LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Представители ассоциации на форуме общественных организаций города Екабпилса PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
31.10.2017 11:26

Екабпилс

Латвийская ассоциация по защите интересов потребителей при поддержке Центра по защите прав потребителей приняла участие в Форуме общественных организаций города Екабпилса 26 октябра 2017 года.

У нашего информационного стенда мы предлагали жителям Екабпилса освежить знания о том, как правильно решать споры с продавцами и поставщиками услуг. Представители нашей ассоциации информировали посетителей o том, как подготовить и подать заявление коммерсанту, а также интернет ресурсах, где можно получить совет и помощь касательно защиты своих прав потребителя.

В дальнейшем мы планируем принять участие в Форуме жителей города Риги "Rīga dimd!" 29 ноября этого года. Добро пожаловать!

Обновлено 31.10.2017 11:44
 
Dabasgāzes tirgus mājsaimniecībām seminārs Cēsīs PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
24.10.2017 12:18
There are no translations available.

cesis seminars Lai patērētājus informētu par atvērta dabasgāzes tirgus piedāvātajām iespējām un skaidrotu tajā notiekošos procesus, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu realizē vairāku informatīvu semināru sēriju. Š.g. 11. oktobrī Cēsu Centrālās bibliotēkas telpās notika kārtējais informatīvais seminārs.

Semināra laikā iedzīvotāji varēja saņemt atbildes uz viņiem svarīgiem jautājumiem par dabasgāzes izmantošanu. Īpaši noderīga šī informācija bija tām mājsaimniecībām, kuras dabasgāzi izmanto apkurē.

Svarīgi! - 23. novembrī notiks konference par dabasgāzes tirgus atvēršanu mājsaimniecībām Eiropas Savienības mājā, Rīgā. Papildus informācijai lūdzu sekojiet: www.pateretajs.lv

Обновлено 24.10.2017 13:13
 
Aicinām uz semināru Cēsīs PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
06.10.2017 11:45
There are no translations available.

img 2845

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija ar Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā atbalstu 2017. gada rudenī organizējusi 3 informatīvus seminārus Latvijas pilsētās - Liepājā, Rēzeknē un Jelgavā. Semināros atsaucību izrādījusi LR Ekonomikas ministirjas (LR EM) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) darbinieki, kuri skaidroja atvērtā dabasgāzes tirgus piedāvātās iespējas mājsaimniecībām un informēja par tirgus aktualitātēm. Saskaņā ar SPRK noteikto pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem (mājsaimniecības lietotājiem) par regulētiem tarifiem ir noteikts publiskajam tirgotājam, kura darbības kārtību nosaka Ministru kabinets. Līdz 2019.gada 1.janvārim publiskā tirgotāja pienākumus pilda AS "Latvijas Gāze". Pēc tam pienākums sniegt dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumus saistītajiem lietotājiem Latvijas teritorijā ir dabasgāzes tirgotājam, kurš nodrošina dabasgāzes tirdzniecības pakalpojumu lielākajam mājsaimniecības lietotāju skaitam.

Protams, iedzīvotāju bažas raisa ne tikai gāzes izmaksas kopējā rēķinā, bet arī pārvades, uzglabāšanas, sadales tarifi, tirdzniecības komponente un acīzes nodoklis, kas var būtiski izmainīt kopējo apmaksājamo summu rēķinā. SPRK informēja, ka dabasgāzes tirgotāju reģistrā kopā reģistrēti 33 uzņēmumi (https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gzestirgotjureistrs.pdf), kas vēlas tirgot dabasgāzi Latvijā. Tomēr šobrīd nav skaidrs, kurš no tirgotājiem orientēsies uz mājsaimniecību segmentu.

Paredzams, ka jauno tirgus dalībnieku piedāvājumi aktualizēsies 2018.gada nogalē, līdz ar to mājsaimniecībām būs jāpieņem lēmums palikt pie esošā pakalpojuma sniedzēja vai izmantot kāda cita tirgotāja piedāvājumu.

Nākošais informatīvais seminārs plānots Cēsīs š.g. 11. oktobrī plkst. 12:00 Cēsu Centrālās bibliotēkas telpās, Otrā stāva zālē, Raunas iela 1, Cēsis un 23. novembrī notiks konference par dabasgāzes tirgus atvēršanu mājsaimniecībām Eiropas Savienības mājā, Rīgā. Papildus informācija: www.pateretajs.lv

Обновлено 06.10.2017 11:51
 
Снимки экрана PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
02.10.2017 10:28
Изображение снимка экрана

Нет никакого секрета в том, что необходимо не только знать свои права потребителя, но и использовать их. В этом смысле главной задачей потребителя является доказать своё требования к продавцу/постявщику услуг. Именно этому вопросу мы и решили посвятить небольшую серию статей. В предыдущих статьях мы рассмотрели вопросы о документах подтверждающих наличие сделки и об экспертизе. В последней статье серии речь пойдет о снимке экрана или скриншоте (англ. screenshot), как средстве доказывания своего требования.

Снимок экрана (скриншот) это изображение экрана стационарного компьютера, портативного компьютера, планшета, мобильного телефона или другого похожего устройства, которое компьютер сохраняет в виде отдельного файла.

Снимок экрана может оказаться важным доказательством в некоторых ситуациях, например при покупке в интернете или в случае использования контактной формы на домашней страничке коммерсанта.

Обновлено 05.10.2017 13:04
Подробнее...
 
Возможности домохозяйств на рынке природного газа PDF Печать E-mail
Автор: Baiba Miltoviča   
29.09.2017 12:29

Целью этой статьи является ознакомление пользователей с условиями функционирования открытого рынка газа. В условиях свободного рынка при наличии конкуренции цена на газ устанавливается рынком. Регулирования цены не существует и рынок реагирует на экономические обстоятельствя и их изменение. Цены на природный газ зависят от условий договоров по поставке газа между торговцами природным газом и поставщиками/производителями. Зачастую цена на газ привязана к цене на нефтяные продукты, поэтому и изменения цен на природный газ зависят от изменений цен на нефтяные продукты.

Согласно указанному Комиссией по регулированию общественных услуг, обязанность поставлять природный газ домохозяйствам ("связанным пользователям") по регулируемым тарифам возложена на публичного торговца, порядок деятельности которого установлен Кабинетом министров. До 1 января 2019 года обязанности публичного торговца будет выполнять АО "Latvijas Gāze". После 1 января 2019 года обязанности по поставкам природного газа домохозяйствам на территории Латвии лягут на плечи того торговца природным газом, который обеспечивает услуги торговли природным газом наибольшему числу домохозяйств.

Порядок открытия рынка природного газа (либерализации) для домохозяйств предусматривает две различные ситуации:

Если потребитель решает сменить текущего поставщика Если потребитель текущего поставщика не меняет
1. Заключает договор с новым торговцем (договор должен быть заключен до 15-го числа текущего месяца) 1. Сохраняется статус "связанного пользователя"
2. Получает газ согласно новому договору с первого числа следующего месяца 2. Продолжает получать газ от публичного торговца
До 1 января 2019 года обязанности публичного торговца выполняет АО "Latvijas Gāze"

В договор поставки газа домохозяйствам должна быть включена информация о:

- сторонах договора, периоде торговли, цене, сроке действия договора и плате за его досрочное прекращение
- операторe системы распределения и тарифах за услуги системы
- максимально допустимой нагрузке
- способах платежей
- обязанности торговца рассчитаться с оператором системы распределения и уплатить налоги
- прекращении договора, если пользователь утратил права собственности, пользования или владения на обьект
- порядке рассмотрения претензий и вопросов
- правах, обязательствах и ответственности сторон
- аварийной службе оператора системы распределения

Предусмотрено, что обязанности оператора системы транспортировки будет выполнять АО “Conexus Baltic Grid", а обязанности оператора системы распределения - ООО "GASO". Хранение природного газа обеспечит подземное хранилище газа в Инчукалне, однако торговцев газом будет намного больше. В регистре торговцев газом, составленном Комиссией по регулированию общественных услуг, в общем зарегистрировано 33 предприятия (https://www.sprk.gov.lv/uploads/doc/Gzestirgotjureistrs.pdf), выразивших желание торговать природным газом в Латвии, но пока не ясно которые из них будут работать с сегментом домохозяйств.

Согласно информации Комиссии по регулированию общественных услуг, общую цену природного газа будет составлять цена газа, тарифы за транспортировку, хранение и распределение, акцизный налог и налог на добавленную стоимость 21%. Торговец будет обязан выставить домохозяйствам единый счет, в который будут включены как расходы на полученный газ и услуги системы газообеспечения, так и налоги.

Планируется, что предложения новых участников рынка станут актуальными в конце 2018 года, в связи с чем домохозяйствам придется принять решение остаться с текущим поставщиком или воспользоватся предложением другого торговца.

Обновлено 06.10.2017 10:51
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 10 из 29
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack