LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "CFL", kas tirgo vietnē www.bonaselect.lv ir iekļauta "melnajā sarakstā" par atteikuma tiesību neievērošanu PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
31.03.2020 11:38
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "CFL" (reģ. Nr. 40203174645) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu par matraci 121,50 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "CFL", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.bonaselect.lv, pārdeva patērētājai matraci, kuru patērētāja saņēma 2019.gada 5.aprīlī. Pēc matrača iepakojuma atvēršanas patērētāja konstatēja, ka matracis neatbilst viņas vēlmēm un 2019.gada 8.aprīlī pa elektronisko pastu paziņoja sabiedrībai par atteikšanos no matrača, jautājot, kā rīkoties tālāk, lai atgrieztu matraci. Sabiedrība atbildēja patērētājai, ka matraci nevar atgriezt higiēnas apsvērumu dēļ.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot lietas materiālus kopsakarā ar normatīvajos aktos noteikto un judikatūrā atzīto, konstatēja, ka SIA "CFL" skaidrojums par naudas neatmaksāšanu patērētājai ir nepamatots. Komisijas, pamatojoties uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu, atzina, ka sabiedrība nav iesniegusi pierādījumus tam, ka matracis ir tādā stāvoklī, ka tam ir nepieciešama īpaša tīrīšana vai apstrāde, kas ir neiespējama vai pārmērīgi apgrūtinoša sabiedrībai un no minētā secināja, ka konkrētajā gadījumā nav piemērojams izņēmums no atteikuma tiesībām, jo matraci pēc apstrādes ir iespējams atkal laist tirgū.

Ņemot vērā to, ka SIA "CFL" atteikusies pieņemt no patērētājas iegādāto matraci, komisija uzlika sabiedrībai par pienākumu atmaksāt par matraci samaksāto naudu 121,50 EUR apmērā un aicināja to pašai vienoties ar patērētāju par matrača atgriešanas kārtību.

Papildus informējam, ka, sazinoties ar SIA "CFL" ar e-pasta palīdzību, saņēmām atkārtotu sabiedrības atteikumu pieņemt matraci no patērētājas un izpildīt Patērētāju strīdu risināšanas komsijas lēmumu.

Šī iemesla dēļ, aicinām patērētājus, kuri paļaujas uz savām likumīgām atteikuma tiesībām atturēties no pirkumiem tīmekļa vietnē www.bonaselect.lv

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 31.03.2020 11:42
 
Еврокомиссия предупреждает: во время эпидемии COVID-19 потребителям следует избегать предпринимателей, которые ведут себя следующим образом... PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
27.03.2020 13:32
Изображение человека со знаком стоп

Недавно Еврокомиссия опубликовалаобращение к потребителям избегать предпринимателей, которые во период эпидемии COVID-19 ведут себя недобросовестно. Так как этот текст пока недоступен на языке нашего государства, то мы решили сами информровать Латвийских потребителей о его содержании.

В публикации Еврокомиссии указано, что в период, когда новый вирус распространяется на территории Европейского союза, недобросовестные предприниматели рекламируют и продают продукты, например, защитные маски или дезинфекторы для рук, которые якобы способны предотвратить заражение или вылечить от этой инфекции. Учреждения по защите прав потребителей из различных стран Европейского союза 20 мара 2020 года опубликовали общую позицию в отношении мошеннических и недобросовестных схем коммерческой практики о которых получено больше всего жалоб, с целью просить и помочь операторам интернет платформ лучше идентифицировать незаконную коммерческую практику, предотвратить её и недопустить, чтобы подобная практика появилась снова. Комиссар по вопросам верховенства права и защиты потребителей Didier Reynders 23 марта 2020 года выслал письмо соотвествующего содержания интернет платформам, социальным медиа, поисковикам и торговым площадкам.

В публикации Еврокомиссия также обратилась к потребителя с просьбой избегать предпринимателей, которые ведут себя следующим образом:

 • в своих рекламных материалах используют текст или изображение, которые прямо или косвенно указывают на то, что товар или услуга способны предотвратить заражение или вылечить от COVID-19;
 • ссылаются на самопровозглашённых врачей, профессионалов отрасли, экспертов или другие неофициальные источники, которые якобы утверждают, что товар или услуга способны предотвратить заражение или вылечить от COVID-19;
 • без указаний или ссылок на официальные документы используют названия или лого тех государственных учреждений, официальных экспертов или названия международных институций, которые якобы подтверждают утверждения предпринимателей о защитных или лечебных свойствах товара/услуги;
 • используют утверждения, которые указывают на дефицит товаров/услуг, например, "доступен только сегодня", "быстро распродаётся" и т.п.;
 • информируют о рыночном контексте товара/услуги, например, "самая низкая цена на рынке", "единственных продукт, способный вылечить COVID-19” и т.п.;
 • указывают такую цену на товар/услугу, которая существенно превышает обычную цену на схожие товары/услуги на том основании, что продукту якобы присущи свойства способные предотвратить заражение или вылечить от COVID-19.

Еврокомиссия напоминает, что правительства стран-членов ЕС дают официальные рекоммендации на основании научных доказательств о том, как предотвратить распространение COVID-19. Если потребители сталкиваются с недоказанными или вводящими в заблуждение утверждениями им следует обращаться к операторам интернет платформ и сообщять о таком содержании.

Призываем потребителей соблюдать вышеуказанные советы!

 
Patērētāju asociācijas aicinājums ceļotājiem, tūrisma operatoriem un Latvijas valdībai saistībā ar COVID-19 PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
19.03.2020 15:09
There are no translations available.

Megafona attēls

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija sakarā ar COVID-19 izplatīšanos izsaka šādu aicinājumu ceļotājiem, tūrisma operatoriem un Latvijas valdībai.

Spēkā esošie normatīvie akti uzliek atbildību par komplekso tūrisma pakalpojumu līgumu neizpildi tūrisma operatoriem. Tā ir liela atbildība un esošajos apstākļos var izrādīties nepanesama pat lielākajiem nozares uzņēmumiem. Tādēļ, tūrisma operatoriem ir pamats cerēt uz ceļotaju izpratni un atbalstu šajā smagajā situācijā.

Šī iemesla dēļ aicinam patērētājus atcerēties par savām tiesībām, bet izmantot tās godprātīgi, ņemot vērā objektīvas grūtības, kuras piedzīvo tūrisma nozarē strādājošie uzņēmumi. Ceļotājiem ir jāapzinās, ka tūlītēja visu likumīgu prasījumu izpildīšana no tūrisma operatoru puses var nebūt iespējama objektīvu iemeslu dēļ, tāpēc aicinam attiekties pret tūrisma operatoriem ar izpratni un pacietību.

Tomēr, arī tūrisma operatoriem jāapzinās, ka ārkārtas apstākļi neatbrīvo viņus no saistību pret ceļotājiem izpildes pilnībā, bet tikai dod attaisnojumu atlikt saistību izpildi uz vēlāku laiku. Vēlamies uzsvērt, ka ne tikai tūrisma operatori cer uz klientu izpratni un godaprātu, bet arī ceļotāji gaida no tūrisma operatoriem tādu pašu attieksmi.

Šai sakarā aicinam komersantus:

 • nepievilt ceļotājus, kuri piekrīt alternatīviem risinājumiem vai izrāda pacietību, gaidot saistību izpildi no tūrisma operatoriem;
 • komunicēt ar klientiem atklāti, godīgi, saprotami un savlaicīgi;
 • godpratīgi meklēt iespējas atmaksāt ceļotājiem naudu vai piedāvāt alternatīvos risinājumus tikko rodas tāda iespēja;
 • neaizmirst par savām saistībām pēc tam, kad situācija nozarē stabilizēsies.

Apstākļos, kad ceļotājiem, kuri veikuši samaksu par ceļojumiem, faktiski nav iespējams izmantot šos ceļojumus, vai saņemt samaksātos līdzekļus atpakaļ, viens no valdības svarīgākajiem uzdevumiem ir viest iedzīvotājos pārliecību, ka arī pēc ārkārtas situācijas beigām, valsts par viņiem neaizmirsīs un atbalstīs viņu centienus panākt savu tiesību ievērošanu. Nevar pieļaut situāciju, ka ceļotāji, kuri izpildīja savas saistības un kuriem jāsamierinās ar uzņēmēju nespēju sniegt pretizpildījumu, tā arī nekad nesaņems ne apmaksātos ceļojumus, ne samaksāto naudu. Īpaši ciniski un pretēji valdības aicinājumam uz savstarpējo solidaritāti, ir pieļaut, ka savas saistības neizpilda uzņēmumi, kuri būs saņēmuši valsts atbalstu.

Ņemot vērā minēto, aicinam Latvijas valdību:

 • pieprasīt tūrisma operatoriem, kuri vēlas saņemt valsts atbalstu, izteikt apņemšanos izpildīt saistības pret ceļotājiem saprātīgā termiņā pēc ārkārtas situācijas beigām un nodrošināt efektīvu kontroli par to;
 • pārliecināties vai esošais tiesiskais regulējums ir pietiekams, lai nodrošinātu ceļotāju samaksātas naudas atmaksu arī tad, ja iestājas tūrisma operatora maksātnespēja un nepieļaut, ka ceļotāji cieš tūrisma operatoru maksātnespējas dēļ.
Обновлено 19.03.2020 15:43
 
Три вещи о которых следует помнить туристам в связи с COVID-19 PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
17.03.2020 14:05
Изображение континентов перечёркнутое надписью COVID-19

Сегодня, когда в Латвии вступили в силу ограничения на вьезд/выезд в связи с мероприятиями правительства по ограничению распространения вируса COVID-19, хотим напомнить туристам, заключившим договора с туристическими операторами о некоторых актуальных на данным момент правах туристов.

В этой статье рассмотрим три вопроса с которыми уже сейчас сталкивается множество туристов из Латвии.

Внимание! Статья не относится к случаям, когда туристы приобретают отдельные туристические услуги самостоятельно, не пользуясь услугами туроператора, например, самостоятельно приобретают авиабилеты или бронируют гостиницу! Правовое регулирование в этих случаях отличается (см. ссылку в конце статьи).

Обновлено 18.03.2020 11:09
Подробнее...
 
Две трети из 250 товаров, купленных на интенет-платформах, несоотвествуют требованиям безопасности PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
28.02.2020 10:45
Надпись safety

Шесть организаций потребителей из разных стран Европы провели тесты 250 электротоваров, игрушек, косметики и других товаров, доступных на таких интернет платформах, как Amazon, AliExpress, eBay и Wish. Тесты показали, что 66% из протестированных товаров несоотвествуют правилам ЕС по безопасности товаров, создавая таким образом риск электрошока, пожара или удушения.

Товары оказались опасными по разным причинам. Например, ни один из четырёх протестированных детекторов дыма так и не среагировал на дым от горящей древесины, хлопка и пластика. В свою очередь, ни один из семи протестированных датчиков угарного газа (CO) не был способен обнаружить смертельное количество вещества в воздухе, ко тому же, четыре из них оказались слишком тихими. Другие примеры:

 • зарядные устройства USB, адаптеры (переходники) и портативные аккумуляторы (power bank) - три четверти из протестировнных 36 товаров не прошли тесты по элекробезопасности. Зачастую эти продукты были дешёвыми или произведёнными неизвестыми брендами;
 • детская одежда с длинными шнурками - 14 из 16 товаро этой категории (например, толстовки с капюшоном) не соответствовали тебованиям безопасности ЕС, поскольку шнурки были слишком длинными или находились в местах в которых их не должно было быть. Это обстоятельсто повышает риски связанные с удушением;
 • пластиковые игрушки для детей - в 9 из 29 игрушек были превышены ограничения по количеству фталатов (веществ, способных негативно повлиять на репродуктивное здоровье пользовтеля), иногда до 200 раз!

Несмора на то, что интернет платформы после получения информации обычно приостанавливают продажу опасных товаров, к сожалению очень часто фактически те же самые товары появляются на платформах снова. Одной из сущесвенных проблем является то, что платформы не считают себя ответственными за торговлю опасными товарами и поэтому в достаточной мере заранее не проверяют надёжность торговца.

Тесты, упомянутие выше, были проведены в независимых лабораториях, сотрудничавших с Международной сетью по потребительским исследованиям и тестированию (International Consumer Research and Testing или ICRT), по заказу следующих организаций потребителей: Test Achats/Test Aankoop (Бельгия), Altroconsumo (Италия), Consumentenbond (Нидерланды), Forbrugerrådet Tænk (Дания), Stiftung Warentest (Германия) и Which? (Великобритания). Все эти организации, наряду с нашей ассоцией, являются членами Европейской организации потребителей (BEUC).

Обновлено 28.02.2020 11:01
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 3 из 42
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack