LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Pavasara tīrīšana! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 10 aprīlis 2018 12:51

Brussels June 2017. photos : @vivianhertzIr pavasara laiks! Pēc ziemas pārtraukuma mostas ziedu pumpuri un putni. Rodas vēlēšanās padarīt spodru un kārtīgu savu mājokli. Lai uzturētu tīrību mājās ikdienā tiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, veļas pulveri, universālie tīrīšanas līdzekļi un trauku mazgāšanas tabletes. Standarta mazgāšanas līdzekļi nav tik veselīgi, kā mēs varētu domāt. Lielākā daļa to sastāvdaļas var kaitēt dabas videi un cilvēku veselībai. Tieši tāpēc Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC, www.beuc.eu) iesaka izvēlēties ES ekomarķējuma mazgāšanas līdzekļus pavasara tīrīšanai, jo tie:

1) ietaupa enerģiju un naudu - ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir izrādījušies efektīvi zemās temperatūrās, ļaujot ietaupīt enerģiju un naudu. Piemēram, veļas mazgāšanas līdzekļus pārbauda tā, lai tie būtu maksimāli efektīvi 30°C temperatūrā. Ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir ļoti koncentrēti, t.i., ir nepieciešams tikai neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.

2) aizsargā veselību - mazgāšanas līdzekļu ekomarķējums parasti satur mazāk ķīmiskās vielas salīdzinājumā ar standarta produktiem. Piemēram, vielas, kas var izraisīt vēzi, mainīt DNS vai ietekmēt auglību, ir stingri aizliegtas ekomarķējuma izstrādājumos, bet nav aizliegtas standarta mazgāšanas līdzekļos. Alerģiskas vielas, smaržas un konservanti ir kaitīgi dabas videi un cilvēku veselība.

3) aizsargā apkārtējo dabas vidi - lai saņemtu ekomarķējumu tīrīšanas līdzekļi nedrīkst būt toksiski ūdens organismiem un tiem jābūt bioloģiski noārdāmiem. Tāpēc tajos nedrīkst būt fosfātu, kas iznīcina aļģu pāraugni, apdraud citu ūdens dzīvību un samazina skābekļa līmeni ūdenī.

4) samazina plastmasu - katru gadu eiropieši ražo vairāk nekā 25,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu, no kuriem tikai 30% tiek pārstrādāti. ES "Ecolabel" mazgāšanas līdzekļu iepakojums ir pārstrādājams, tas veicina iespēju pārstrādāt materiālus un izmanto mazāk plastmasas nekā parastajos iepakojumos.

5) palīdz izvairīties no maldinošas informācijas - atšķirībā no daudziem sevi pasludinātiem zaļajiem logotipiem, ekomarķējuma simbols "Ecolabel" garantē drošus, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Tas ir saistīts ar stingrām prasībām, kas ražotājiem ir jāievēro, lai iegūtu marķējumu. Testi apliecina, ka tīrīšanas līdzekļi "Ecolabel" darbojas tikpat efektīvi kā tradicionālie tīrīšanas līdzekļi.

Papildus informācija par ekomarķējumu ir pieejama  Eiropas Patērētāju organizācijas elektroniskajā mājas lapā: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf

Related image
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 14:58
 
Patērētāji, lauksaimnieki un ražotāji par "OIK atcelšanu" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Sestdiena, 31 marts 2018 11:20

Elektroenerģijas obligātā iepirkuma komponente (OIK) ir kļuvusi par ārkārtīgi lielu un netaisnīgu slogu daudzām elektroenerģijas patērētāju grupām, tādēļ Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) aicināja lauksaimniekus, ražotājus un citus uzņēmējus apvienot spēkus un kopīgi cīnīties par šī maksājuma atcelšanu.

Š.g. 16.martā Eiropas Savienības mājā, Rīgā LPIAA rīkoja Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītu semināru, kura dalībnieki apsprieda OIK sloga mazināšanas iespējas sadarbībā ar LR Ekonomikas ministrijas pārstāvjiem. Pasākuma noslēgumā patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizāciju pārstāvji parakstīja aicinājumu, kurā akcentē nepieciešamību dažādām elektroenerģijas patērētāju grupām kopā iestāties pret nepamatoto OIK maksājumu un meklēt visas sabiedrības interesēm atbilstošus risinājumus. Aicinājumā norādīts, ka zaļās enerģijas atbalsta ideja diemžēl ir izmantota, lai radītu mehānismu, kurš darbojas pretēji patērētāju interesēm un kurā vienīgie ieguvēji ir ļoti šaura OIK atļauju saņēmēju grupa. Valdības centieni šo mehānismu reformēt un OIK slogu patērētāju maksājumos samazināt nav guvuši panākumus. Tieši pretēji – 2018.gada sākumā daudzi privātie patērētāji, kā arī lauksaimnieki un dažādu nozaru uzņēmēji saņēma par 30–40% lielākus elektroenerģijas rēķinus.

Nepamatoti augsta maksa par elektroenerģiju negatīvi ietekmē kā mājsaimniecības, tā arī visas valsts ekonomiku un atsevišķas tās jomas, tādēļ saprotamas un atbalstāmas ir gan lauksaimnieku prasības risināt sezonālo elektroenerģijas pieslēgumu problēmu, gan ražotāju bažas par konkurētspējas mazināšanos.

2018.gada 16. martā masu saziņas līdzekļi ir publicējuši "Latvijas Radio" Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas padomes priekšsēdētāja Teklas Žabovas interviju: http://lr1.lsm.lv/lv/raksts/aktuali/lpiaap-priekssedetaja-tekla-zabova-par-pateretaju-prasibu-atcelt.a101216/

Pēdējās izmaiņas: Sestdiena, 31 marts 2018 11:48
 
Starptautiskā patērētāju diena PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 15 marts 2018 14:04

Katru gadu 15. martā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā patērētāju diena ar mērķi pievērst uzmanību patērētāju interešu un tiesību ievērošanai un pieprasīt šo tiesību ievērošanu un aizsardzību. Šogad Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) Starptautiskās patērētāju dienas kontekstā esam aicinājuši patērētāju interešu aizstāvības tīkla organizācijas, kā arī jebkuru patērētāju piedalīties seminārā un pārrunāt ar LR Ekonomikas ministriju risinājumus OIK mazināšanai sezonāliem pieslēgumiem un OIK fiksētās daļas samazināšanu. Starptautiskajai Patērētāju dienai veltītais seminārs notiks ES Māja, Aspazijas bulvāris 28, Rīga (kamīna zālē, 2. stāvā), 2018.gada 16.martā, plkst.10:30.

LPIAA aicina iedzīvotājus būt aktīviem savu interešu un tiesību aizstāvēšanā!

ratini

 
OIK reforma un mājsaimniecību patērētāji PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 22 februāris 2018 09:01

2018. gada februārī mājsaimniecību patērētāji saņem kārtējos rēķinus par elektroenerģiju un konstatē izmaiņas!

LPIAA saņem patērētāju sūdzības, kuriem elektrības rēķini ar mazu elektrības patēriņu, vai tādi, kuri elektrību nav patērējuši vispār ir auguši. Tos sadārdzinājis jaunais obligātā iepirkuma komponentes finansēšanas modelis. Izmaiņas saistās ar 2018.gada 1.janvārī ieviesto jauno kārtību, kas paredz diferencēt elektrības rēķinos iekļauto atbalstu tā dēvētās „zaļās enerģijas ražotājiem” jeb obligātā iepirkuma komponenti (turpmāk OIK).

OIK maksājuma apmēru veido divas daļas, t.i. fiksētā jeb jaudas daļa, kura ir atkarīga no ampēros mērāmā elektrības pieslēguma sprieguma. Savukārt mainīgā daļa veidojas proporcionāli patērētajai elektroenerģijai. Rēķinos tiek izdalīta „OIK atjaunojamie”; „OIK koģenerācija”; „jaudas obligātā iepirkuma komponente par pieslēgumu”.

Jaunās kārtības rezultātā, kāda patērētāja raksta: „ja līdz 2018.gada 1. janvārim par OIK maksāju 0,48 eiro, tad š.g. janvārī 3,32 eiro t.i. gandrīz septiņas reizes vairāk, kaut gan elektrības patēriņš bija ļoti niecīgs”. Tie, kuri taupa elektrību un patērē to mazāk samaksā vairāk nekā tiek, kuru elektrības patēriņš ir lielāks!

LR Ekonomikas ministrija skaidro, ka „elektroenerģijas ražošanai no atjaunojamiem energoresursiem un augstas efektivitātes koģenerācijā, Latvijā kā atbalsta instruments tiek izmantots elektroenerģijas obligātais iepirkums un jaudas maksa par elektrostacijā uzstādīto elektrisko jaudu. Papildu izmaksas, kas rodas atbalsta sniegšanas rezultātā, sedz visi Latvijas elektroenerģijas lietotāji, maksājot OIK, kas papildus elektroenerģijas tirgus cenai, sadales/pārvades tarifam un pievienotās vērtības nodoklim tiek iekļauta elektroenerģijas gala cenā”.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera masu saziņas līdzekļos un savā mājas lapā izteikuši neapmierinātību ar jauno kārtību un aicināja (skatīt šeit: https://www.chamber.lv/lv/content/jaunumi/1805) nepieļaut jaunas OIK reformas, tieši pretēji, pakāpeniski no šīs maksas atteikties. LTRK aicina LR Ekonomikas ministriju nekavējoties izvērtēt arī valstij piederošās AS “Sadales tīkls” izmaksas un investīciju plānus, kas bieži vien ir nesaprotami ne tikai uzņēmējiem, bet arī iedzīvotājiem, tādēļ aicinām uzraudzības iestādes rūpīgi sekot līdzi tēriņu sadaļai. Arī šis ir veids, kā samazināt gala cenu elektroenerģijai.

Atgādināsim, ka Latvijā ir septītais augstākais OIK maksājums starp Eiropas Savienības dalībvalstīm (ES Eurostat dati, 2016). Vairāk par OIK maksā Beļģijā, Dānijā, Apvienotajā Karalistē, Austrijā, Itālijā un Vācijā.

 
PIAA statistika par saņemtajām sūdzībām PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 31 janvāris 2018 13:45
Statistika attēls

Gada sākums tradicionāli ir laiks, kad tiek veikti apkopojumi par iepriekšējā gadā paveikto - tiek sagatavoti statistikas pārskati, tiek analizēti darbības rezultāti, tiek izdarti secinājumi. Patērētāju aizsardzības jomā ar īpašu interesi parasti sagaidam darbības pārskatus no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, bet pēdējos gados - arī no dažādiem patērētāju strīdu ārpustiesas risinātājiem (termiņš - 1.marts).

Savukārt, šajā rakstā vēlējāmies īsumā apskatīt Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijā (PIAA) saņemto sūdzību un jautājumu statistiku par 2017.gadu.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 05 februāris 2018 14:16
Lasīt tālāk...
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

7 lapa no 29
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack