmaksājamo summu.

Ja Jums nav pārliecības, ka spēsit sagatavot iesniegumu uzņēmējam patstāvīgi vai vēlaties ietaupīt laiku, aicinām izmantot PIAA izstrādāto mājaslapu www.pretenzija.lv

Sagatavoto iesniegumu nogādā šādi:

  1. personīgi,
  2. pa pastu (ierakstītā vēstulē),
  3. elektroniski (piemēram, izmantojot e-pastu). Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.
  4. divu mēnešu laikā no preces/pakalpojuma trūkuma (defekta) atklāšanas dienas.
  5. divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Piemēram, ja izvēlējāties nogādāt iesniegumu personīgi, sagatavojiet to divos eksemplāros, vienu no tiem nododiet uzņēmējam un palūdziet izdarīt atzīmi par iesnieguma saņemšanu uz otra eksemplāra, kurš paliks Jums.

Lūdzam ievērot, ka atbilstoši likuma prasībām iesniegums ir jāiesniedz:

Viens no jautājumiem, kas bieži vien izraisa neskaidrības, ir jautājums par garantiju. Atgādinām, ka garantija ir brīvprātīgs uzņēmēja apsolījums un tā noteikumi var atšķirties no augstāk norādītajiem likuma noteikumiem. Piemēram, garantijas termiņš var būt mazāks par diviem gadiem. Tiesa gan tas neietekmē Jūsu tiesības atbilstoši likumam - savu iesniegumu uzņēmējam tik un tā varēsit iesniegt divu gadu laikā.

Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi patērētājam 15 darba dienu laikā. Ja minētajā termiņā atbilde nav sniegta, uzskatāms, ka uzņēmējs Jūsu pretenziju ir noraidījis.

Lūdzam ņemt vērā, ka pārrunas ar uzņēmēju ir jāveic obligāti, jo bez tām saņemt PTAC palīdzību vai vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā nevarēsit. Šāds noteikums ir tādēļ, ka atbilstoši aptauju rezultātiem aptuveni 60% patērētāju atrisina problēmu pārrunās ar uzņēmēju. Tādēļ šis posms lielākajai daļai patērētāju ļauj atrisināt problēmu ātri un bez liekām formalitātēm.

Savukārt, ja uzskatāt, ka uzņēmējs ir noraidījis Jūsu iesniegumu nepamatoti, aicinām vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu bezmaksas palīdzību strīda risināšanā. PTAC darbinieki pieprasīs no Jums un uzņēmēja nepieciešamo informāciju, izskaidros katrai pusei likuma noteikumus un, ja redzēs, ka uzņēmējam nav taisnība, izskaidros, ka viņam ir jāizpilda Jūsu prasījums.

Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt iepriekšējos divos posmos, pēc patērētāja lūguma var nodot Patērētāju strīdu risināšanas komisijai, kura darbojas kopš 2016.gada marta.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir jauna parādība Latvijā, tādēļ nākamajā rakstā pastāstīsim par to detalizētāk.

Veiksmīgus pirkumus!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 09:35
 
Kas ir atteikuma tiesības? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 novembris 2016 10:50

Viens no jautājumiem, kas rada neskaidrību patērētāju vidū ir tas kādos gadījumos patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no preces vai pakalpojuma. Atbildei uz šo jautājumu arī ir veltīts šis raksts.

Runa ir par, likuma vārdiem sakot, atteikuma tiesībām, kas ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā atkāpties no noslēgtā līguma nesniedzot nekādu pamatojumu.

Jā, te nav nekādas kļūdas. Atteikuma tiesība var izmantot bez pamatojuma, tas nozīmē, piemēram, ka preci varēs atdot atpakaļ pārdevējam pat ja tā vienkārši nepatīk.

Tiesa gan, atteikuma tiesības var izmantot tikai likumā īpaši noteiktajos gadījumos, piemēram lai atkāptos no distances, "sliekšņa" un kreditēšanas līgumiem. Tas tā ir tāpēc, ka šajās situācijās patērētājam dažādu iemeslu dēļ ir ievērojami apgrūtinātas iespējas pieņemt labi izsvērtu lēmumu.

