LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Межшкольный конкурс на 2016 - 2017 учебный год PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
31.01.2017 11:59
alt

Проект "Класс для потребителей" (англ. "Consumer Classroom") обьявляет конкурсс на 2016 - 2017 учебный год „Умные потребители энергии”.

Конкурс предусмотрен для учеников школ Европейского Союза возрастом от 12 до 18 лет и будет проходить до 17-го марта 2017 года (полночь по Центральноевропейскому времени).

Учавстовать можно здесь: https://www.consumerclassroom.eu/lv/consumer-classroom-20162017-m%C4%81c%C4%ABbu-gada-starpskolu-konkurss

Обновлено 31.01.2017 12:08
 
Izmaiņas dabasgāzes lietotājiem PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
19.01.2017 14:45
There are no translations available.

No š.g. 3.aprīļa visiem dabasgāzes lietotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju. Tas izriet no LR Ekonomikas ministrijas izstrādātā Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikuma projekta. Noteikumu projekts iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošina tirgotājs – viesn līgums, viens rēķins un viena klientu apkalpošanas vieta. Sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos jautājumus. Līdzīgs risinājums šobrīd tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā.

Image result for gas in picture

Mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlēsies mainīt tirgotāju, turpinās saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulētu cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019. gadam būs AS Latvijas Gāze.

 
Patērētāju strīdu risināšanas komisija PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
27.12.2016 09:17
There are no translations available.

Biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (LPIAA) rakstu sērijas noslēgumā vēlamies pastāstīt lasītājiem par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju, kas ir izveidota šogad, lai uzlabotu un atvieglotu patērētājiem un uzņēmējiem strīda risināšanas procesu.

Kā zināms, tiesas process ir salīdzinoši dārgs un laikietilpīgs, lai to uzsāktu par pirkumu dažu simtu euro vērtībā. Komisija ir izveidota, lai piedāvātu alternatīvu mehānismu, kam šie trūkumi nepiemīt.

Piemēram, iedomāsimies patērētāju, kurš nopircis nekvalitatīvu preci un kuram pārrunas ar komersantu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sniegtā palīdzība nav nesušas vēlamo rezultātu. Šajā gadījumā PTAC, visticamāk, jau būs savācis nepieciešamos dokumentus un patērētājam atliks tikai iesniegt PTAC vienkāršu iesniegumu ar lūgumu nodot lietu izskatīšanai komisijā.

Komisija, kuras sastāvu veido vismaz trīs locekļi (pensionējies tiesnesis, uzņēmēju asociācijas eksperts un LPIAA eksperts konkrētajā jomā) dažu nedēļu laikā izskatīs lietu un pieņems lēmumu. Parasti ne uzņēmēja, ne patērētāja klātbūtne komisijas sēdē nav nepieciešama. Vienkārši!

Vēršoties komisijā, jāņem vēra daži aspekti!

Pirmkārt, komisija piedāvā alternatīvu tiesai, nevis to aizstāj. Tas nozīmē, ka gan patērētājs, gan uzņēmējs ir tiesīgi vērsties tiesā jebkurā brīdī, arī tad, ja komisijas lēmums neapmierina.

Otrkārt, strīda izskatīšana komisijā gan patērētājam gan uzņēmējam ir bez maksas un notiek ātri - ne ilgāk par 90 dienām, bet parasti vēl ātrāk.

Treškārt, ir virkne gadījumu, kad vērsties komisijā nevarēs. Tas var būt saistīts gan ar lietderīguma apsvērumiem (ir pasludināta uzņēmēja maksātnespēja, strīds ir nenozīmīgs/sīks vai tieši pretēji - sarežģīts - un radītu nopietnus traucējumus komisijas darbā), termiņiem (kopš dienas, kad iesniegums iesniegts pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ir pagājis vairāk nekā gads) vai konkrētām strīda jomām (komisija neizskata strīdus par veselības aprūpes pakalpojumiem, juridiskajiem pakalpojumiem, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, kā arī zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu) u.c. Tāpat, komisijā nevar vērsties, ja preces vai pakalpojuma cena ir 20 EUR un mazāk vai pārsniedz 14000 EUR.

Jāņem vērā, ka Latvijā darbojas arī citi ārpustiesas strīdu risinātāji - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Latvijas Zvērināto advokātu padome, Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds. Komisija neskatīs strīdus jomās, kurās darbojas šie strīdu risinātāji.

Ceturtkārt, komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. Tas nozīmē, ka ar šo lēmumu nebūs jādodas pie tiesu izpildītāja. Lēmums labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā, ja komisija nav noteikusi garāku termiņu. PIAA seko tam, vai lēmumi tiek pildīti, un pret uzņēmējiem, kuri komisijas lēmumus nepildīs, veiks virkni pasākumu, tai skaitā, sazināsies un mudinās izpildīt lēmumu, izplatīs informāciju par neizpildītiem komisijas lēmumiem medijos (arī reģionālajos) un internetā.

Kopumā jāteic, ka šādas komisijas izveidošana sniedz ieguvumus gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Šobrīd patērētājs var atrisināt savu problēmu bez maksas un ar minimālām pūlēm. Savukārt uzņēmēji, kuri ir apvienojušies nozaru asociācijās, piedalās strīda risināšanas procesā, samazina tiesvedības risku un izdevumus strīda risināšanai (komisijas darbs, lielākoties, tiek finansēts no valsts budžeta), kā arī, pildot komisijas lēmumus, stiprina savu reputāciju.

Ar šo noslēdzam mūsu pirmssvētku rakstu sēriju un vēlamies pateikties lasītājiem par uzmanību!

Ja Jums radušies jautājumi vai ir nepieciešams padoms vai palīdzība, vērsieties LPIAA: info@pateretajs.lv

Vienmēr saglabājiet pirkuma čeku un esiet gatavi aizstāvēt savas intereses!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Обновлено 27.12.2016 09:35
 
Eсли товар или услуга оказались некачественными... PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
13.12.2016 13:02

В предыдущей статье мы выяснили, что такое право на отказ и как им воспользоваться. В этой статье обратимся к тому, как правильно действовать, если Вы получили некачественный товар или услугу.

Сам процесс состоит из 3 этапов:

  1. переговоры с продавцом/поставщиком услуг,
  2. помощь Центра по защите прав потребителей,
  3. рассмотрение спора Комиссией по разрешению потребительских споров.

Таким образом, начинаем с переговоров. Для начала побеседуйте с предпринимателем устно. Если проблему таким образом решить не удасться, то пора подавать письменное заявление. 

В заявлении укажите:

  1. свое имя, фамилию, адрес места жительства и контактную информацию,
  2. дату подачи заявления,
  3. суть спора, свое требование и его обоснование.

Что касается требований, которые имеет право выдвинуть потребитель. Их четыре:

  1. ремонт товара или устранение дефекта услуги;
  2. обмен товара на качественный (не относистся к услугам);
  3. расторжение договора и возврат уплаченных денег;
  4. снижение цены.

Право выбирать, какое из упомятых требований выдвинуть за потребителем а не за продавцом или поставщиком услуг. Однако, необходимо иметь ввиду, что закон устанавливает довольно существенные ограничения, которые, в основном, относятся к праву на возврат денег, а именно, требовать возврата денег потребитель имеет право только если:

  • предприниматель в разумный срок не устранил дефект товара или не произвел его обмен или если эти действия произведены с созданием потребителем существенных неудобств (это ограничение относится и к требованию о снижении цены);
  • дефект товара или услуги не является preces не является малозначительным и может существенно повлиять на возможности потребителя изпользовать товар;
  • устранить дефект услуги невозможно.

К тому же, в случае возврата денег, предприниматель может учесть износ товара или пользу, которую потребитель получил пользуясь товаром или услугой и, таким образом, уменьшить сумму возврата.

Если Вы не уверены, что сможете подготовить заявление предпринимателю самостоятельно или желаете сэкономить время, предлагаем воспользоваться разработанной нами интернет платформой www.pretenzija.lv.

Подготовленное заявление небходимо доставить одним из следующих способов:

  1. лично,
  2. по почте (заказным письмом),
  3. в электронном виде, например, по электронной почте. Заявлению, поданному в электронном виде подпись не нужна.

Если вы решили доставить заявление лично, то лучше подготовить его в двух экземплярах, один из которых отдайте предпринимателю, а на другом попросите поставить отметку о получении и оставте его себе.

Просим учесть, что письменное заявление должно быть подано не позднее:

 1. двух месяцев со дня обнаружения дефекта товара или услуги;
 2. двух лет со дня получения товара или услуги.

Вопрос, который зачастую смущает потребителей касается гарантии. В связи с этим стоит напомнить, что гарантия это добровольное обещание предпринимателя и ее условия могут отличаться от вышеуказанных правил Закона о защите прав потребителей. Например, срок гарантии может быть короче чем два года, но этот факт никак не влияет на права потребителя по закону - свое заявление предпринимателю все равно сможете подать в течении двух лет.

Предприниматель обязан дать ответ на письменное заявление потребителя в течении 15 рабочих дней. Если в этот срок ответ не был дан, то считатеся, что заявление потребителя отклонено.

Просим учесть, что переговоры с предпринимателем обязательны, поскольку без этого Вы не сможете получить помощь Центра по защите прав потребителей или обратиться в Комиссию по разрешению потребительских споров. Это правило введено потому, что согласно опросам, примерно 60% потребителей удается решить проблему в переговорах с предпринимателем. Поэтому этот этап большинству потребителей дает возможность решить проблему быстро и без лишних формальностей.

В свою очередь, если Вы считаете, что предприниматель отклонил Ваше заявление необоснованно, то предлагаем обратиться за помошью в Центр по защите прав потребителей, чтобы получить бесплатную помощь в решении спора. Работники Центра попросят пояснения от предпринимателя, соберут необходимую информацию, пояснят каждой из сторон правила закона и, если выяснится, что предприниматель не прав, то разьяснят ему, что он обязан выполнить Ваше требование.

Споры, которые не удалось решить в течении предыдущих двух этапов, по просьбе потребителя можно передать на рассмотрение Комиссии по разрешению потребительских споров, которая начала работу с марта 2016 года.

Комиссия - это новое явление в Латвии, поэтому в следующей статье расскажем о ней по-подробнее.

Удачных покупок!

Обновлено 27.12.2016 09:35
 
Что такое право на отказ? PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
30.11.2016 10:50

Вопрос о том, в каких случаях потребитель имеет право в течение 14 дней отказаться от товара или услуги, возникает довольно часто. Ответу на этот вопрос и посвящена данная статья.

Речь, конечно же, идет о так называемом праве на отказ: праве потребителя в одностороннем порядке расторгнуть договор с продавцом/поставщиком услуг без указания какого-либо обоснования.

Да, здесь нет никакой ошибки. Право на отказ используется без какого-либо обоснования, например, товар можно вернуть продавцу даже если он просто не нравится.

Тем не менее есть существенное "но": право на отказ можно использовать только в нескольких случаях, указанных законом, например, если заключен т.н. дистанционный договор или договор заключен "на пороге". Таким образом, право на отказ предоставлено потребителю для того, чтобы защитить его в ситуациях, когда возможности потребителя адекватно оценить ситуацию и принять обдуманное решение существенно ограничены.

Например, заказывая товар или услугу в интернет-магазине с помощью каталога, телевидения и т.д (дистанционный договор), потребитель не имеет достаточной возможности убедиться в соответствии цвета, размера, общего вида товара своим нуждам. При заключении договора "на пороге", когда продавец или поставщик услуг посещает потребителя дома или на работе, он обычно застает потpебителя неподготовленным. В результате потребитель легко может ошибиться в своем выборе. Право на отказ дает потребителю возможность эффективно решить возникшие в этих случаях проблемы.

В свою очередь, если потребитель совершает покупку в обычных условиях, например, лично посетив магазин, права на отказ у него нет, поскольку отсутствуют ограничения его возможности полноценно оценить товар или услугу.

Иногда право на отказ невозможно и по другим причинам, например, если:

 • товар изготовлен по указаниям потребителя или товар строго персонализирован,

 • товар является быстропортящимся или срок его годности вскоре заканчивается;

 • потребитель вскрыл упаковку товара, который невозможно вернуть по гигиеническим соображениям,

 • потребитель потребовал у продавца или поставщика услуг явиться к нему и произвести срочный ремонт или техническое обслуживание,

 • потребитель открыл звукозапись или видеозапись или упаковку компьютерной программы, а также в других случаях, указанных здесь и здесь.

Важно также помнить и о сроках права на отказ. Обычно правом на отказ можно воспользоваться в течение14 дней со дня получения товара или заключения договора о поставке услуг. Однако, если предприниматель не информировал потребителя об условиях, сроке и порядке использования права на отказ, то вышеупомянутый срок продлевается на 12 месяцев.

Например, если товар доставлен 1 декабря 2016 года, то срок использования права на отказ начинается со следующего дня (2 декабря) и оканчивается 15 декабря, которое является последним днем использования права на отказ. Если же необходимая информация потребителю не была предоставлена, то последним днем срока будет 15 декабря 2017 года.

В срок права на отказ включаются выходные и праздничные дни. Если на выходной или праздничный день выпадает последний день срока, то право на отказ можно использовать в следующий за ним рабочий день.

Право на отказ потребитель осуществляет подачей соответствующего заявления предпринимателю. Заявление можно составить в свободной форме или воспользоваться бланком, подготовленным продавцом или поставщиком услуг (зачастую он доступен на сайте предпринимателя или находится в документах, выданных потребителю).

Удачных покупок!

Обновлено 26.12.2016 23:38
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 24
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack