Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss Drukāt
Autors Baiba Miltoviča   
Piektdiena, 31 augusts 2018 11:25

new deal 2018. gada 30. augustā notika “Dialogs par mūsdienīgām un efektīvi īstenojamām patērētāju tiesībām” par Eiropas Komisijas izstrādāto priekšlikumu “Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” (New Deal for Consumers), kuru organizēja Eiropas Komisija sadarbībā ar Ekonomikas ministriju un Patērētāju tiesību aizsardzības centru.

Pasākumā piedalījās Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektore Tīna Astola (Tiina Astola), Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja Inna Šteinbuka, Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis, Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Baiba Vītoliņa, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas jurists Andrejs Vanags, kā arī lielāko uzņēmēju organizāciju pārstāvji un patērētāju tiesību aizsardzības jomas eksperti.

“Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” nostiprina patērētāju tiesības un veicina tiesisko aizsardzību, ja patērētāja tiesības pārkāptas. Eiropas Komisijas priekšlikumā ietvertas pilnvaras patērētāju tiesību aizsardzības organizācijām celt pārstāvības prasības patērētāju grupas vārdā, tomēr Latvijā patērētāju tiesību aizsardzības organizācijas netiek atbrīvotas no valsts nodevas samaksas, iesniedzot prasības pieteikumus. Tās ir spiestas maksāt valsts nodevu pilnā apmērā par visu attiecīgā prasījuma summu un tas ir būtisks šķērslis ceļot pārstāvības prasības patērētāju grupas vārdā.

Priekšlikums “Uz patērētājiem orientētais jaunais kurss” paredz paplašināt patērētāju aizsardzību attiecībā uz tiešsaistes pakalpojumiem, ņemot vērā digitālās nozares attīstību un daudzveidību, sankciju harmonizēšanu par pārrobežu patērētāju tiesību pārkāpumiem, atteikuma tiesību ierobežošanu, kā arī aizliegumu diskriminēt patērētājus, maldinoši piedāvājot zemākas kvalitātes preces.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 11 septembris 2018 12:34