Distances līgumā (pasūtot preci vai pakalpojumu internetā, ar kataloga, e-pasta, televīzijas, faksa u.c. palīdzību) patērētājs nevar pilnvērtīgi novērtēt preces izmēru, krāsu, kopējo izskatu. "Sliekšņa" līgumā uzņēmēja vizīte darbā vai mājās parasti pārsteidz patērētāju nesagatavotu un šī iemesla dēļ viņš var viegli kļūdīties savā izvēlē. Atteikuma tiesības piedāvā patērētājiem efektīvu šo problēmu risinājumu.

Savukārt, ja tas ir parasts pirkums, kuru veicat ierodoties veikalā, tad atteikuma tiesības šajā gadījumā nav, jo iepriekš minētie šķēršļi nepastāv.

Viens no būtiskākajiem atteikuma tiesību aspektiem ir termiņš. Parasti tas ir 14 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas vai preces saņemšanas dienas. Tomēr gadījumā, ja patērētājam netika sniegta informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, minētais termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem.

Piemēram, ja prece piegādāta 2016.gada 1.decembrī, tad atteikuma tiesību termiņš sākas ar nākamo dienu (2.decembri) un beidzas 15.decembrī, kas ir pēdēja diena, kad minētas tiesības var izmantot. Savukārt, ja noteiktā informācija nav sniegta, tad termiņa pēdēja diena ir 2017.gada 15.decembris.

Termiņā tiek iekļautas arī brīvdienas un svētku dienas. Tomēr, ja tas beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad atteikuma tiesības varēs izmantot arī tuvākajā darba dienā.

Atteikuma tiesības izmanto iesniedzot uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. To var rakstīt brīvā formā vai izmantot atteikuma veidlapu, kuru piedāvā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (to var atrast uzņēmēja mājaslapā vai viņa izsniegtajos dokumentos).

Jāatceras arī par izņēmuma situācijām, kuros atteikuma tiesību patērētājam nav. Piemēram, atteikuma tiesību nav, ja:

  • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
  • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
  • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
  • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus;
  • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu un citos gadījumos.
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 26 decembris 2016 23:38
 
Vai patērētājiem elektroenerģija būs lētāka? PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Pirmdiena, 07 novembris 2016 15:31

BannerŠodien (07.11.2016.) Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 29, plkst. 12:00, notika diskusija “Vai patērētājiem elektroenerģija būs lētāka?”.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkoja informatīvu diskusiju, lai skaidrotu, kā regulatora rosinātie grozījumi tarifu aprēķināšanas metodikā ietekmēs elektroenerģijas cenu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sagatavojusi grozījumus elektroenerģijas pārvades un sadales tarifu aprēķināšanas metodikā, piedāvājot mainīt pieeju kapitāla atdeves likmes noteikšanai.

Tā kā SPRK lēmums ietekmēs ikvienu no patērētājiem, diskusijas rīkotāji vēlas uzklausīt regulatoru, ekspertus, iesaistīto uzņēmumu pārstāvjus, lai iegūtu informāciju un saņemtu atbildi uz jautājumu, vai elektroenerģija pēc tarifu aprēķina metodikas izmaiņām patērētajiem kļūs lētāka vai dārgāka.

Sagaidāms, ka SPRK drīzumā padomes sēdē skatīs šo jautājumu, tāpēc aicinām visus interesentus sekot līdzi notikumu gaitai: www.sprk.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 09:25
 
LPIAA atver jaunu mājaslapu - www.pretenzija.lv! PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 31 oktobris 2016 10:18

www.pretenzija.lv

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) izveidojusi tīmekļa vietni www.pretenzija.lv, kurā katrs patērētājs, kas saskāries ar preces vai pakalpojuma defektu (neatbilstību līguma noteikumiem) var ātri un vienkārši sagatavot iesniegumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Šāda iesnieguma iesniegšana ir priekšnoteikums turpmākai strīda risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) un šogad izveidotajā Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

Jāatgādina, ka 2016.gadā notikušās būtiskas izmaiņas patērētāju strīdu izskatīšanas kārtībā, tai skaitā tika izveidota jauna institūcija - Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kuras darbu nodrošina PTAC un kuras sastāvu veido bijušie tiesneši, kā arī komersantu organizāciju un PIAA pārstāvji.

Nolūkā atbalstīt Latvijas patērētājus, kuri bieži vien nav informēti par pēdējām izmaņām likumos, PIAA ir izveidojusi vietni www.pretenzija.lv, kuras saturs arī turpmāk tiks adaptēts aktuāliem grozījumiem normatīvajos aktos.

Izmantojot www.pretenzija.lv iesnieguma sagatavošanai nebūs nepieciešamas juridiskās zināšanas - vajadzēs tikai aizpildīt vairākas ailes atbilstoši norādījumiem. Turklāt, to ir iespējams darīt sev ērtākajā brīdī un veidā - ar datora, planšetes vai viedtālruņa palīdzību. Sagatavotu iesniegumu varēs izdrukāt vai nosūtīt elektroniski. Vietnē www.pretenzija.lv atradīsiet arī informāciju par par savām tiesībām un strīdu risināšanas kārtību t.i. kur un kādos termiņos jāveršas, lai atrisinātu strīdu.

Vietne www.pretenzija.lv ir tapusi projekta “Patērētāju pirmās palīdzības komplekts” (Consumer First Aid Toolkit) ietvaros, kuru kopīgi īsteno divas Baltijas valstu patērētāju organizācijas, kas ir Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) biedri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) un Lietuvas Patērētāju organizāciju alianse (Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas jeb LVOA). Projektu finansē Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) Angel funding programmas ietvaros, kas ir veltīta Centrālas Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu patērētāju organizāciju atbalstam.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 novembris 2016 10:43
 
Pirmais atzinums EESLK PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Piektdiena, 21 oktobris 2016 11:35

2016. gada 19. un 20. oktobrī notika kārtējā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 520. Plenārsesija, kuras ietvaros tika apstiprināts pirmais Baibas MILTOVIČAS (III gr.-LV) sagatavotais atzinums Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par “ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju” [COM(2016) 51 final].

Stratēģija koncentrējas uz siltumapgādi un aukstumapgādi, kas ikdienā ietekmē visus ES iedzīvotājus. Šī visaptverošā ES stratēģija ir ārkārtīgi vērienīga. Tas nozīmē, ka ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana būs lielā mērā atkarīga no šīs stratēģijas efektīvas un konsekventas īstenošanas dalībvalstu līmenī. Atjaunojamo energoresursu lomas stiprināšana siltumapgādes un aukstumapgādes jomā varētu būt visnozīmīgākais faktors, kas sekmē vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, un tas būtu jāatzīst pašreizējā Enerģētikas savienības programmā.
Lai ikviena kopēja stratēģija būtu efektīva, izšķirošā loma ir patērētājiem, un Komiteja aicina izvērst tās priekšlikumu attiecībā uz visaptverošu Eiropas dialogu par enerģētiku nolūkā ievērojami uzlabot informētību un radīt skaidrus stimulus patērētāju ieradumu maiņai. Šādiem stimuliem vajadzētu būt ne tikai finansiāliem, bet ar tiem būtu jāuzsver arī stratēģijā iekļauto daudzo pasākumu pozitīvā sociālā ietekme un tie būtu jāpiemēro mazaizsargātām un enerģētiskās nabadzības skartām grupām.

Informācija par plenārsesiju un saistošajiem dokumentiem ir pieejama: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-520-plenary-session

Image 11 - 521st Plenary session

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 oktobris 2016 12:00
 
<< Sākums < Iepriekšējā 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nākamā > Beigas >>

11 lapa no 24
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack