LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
EK priekšlikums "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:43

Eiropas Komisijas (turpmāk EK) priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” (jeb angļu valodā „New Deal for Consumers”) mērķis ir modernizēt un aizstāt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Aizliegumu direktīvu).

Priekšlikums tiek iesniegts kopā ar grozījumiem četrās ES patērētāju tiesību direktīvās, kas ir daļa no Komisijas 2018. gada darba programmā iekļautā “uz patērētājiem orientētā jaunā kursa”, kura mērķis ir uzlabot aizlieguma procedūras efektivitāti un palīdzēt novērst tiesību pārkāpumu sekas, kas ietekmē patērētāju kolektīvās intereses.

Svarīgākie jauninājumi no 1. daļas paredz:

1.dalībvalstu tiesības iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā noteiktos "sliekšņa" tirdzniecības veidus (Latvijā ir aktuāli);

2.cīņas ar duālo preču kvalitāti kontekstā, iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā praksi, kuras ietvaros komersants reklamē preces kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. Komisija šobrīd strādā pie vienotās metodoloģijas preču novērtēšanai;

3.patērētājiem, kuri cieta nogodīgas komercprakses rezultātā, visos gadījumos piešķirt tiesības vismaz izbeigt līgumu un saņemt zaudējumu atlīdzību.

4.minimālās prasības attiecībā uz kritēriem sodu noteikšanai un arī sodu apmēriem par negodīgu komercpraksi;

5.pienākumu tiešsaistes platformām skaidri norādīt sponsorētos meklēšanas rezultātus;

6.Patērētāju tisību direktīvu attiecināt arī uz t.s. "bezmaksas" digitāliem servisiem, kuri apmaiņā par pakalpojumu sniegšanu komerciālos nolūkos izmanto personas datus (Facebook, WhatsApp, Twitter, Google (Gmail u.c.)).

7.svītrot divus uzņēmēju pienākumus atteikuma tiesību gadījumos:

7.1.pienākumu atmaksāt naudu patērētājam vēl pirms preču saņemšanas pēc tam, kad patērētājs ir izmantojis atteikuma tiesības. Šobrīd uzņēmējam ir jāatmaksa patērētāja samaksātā summa jau ar brīdi, kad viņš ir saņēmis pierādījumus par preces nosūtīšanu t.i. vēl pirms prece ir reāli saņemta. Rezultātā uzņēmējam būs jāatmaksā patērētājam tikai pēc preces saņemšanas;

7.2.pienākumu ievērot atteikuma tiesības gadījumos, kad patērētāji negodprātīgi izmanto atteikuma tiesības, lietojot preces pārmērīgi. Šobrīd pat ja uzņēmējs uzskata, ka patērētājs ir pārmērīgi lietojis preci atteikuma tiesību periodā viņam ir pienākums ievērot atteikuma tiesības un izmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu.

EK priekšlikuma 2.daļa ir nozīmīga iniciatīva gan patērētājiem, gan patērētāju nevalstiskajām organizācijām, jo paredzēts ieviest kolektīvās atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus.

Kopumā EK priekšlikums vērtējams pozitīvi, izņemot pašu pēdējo punktu par atteikuma tiesību ierobežošanu, pret kuru iebildušas virkne patērētāju organizāciju pārstāvji debatēs Eiropas Savienības institūcijās (Eiropas Patērētāju konsultatīvajā grupā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā).

PIAA pārstāvji Saldus pilsētas svētkos!

saldus 1

Ar Patērētāju tiessaldus2ību aizsardzības centra atbalstu Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) 2018.gada 26.maijā piedalījās Saldus pilsētas svētkos. Informatīvajā stendā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija aicināja Saldus pilsētas un novada iedzīvotājus

atsvaidzināt zināšanas kā pieteikt pretenziju pardevējam vai pakalpojuma sniedzējam. PIAA pārstāvji informēja par prasījuma pieteikuma soļiem un sniedza informāciju par interneta vietnēm, kur iespējams saņemt padomus un palīdzību par patērētāju tiesību aizsardzību.

Turpmāk PIAA piedalīsies Bauskas pilsētas svētkos. Lūdzu sekojiet informācijai: www.pateretajs.lv

 
SIA "LDM Group" (www.k7.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:00

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "LDM Group" (reģ. Nr. 40103980394) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "LDM Group", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.k7.lv, ir pārdevusi patērētājai smaržas 37,90 EUR vērtībā, apņemoties piegādāt patērētājai preci trīs dienu laikā. Diemžēl, neskatoties uz patērētājas veiktu priekšapmaksu, SIA "LDM Group" preces piegādi nav veikusi, kā arī nav atmaksājusi patērētājai par nepiegādāto preci samaksāto summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "LDM Group" par pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:11
 
Pavasara tīrīšana! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 10 aprīlis 2018 12:51

Brussels June 2017. photos : @vivianhertzIr pavasara laiks! Pēc ziemas pārtraukuma mostas ziedu pumpuri un putni. Rodas vēlēšanās padarīt spodru un kārtīgu savu mājokli. Lai uzturētu tīrību mājās ikdienā tiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, veļas pulveri, universālie tīrīšanas līdzekļi un trauku mazgāšanas tabletes. Standarta mazgāšanas līdzekļi nav tik veselīgi, kā mēs varētu domāt. Lielākā daļa to sastāvdaļas var kaitēt dabas videi un cilvēku veselībai. Tieši tāpēc Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC, www.beuc.eu) iesaka izvēlēties ES ekomarķējuma mazgāšanas līdzekļus pavasara tīrīšanai, jo tie:

1) ietaupa enerģiju un naudu - ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir izrādījušies efektīvi zemās temperatūrās, ļaujot ietaupīt enerģiju un naudu. Piemēram, veļas mazgāšanas līdzekļus pārbauda tā, lai tie būtu maksimāli efektīvi 30°C temperatūrā. Ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir ļoti koncentrēti, t.i., ir nepieciešams tikai neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.

2) aizsargā veselību - mazgāšanas līdzekļu ekomarķējums parasti satur mazāk ķīmiskās vielas salīdzinājumā ar standarta produktiem. Piemēram, vielas, kas var izraisīt vēzi, mainīt DNS vai ietekmēt auglību, ir stingri aizliegtas ekomarķējuma izstrādājumos, bet nav aizliegtas standarta mazgāšanas līdzekļos. Alerģiskas vielas, smaržas un konservanti ir kaitīgi dabas videi un cilvēku veselība.

3) aizsargā apkārtējo dabas vidi - lai saņemtu ekomarķējumu tīrīšanas līdzekļi nedrīkst būt toksiski ūdens organismiem un tiem jābūt bioloģiski noārdāmiem. Tāpēc tajos nedrīkst būt fosfātu, kas iznīcina aļģu pāraugni, apdraud citu ūdens dzīvību un samazina skābekļa līmeni ūdenī.

4) samazina plastmasu - katru gadu eiropieši ražo vairāk nekā 25,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu, no kuriem tikai 30% tiek pārstrādāti. ES "Ecolabel" mazgāšanas līdzekļu iepakojums ir pārstrādājams, tas veicina iespēju pārstrādāt materiālus un izmanto mazāk plastmasas nekā parastajos iepakojumos.

5) palīdz izvairīties no maldinošas informācijas - atšķirībā no daudziem sevi pasludinātiem zaļajiem logotipiem, ekomarķējuma simbols "Ecolabel" garantē drošus, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Tas ir saistīts ar stingrām prasībām, kas ražotājiem ir jāievēro, lai iegūtu marķējumu. Testi apliecina, ka tīrīšanas līdzekļi "Ecolabel" darbojas tikpat efektīvi kā tradicionālie tīrīšanas līdzekļi.

Papildus informācija par ekomarķējumu ir pieejama  Eiropas Patērētāju organizācijas elektroniskajā mājas lapā: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf

Related image
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 14:58
 
Patērētāji, lauksaimnieki un ražotāji par "OIK atcelšanu" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Sestdiena, 31 marts 2018 11:20

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK) ir kļuvusi par ārkārtīgi lielu un netaisnīgu slogu daudzām elektroenerģijas patērētāju grupām, tādēļ Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) aicināja lauksaimniekus, ražotājus un citus uzņēmējus apvienot spēkus un kopīgi cīnīties par šī maksājuma atcelšanu.

Š.g. 16.martā Eiropas Savienības mājā, Rīgā LPIAA rīkoja Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītu semināru, kura dalībnieki apsprieda OIK sloga mazināšanas iespējas sadarbībā ar LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Pasākuma noslēgumā patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizāciju pārstāvji parakstīja aicinājumu, kurā akcentē nepieciešamību dažādām elektroenerģijas patērētāju grupām kopā iestāties pret nepamatoto OIK maksājumu un meklēt visas sabiedrības interesēm atbilstošus risinājumus. Aicinājumā norādīts, ka zaļās enerģijas atbalsta ideja diemžēl ir izmantota, lai radītu mehānismu, kurš darbojas pretēji patērētāju interesēm un kurā vienīgie ieguvēji ir ļoti šaura OIK atļauju saņēmēju grupa. Valdības centieni šo mehānismu reformēt un OIK slogu patērētāju maksājumos samazināt nav guvuši panākumus. Tieši pretēji – 2018.gada sākumā daudzi privātie patērētāji, kā arī lauksaimnieki un dažādu nozaru uzņēmēji saņēma par 30–40% lielākus elektroenerģijas rēķinus.

Nepamatoti augsta maksa par elektroenerģiju negatīvi ietekmē kā mājsaimniecības, tā arī visas valsts ekonomiku un atsevišķas tās jomas, tādēļ saprotamas un atbalstāmas ir gan lauksaimnieku prasības risināt sezonālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmu, gan ražotāju bažas par konkurētspējas mazināšanos.

2018.gada 16. martā masu saziņas līdzekļi ir publicējuši "Latvijas Radio" Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāja Teklas Žabovas interviju: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aktuali/lpiaap-priekssedetaja-tekla-zabova-par-pateretaju-prasibu-atcelt.a101216/

Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 31 marts 2018 11:48
 
Starptautiskā patērētāju diena PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 15 marts 2018 14:04

Katru gadu 15. martā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā patērētāju diena ar mērķi pievērst uzmanību patērētāju interešu un tiesību ievērošanai un pieprasīt šo tiesību ievērošanu un aizsardzību. Šogad Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) Starptautiskās patērētāju dienas kontekstā esam aicinājuši patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizācijas, kā arī jebkuru patērētāju piedalīties seminārā un pārrunāt ar LR Ekonomikas ministriju risinājumus OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem un OIK fiksētās daļas samazināšanu. Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītais seminārs notiks ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga (kamīna zālē, 2. stāvā), 2018.gada 16.martā, plkst.10:30.

LPIAA aicina iedzīvotājus būt aktīviem savu interešu un tiesību aizstāvēšanā!

ratini

 
<< Sākums < Iepriekšējā 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Nākamā > Beigas >>

12 lapa no 35
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack