LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Aviopasažieru kompensācijas - cik ilgā laikā tās jāpieprasa? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 27 jūnijs 2018 15:41
Sekundomera attēls

Šī gada sākumā Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir piedzīvojusi strauju aviopasažieru sūdzību par reisu kavēšanu/atcelšanu pieagumu. Viens no jautājumiem, kas pacēlās daudzās sūdzībās bija jautājums par termiņu, kādā aviopasažieriem ir jāiesniedz aviopārvadātājam iesniegums par kompensācijas izmaksu pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gadā pieņemto regulu Nr.261/2004.

Situāciju sarežģīja gan tas, ka regula nenosaka termiņu kompensācijas pieprasīšanai, atstājot to Eiropas savienības dalībvalstu ziņā, gan viens Latvijas Augstākās tiesas spriedums.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 27 jūnijs 2018 15:44
Lasīt tālāk...
 
Divējāda pārtikas kvalitāte Eiropas Savienībā PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 26 jūnijs 2018 11:28

Jau iepriekš LPIAA sekoja līdzi un informēja patērētājus www.pateretajs.lv par "divējādo preču kvalitātes" jautājumiem Eiropas Savienībā t.i. preces, kuras komersants reklamē kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. 2018.gada jūnijā Eiropas Komisija nākusi klajā ar vienotu metodiku pārtikas produktu kvalitātes salīdzināšanai visā ES.

Eiropas Komisijas zinātnes dienests ir izstrādājis vienotu metodiku, kas ļauj valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm veikt testus, kuros var salīdzināt visā Savienībā līdzīgā iepakojumā pārdoto pārtikas produktu sastāvu un īpašības.

Jaunā metodika papildina Eiropas Komisijas iniciatīvas "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss"pasākumus, ar mērķi:

- skaidrāk formulēt un stiprināt patērētāju tiesības, ietverot tādas prakses aizliegumu, kas paredz divējādu kvalitāti, maldinot patērētājus;

- pilnvarot kvalificētas struktūras patērētāju vārdā nākt klajā ar tos pārstāvošiem pasākumiem;

- ieviest spēcīgākas sodīšanas pilnvaras dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm.

Metodikas pamatā ir tādi galvenie principi kā pārredzamība, salīdzināmība, līdzīga paraugu atlase un produktu testēšana. Eiropas mēroga testēšanas kampaņas laikā tiks savākti dati par divējādas kvalitātes pārtikas izplatības jautājumiem.

Kopīgais pētniecības centrs koordinēs to, kā vairāku ES dalībvalstu laboratorijas izmantos šo metodiku. Pirmajiem rezultātiem vajadzētu būt pieejamiem līdz 2018. gada beigām. Šim pasākumam būtu jāsniedz praktiski norādījumi iestādēm, kas izmeklē maldinošu praksi.

Papildus informācija par ES Zināšanu centru, kuršÂ  atbild ar pārtiku saistītas krāpšanas un pārtikas kvalitātes jautājumos - https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814

LPIAA turpinās sekot līdzi "divējādo preču kvalitātes" jautājumiem un informēs par tiem www.pateretajs.lv

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 jūnijs 2018 14:53
 
Ātrie kredīti Latvijā: agresīva reklāma, augļošana, naudas atmazgāšana? PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 26 jūnijs 2018 10:15

atro kreditu problemas  atro kreditu problemas2

Biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (turpmāk LPIAA) pārstāvji Andrejs Vanags un Baiba Miltoviča 21. jūnijā, Eiropas Savienības mājā, Rīgā piedalījās Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres organizētajā preses konferencē par ātro kredītu problēmām Latvijā. Cilvēki regulāri saņem vilinošus un uzbāzīgus paziņojumus gan īsziņu, gan drukātu vēstuļu formātā. Intensīvo reklāmu masu saziņas līdzekļos ir pamanījis ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Konferencē tika atspoguļoti 3 video stāsti, kuros savas problēmas atklāj cilvēki, kuri ir cietuši, paņemot ātros kredītus. Prof. Inese Vaidere dalījās novērojumos par saņemto informāciju no iedzīvotājiem par sekām, kad aizņēmēji izmantojuši ātros kredītus. Tika atzīts, ka cilvēki bieži ņem aizdevumus, lai dzēstu iepriekšējos kredītus. Ātro kredītu sakarā cilvēki ir atklājuši arī savas domas par pašnāvību. "Parādi ir arī viens no populārākajiem emigrācijas iemesliem, kad cilvēki nespēj atmaksāt kredītus", sacīja Vaidere.

Konferencē piedalījās Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji apliecinot, ka darbs ar finanšu pakalpojumu uzraudzību turpinās. 2017. un 2018.gadā PTAC īstenoja finanšu pakalpojumu uzraudzības projektu ar mērķi pārbaudīt licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību un faktiski īstenoto praksi atbilstoši izstrādātajām maksātspējas izvērtēšanas iekšējām kārtībām.

Savukārt, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas jurists Andrejs Vanags apliecināja, ka problēmas ar ātrajiem kredītiem tiešām pastāv. Kredīta devējam ir jāievēro patērētāja maksātspējas izvērtēšana, jānosaka mērķi, kādiem piedāvātais kredīta veids ir piemērots, lai neveicinātu bezatbildīgu aizņemšanos. Papildus LPIAA atzīmē Eiropas Komisijas jaunā priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” nepieciešamību, kas ietver ieviest kolektīvas atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus, arī ātro kredītu lietās.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 jūnijs 2018 11:31
 
SIA "Baltatour" (www.baltatour.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:25

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Baltatour" (reģ. Nr. 40003196546) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100,00 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "Baltatour", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.baltatour.lv, ir saņēmusi no patērētājas maksājumu 200,00 EUR apmērā par braucienu uz Ķelni. Tomēr vēlāk patērētāja vērsās pie komersanta ar lūgumu atmaksāt samaksāto naudu, jo patērētāja nevarēja doties braucienā ģimenes apstākļu dēļ. Komersants patērētajai pārskaitīja 100,00 EUR, bet atlikusī summa 100,00 EUR apmērā tā arī netika atmaksāta. Komersants viedokli par notikušo nav sniedzis.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "Baltatour" par pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100 EUR apmērā.

Komisija secināja, ka lai arī starp patērētāju un SIA "Baltatour" nebija noslēgts rakstveida līgums, līdz ar to nav zināms datums, līdz kuram patērētāja varēja atkāpties no iegādātā pakalpojuma un kādā apmērā atgūt samaksāto naudas summu, tomēr komersants jau ir atmaksājis daļu no pakalpojuma vērtības un no lietas materiāliem neizriet, ka viņš nav piekritis atmaksāt atlikušo pakalpojuma vērtību.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:52
 
Trīs jautājumi par kredītņēmēja maksātspējas vērtēšanu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 31 maijs 2018 13:53
Maka zem lupas attēls

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 27.aprīlī ir apstiprinājis "Vadlīnijas patērētāja spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (turpmāk - Vadlīnijas). Jaunas vadlīnijas aizvietoja iepriekšējās, kas bija spēkā kopš 2013.gada.

Sakarā ar šo notikumu, šajā rakstā piedāvājam atbildes uz 3 jautājumiem par maksātspējas vērtēšanu, kuri bieži vien rada neskaidrības patērētājiem.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 jūnijs 2018 09:18
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

10 lapa no 34
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack