LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
LPIAA aicinājums apturēt kadastrālo vērtību reformas PDF Печать E-mail
Автор: Administrator   
04.08.2020 13:24
There are no translations available.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzskata, ka globālās krīzes apstākļos (Covid pandēmijas laikā) finansiāli tiek ietekmēts ikviens sabiedrības loceklis – ikkatra mājsaimniecība, nekustamā īpašuma īpašnieki, pārvaldītāji, attīstītāji, īrnieki (kam saskaņā ar likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 11.pantu jāmaksā nekustamā īpašuma nodoklis) saistībā ar plānotajām kadastrālo vērtību paaugstināšanas izmaiņām.

Uzskatām, ka daudzkārtīga kadastrālo vērtību paaugstināšana kontekstā ar spēkā esošajām nekustamā īpašuma nodokļa (turpmāk – NĪN) likmēm ir vērtējama kā pretvalstiska un antikonstitucionāla iniciatīva, kas destabilizēs situāciju valstī, sagraus nekustamā īpašuma tirgu, radīs nepanesamu nodokļu slogu sabiedrībai, padzenot no savām mājām iedzīvotājus kuriem jau šobrīd ir grūti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli. Tas ir ceļš uz sabiedrības maksātnespēju, nabadzību un tam sekojošu piespiedu emigrāciju.

Mājokļa pieejamības tiesībām ir konstitucionāls rangs. Nav pieļaujama šādu reformu iniciēšana un īstenošana bez pamatīgas finansiālās un ekonomiskās ietekmes novērtējuma un sabiedrības līdzdalības. Šādai neizvērtētai un nepamatotai kadastrālo vērtību aprēķināšanas reformai principā pat nebija jānonāk līdz sabiedriskajai apspriešanai. Tā ir kaitniecība, kas satricinājusi sabiedrību un neapšaubāmi negatīvi atsauksies uz nekustamo īpašumu tirgus attīstību, jo sevišķi laikā, kad sabiedrība saskaras ar Covid pandēmijas situāciju.

Ja tiešām kadastrālajai vērtībai jāatspoguļo tirgus vērtība (par ko gan ir pamatotas šaubas arī profesionāļu vidū), tad vispirms jāreformē sistēma kopumā, tostarp, pārskatot NĪN likmes, piemērošanas kārtību, piemērojamos atvieglojumus utt., būtiski jāpilnveido kadastrālās vērtības aprēķināšanas mehānisms, jāizstrādā individualizēta nekustamo īpašumu objektu novērtēšanas kārtība, nevis jāpiemēro primitivizēts algoritms, vadoties tikai pēc dažiem vispārinātiem kadastra informācijas sistēmā fiksētiem datiem un kritērijiem.

Kontekstā ar augšminēto, LPIAA aicina:

1)Nepieļaut nozares iznīcināšanu un plašas sabiedrības daļas pakļaušanu nepanesamam nodokļu slogam un tam sekojošam nabadzības riskam;

2)Pārtraukt tālāku kadastrālo vērtību reformas virzību;

3)Apturēt Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par kadastrālo vērtību bāzi 2022., 2023., 2024. un 2025. gadam" virzību;

4)Izvērtēt visu iesaistīto amatpersonu un ierēdņu atbildību šādas iniciatīvas izstrādes un īstenošanas procesa pieļaušanā.

Обновлено 04.08.2020 13:27
 
Существенно возросло количество полученных жалоб потребителей в сфере дистанционной торговли и о просрочке выполнения обязательств PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
20.07.2020 10:16
Изображение монитора компьютера с таблицей на экране

Информируем, что в первом полугодии 2020 года по сравнению с 2018 и 2019 годами существенно возросло количество полученных жалоб в сфере дистанционной торговли, а также о не выполнении в срок обязательств по поставке товаров и об услугах отдыха (в т.ч. услугах, предоставляемых туристическими операторами).

Более подробная информация o количестве жалоб полученных в 2020 году в сравнении с данными за 2019 и 2018 годы показана в таблице ниже.

Категория 1-е полугодие 2020 г. В целом за 2019 год В целом за 2018 год
Дистанционная торговля 115 125 116
Просрочка дотавки 25 17 16
Услуги отдыха 30 (в т.ч. 24 жалобы об отменённых путешевствиях) 8 5

Таким образом, на данный момент количесто полученных жалоб в отношении дистанционной торговли уже достигло уровня предыдущих лет. В свою очередь, количество жалоб полученных о просрочке поставки товаром и отменённых путешевствиях существенно превышает показатели предыдущих лет.

Со статистикой жалоб за 2019 и 2018 годы можно озкакомиться здесь и здесь соотвественно.

Обновлено 20.07.2020 13:12
 
SIA "AB Modeks", kas pārstāv zīmolus Marella, Max&Co, Twin-Set, Pennyblack, iBlues, Marina Rinaldi un Wolford ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
16.07.2020 09:38
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "AB Modeks" (reģ. Nr. 40003757987) par to, ka uzņēmums nav pilnībā izpildījis divus Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus.

Vienā gadījumā SIA "AB Modeks" pārdeva patērētājai mēteli 659,40 EUR vērtībā, kurš, atbilstoši SIA “Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras firma “EKSPERTĪZE”” slēdzienam izrādījies nekvalitatīvs t.i. mētelim piemita ražošanas defekti, kas padarīja to nelietojāmu. Komisija, izskatījusi lietas materiālus, piekrita minētam slēdzienam un uzlika SIA "AB Modeks" par pienākumu atmaksāt patērētājai mēteļa vērtību 659,40 EUR apmērā un ekspertīzes izdevumus 60 EUR apmērā. SIA "AB Modeks" atlīdzināja patērētājai tikai mēteļa vērtību, bet neatlīdzināja ekspertīzes izdevumus.

Otrajā gadījumā, SIA "AB Modeks" pārdeva patērētājai apavus, kuriem, atbilstoši eksperta - ražošanas tehnologa atzinumam, piemita ražošanas defekts. Arī šajā gadījumā, Komisija, izvērtējot lietā savāktos pierādijumus pievienojās eksperta atzinumam un uzlika SIA "AB Modeks" par pienākumu veikt apavu maiņu pret kvalitatīviem.

Informējam, ka atbilstoši SIA "AB Modeks" tīmekļa vietnē www.abmodeks.lv sniegtajai informācijai, komersants ir eksklūzīvs zīmolu Marella, Max&Co, Twin-Set, Pennyblack, iBlues, Marina Rinaldi un Wolford pārstāvis.

Komersants darbojas t/c "Spice" veikalos "iBlues", "Marella", "Max&Co", "Pennyblack", "Twin-Set" un "Wolford", kā arī "Marina Rinaldi" veikalā Rīgā, Brīvības iela 46.

Papildus PIAA informē, ka uzņēmums atteicās izpildīt Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus, neskatoties uz PIAA un t/c "Spice" administrācijas atgādinājumiem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Обновлено 16.07.2020 15:37
 
Еврокомиссия начинает процедуру расследования нарушения против стран ЕС, которые ввели систему обязательных ваучеров PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
07.07.2020 15:02
Фотоизображение здания Еврокомиссии

На прошлой неделе 2 июля 2020 года Еврокомиссия (EK) приняла решение начать процедуру расследования правонарушения против 10 стран ЕС, которые, вопреки правилам нормативных актов ЕС, ввели систему обязательных ваучеров или разрешили туроператорам отложить возврат денег путешественникам на срок значительно превышающий 14 дней, в случаях, когда путешествия были отменены по причине распространения Covid-19. Как известно, согласно правовым актам ЕС, путешественники имеют право выбирать между возвратом денег и другим решением (в т.ч. ваучером), предложенным туроператором. Страны, которым ЕК выслала предупреждения: Чехия, Кипр, Греция, Франция, Италия, Хорватия, Литва, Польша, Португалия и Словакия.

В упомянутых странах правила принятые из-за распространения пандемии Covid-19 действуют до сих пор, несмотря на постоянные напоминания Еврокомиссии о том, что права путешественников остаются в силе даже в таких беспрецендентных обстоятельствах и что мероприятия по поддержке отраслей туризма и транспорта не могут эти права ограничить. К тому же, как мы уже сообщали, 13 марта 2020 года ЕК приняла руководящие указания о ваучерах, которые предлагаются пассажирам и туристам как альтернатива возврату денег за отменённые туристические и транспортные услуги по причине пандемии COVID-19, чтобы поддержать страны ЕС в создании привлекательных, надёжных и эластичных ваучерных схем. По этой причине ЕК решила выслать официальные предупреждения всем вышеуказанным странам, которым теперь в течении двух месяцев придётся дать ответ Еврокомиссии и/или устранить допущенное нарушение.

 
SIA "Riga Walk", kas tirgo vietnē www.rigawalk.com ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Печать E-mail
Автор: Andrejs Vanags   
02.07.2020 07:46
There are no translations available.

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Riga Walk" (reģ. Nr. 45403053087) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu apmainīt iegādātos apavus pret kvalitatīviem apaviem, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "Riga Walk", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.rigawalk.com, pārdeva patērētājai apavus par 80,75 EUR. Lietošanas laikā labās kājas puspārim saplīsa amortizācijas spilvens. Patērētāja vērsās SIA "Riga Walk" ar iesniegumu un pieprasīja iegādāties citus apavus par līdzvērtīgu summu vai atmaksāt naudu, bet SIA "Riga Walk" patērētājai atbildēja, ka apavi ir valkāti divas nedēļas un tāpēc nav pamata izpildīt prasību. Komisijai komersants paskaidroja, ka patērētāja nav iesniegusi pierādījumus, ka apavu defekts būtu uzskatāms par ražošanas defektu, līdz ar to patērētājas prasību noraidīja.

Izvērtējot lietas materiālus, kā arī, apskatot apavus, Komisija konstatēja, ka apavu labās kājas puspārim noslēdzošā daļa nenoslēdz gaisa spilvena virsmu pilnībā, un tāpēc tas ir uzskatāms par ražošanas defektu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Обновлено 16.07.2020 15:37
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 42
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack