Pieprasa skaidru informāciju par cenām un atlaidēm Drukāt
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 25 februāris 2019 14:28

Eiropas Komisija un patērētāju tiesību aizsardzības iestādes pieprasa skaidru informāciju par cenām un atlaidēm.
Pārbaudot patērētāju tīmekļa vietnes visā ES, noskaidrojās, ka, iepērkoties tiešsaistē, patērētāji nesaņem skaidru informāciju par cenām un atlaidēm. Eiropas Komisija un valstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādes publicēja  ES mēroga pārbaužu rezultātus par 560 e-komercijas tīmekļa vietnēm, kas piedāvā dažādas preces, pakalpojumus un digitālo saturu, piemēram, apģērbu vai apavus, datoru programmatūru vai izklaides biļetes. Aptuveni 60 % šo tīmekļa vietņu ir pārkāpušas ES patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus, galvenokārt ar to, kā tajās atspoguļotas cenas un īpašie piedāvājumi.
Attiecībā uz vairāk nekā 31 % no tīmekļa vietnēm, kuras piedāvā atlaides, patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm bija aizdomas, ka īpašie piedāvājumi nebija patiesi vai atlaižu aprēķins nebija saprotams. 211.tīmekļa vietnēs galīgā cena bija augstāka par sākotnēji piedāvāto cenu. 39 % no šiem tirgotājiem nesniedza skaidras norādes par nenovēršamām papildu izmaksām par piegādi, maksāšanas metodi, rezervēšanas maksām un citām līdzīgām piemaksām. ES patērētāju tiesību akti uzliek tirgotājiem pienākumu, atspoguļojot cenas, ietvert tajās visas obligātās izmaksas un, ja šādas izmaksas nevar aprēķināt iepriekš, to esamība pircējam ir vismaz skaidri jāuzrāda.

Citi pārkāpumi saistībā ar informācijas prasībām:
- 59 % no 560 pārbaudītajām tīmekļa vietnēm tirgotāji neizpildīja pienākumu nodrošināt viegli pieejamu saiti uz platformu strīdu izšķiršanai tiešsaistē (SIT), un minētā saite saskaņā ar ES tiesību aktiem ir obligāta. SIT platforma ļauj patērētājiem un tirgotājiem izšķirt strīdus, nevēršoties tiesā.

- Gandrīz 30 % tīmekļa vietņu tika atklāti pārkāpumi saistībā ar to, kā pasniegta informācija par patērētāju atteikuma tiesībām. Saskaņā ar ES tiesību aktiem patērētājiem, iepērkoties tiešsaistē, ir jābūt informētiem par viņu atteikuma tiesībām.

Papildus informācija ir pieejama šeit: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/enforcement-consumer-protection/sweeps_en

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 25 februāris 2019 14:31