LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas ir atteikuma tiesības? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Trešdiena, 30 novembris 2016 10:50

Viens no jautājumiem, kas rada neskaidrību patērētāju vidū ir tas kādos gadījumos patērētājam ir tiesības 14 dienu laikā atteikties no preces vai pakalpojuma. Atbildei uz šo jautājumu arī ir veltīts šis raksts.

Runa ir par, likuma vārdiem sakot, atteikuma tiesībām, kas ir patērētāja tiesības noteiktā termiņā atkāpties no noslēgtā līguma nesniedzot nekādu pamatojumu.

Jā, te nav nekādas kļūdas. Atteikuma tiesība var izmantot bez pamatojuma, tas nozīmē, piemēram, ka preci varēs atdot atpakaļ pārdevējam pat ja tā vienkārši nepatīk.

Tiesa gan, atteikuma tiesības var izmantot tikai likumā īpaši noteiktajos gadījumos, piemēram lai atkāptos no distances, "sliekšņa" un kreditēšanas līgumiem. Tas tā ir tāpēc, ka šajās situācijās patērētājam dažādu iemeslu dēļ ir ievērojami apgrūtinātas iespējas pieņemt labi izsvērtu lēmumu.

Distances līgumā (pasūtot preci vai pakalpojumu internetā, ar kataloga, e-pasta, televīzijas, faksa u.c. palīdzību) patērētājs nevar pilnvērtīgi novērtēt preces izmēru, krāsu, kopējo izskatu. "Sliekšņa" līgumā uzņēmēja vizīte darbā vai mājās parasti pārsteidz patērētāju nesagatavotu un šī iemesla dēļ viņš var viegli kļūdīties savā izvēlē. Atteikuma tiesības piedāvā patērētājiem efektīvu šo problēmu risinājumu.

Savukārt, ja tas ir parasts pirkums, kuru veicat ierodoties veikalā, tad atteikuma tiesības šajā gadījumā nav, jo iepriekš minētie šķēršļi nepastāv.

Viens no būtiskākajiem atteikuma tiesību aspektiem ir termiņš. Parasti tas ir 14 dienas no pakalpojuma līguma noslēgšanas vai preces saņemšanas dienas. Tomēr gadījumā, ja patērētājam netika sniegta informācija par atteikuma tiesību izmantošanas nosacījumiem, termiņu un kārtību, minētais termiņš tiek pagarināts par 12 mēnešiem.

Piemēram, ja prece piegādāta 2016.gada 1.decembrī, tad atteikuma tiesību termiņš sākas ar nākamo dienu (2.decembri) un beidzas 15.decembrī, kas ir pēdēja diena, kad minētas tiesības var izmantot. Savukārt, ja noteiktā informācija nav sniegta, tad termiņa pēdēja diena ir 2017.gada 15.decembris.

Termiņā tiek iekļautas arī brīvdienas un svētku dienas. Tomēr, ja tas beidzas brīvdienā vai svētku dienā, tad atteikuma tiesības varēs izmantot arī tuvākajā darba dienā.

Atteikuma tiesības izmanto iesniedzot uzņēmējam attiecīgu iesniegumu. To var rakstīt brīvā formā vai izmantot atteikuma veidlapu, kuru piedāvā pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs (to var atrast uzņēmēja mājaslapā vai viņa izsniegtajos dokumentos).

Jāatceras arī par izņēmuma situācijām, kuros atteikuma tiesību patērētājam nav. Piemēram, atteikuma tiesību nav, ja:

    • prece tiek izgatavota pēc patērētāja norādījumiem vai prece ir nepārprotami personalizēta;
    • prece ātri bojājas vai tai drīz beidzas derīguma termiņš;
    • patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;
    • patērētājs ir pieprasījis pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam ierasties un veikt steidzamus remontdarbus vai tehniskās apkopes darbus;
    • patērētājs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu un citos gadījumos.
Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 26 decembris 2016 23:38
 
Vai patērētājiem elektroenerģija būs lētāka? PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Pirmdiena, 07 novembris 2016 15:31

BannerŠodien (07.11.2016.) Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) telpās Rīgā, Bruņinieku ielā 29, plkst. 12:00, notika diskusija “Vai patērētājiem elektroenerģija būs lētāka?”.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) kopā ar Latvijas Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) rīkoja informatīvu diskusiju, lai skaidrotu, kā regulatora rosinātie grozījumi tarifu aprēķināšanas metodikā ietekmēs elektroenerģijas cenu. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) sagatavojusi grozījumus elektroenerģijas pārvades un sadales tarifu aprēķināšanas metodikā, piedāvājot mainīt pieeju kapitāla atdeves likmes noteikšanai.

Tā kā SPRK lēmums ietekmēs ikvienu no patērētājiem, diskusijas rīkotāji vēlas uzklausīt regulatoru, ekspertus, iesaistīto uzņēmumu pārstāvjus, lai iegūtu informāciju un saņemtu atbildi uz jautājumu, vai elektroenerģija pēc tarifu aprēķina metodikas izmaiņām patērētajiem kļūs lētāka vai dārgāka.

Sagaidāms, ka SPRK drīzumā padomes sēdē skatīs šo jautājumu, tāpēc aicinām visus interesentus sekot līdzi notikumu gaitai: www.sprk.gov.lv

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 09:25
 
LPIAA atver jaunu mājaslapu - www.pretenzija.lv! PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 31 oktobris 2016 10:18

www.pretenzija.lv

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) izveidojusi tīmekļa vietni www.pretenzija.lv, kurā katrs patērētājs, kas saskāries ar preces vai pakalpojuma defektu (neatbilstību līguma noteikumiem) var ātri un vienkārši sagatavot iesniegumu pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam.

Šāda iesnieguma iesniegšana ir priekšnoteikums turpmākai strīda risināšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC) un šogad izveidotajā Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

Jāatgādina, ka 2016.gadā notikušās būtiskas izmaiņas patērētāju strīdu izskatīšanas kārtībā, tai skaitā tika izveidota jauna institūcija - Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kuras darbu nodrošina PTAC un kuras sastāvu veido bijušie tiesneši, kā arī komersantu organizāciju un PIAA pārstāvji.

Nolūkā atbalstīt Latvijas patērētājus, kuri bieži vien nav informēti par pēdējām izmaņām likumos, PIAA ir izveidojusi vietni www.pretenzija.lv, kuras saturs arī turpmāk tiks adaptēts aktuāliem grozījumiem normatīvajos aktos.

Izmantojot www.pretenzija.lv iesnieguma sagatavošanai nebūs nepieciešamas juridiskās zināšanas - vajadzēs tikai aizpildīt vairākas ailes atbilstoši norādījumiem. Turklāt, to ir iespējams darīt sev ērtākajā brīdī un veidā - ar datora, planšetes vai viedtālruņa palīdzību. Sagatavotu iesniegumu varēs izdrukāt vai nosūtīt elektroniski. Vietnē www.pretenzija.lv atradīsiet arī informāciju par par savām tiesībām un strīdu risināšanas kārtību t.i. kur un kādos termiņos jāveršas, lai atrisinātu strīdu.

Vietne www.pretenzija.lv ir tapusi projekta “Patērētāju pirmās palīdzības komplekts” (Consumer First Aid Toolkit) ietvaros, kuru kopīgi īsteno divas Baltijas valstu patērētāju organizācijas, kas ir Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) biedri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) un Lietuvas Patērētāju organizāciju alianse (Lietuvos vartotojų organizacijų aljansas jeb LVOA). Projektu finansē Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC) Angel funding programmas ietvaros, kas ir veltīta Centrālas Eiropas, Austrumeiropas un Dienvidaustrumu Eiropas valstu patērētāju organizāciju atbalstam.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 03 novembris 2016 10:43
 
Pirmais atzinums EESLK PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Piektdiena, 21 oktobris 2016 11:35

2016. gada 19. un 20. oktobrī notika kārtējā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 520. Plenārsesija, kuras ietvaros tika apstiprināts pirmais Baibas MILTOVIČAS (III gr.-LV) sagatavotais atzinums Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai par “ES siltumapgādes un aukstumapgādes stratēģiju” [COM(2016) 51 final].

Stratēģija koncentrējas uz siltumapgādi un aukstumapgādi, kas ikdienā ietekmē visus ES iedzīvotājus. Šī visaptverošā ES stratēģija ir ārkārtīgi vērienīga. Tas nozīmē, ka ES klimata un enerģētikas mērķu sasniegšana būs lielā mērā atkarīga no šīs stratēģijas efektīvas un konsekventas īstenošanas dalībvalstu līmenī. Atjaunojamo energoresursu lomas stiprināšana siltumapgādes un aukstumapgādes jomā varētu būt visnozīmīgākais faktors, kas sekmē vidēja termiņa un ilgtermiņa mērķu sasniegšanu, un tas būtu jāatzīst pašreizējā Enerģētikas savienības programmā.
Lai ikviena kopēja stratēģija būtu efektīva, izšķirošā loma ir patērētājiem, un Komiteja aicina izvērst tās priekšlikumu attiecībā uz visaptverošu Eiropas dialogu par enerģētiku nolūkā ievērojami uzlabot informētību un radīt skaidrus stimulus patērētāju ieradumu maiņai. Šādiem stimuliem vajadzētu būt ne tikai finansiāliem, bet ar tiem būtu jāuzsver arī stratēģijā iekļauto daudzo pasākumu pozitīvā sociālā ietekme un tie būtu jāpiemēro mazaizsargātām un enerģētiskās nabadzības skartām grupām.

Informācija par plenārsesiju un saistošajiem dokumentiem ir pieejama: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-520-plenary-session

Image 11 - 521st Plenary session

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 oktobris 2016 12:00
 
Pasaules standartu diena! PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Piektdiena, 21 oktobris 2016 10:43

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) parakstīja saprašanās memorandu par Latvijas nacionālās standartizācijas sistēmas attīstību.

Memoranda parakstīšana norisinājās Pasaules standartu dienas konferences “Standartizācijas attīstība Latvijā: izaicinājumi un iespējas” ietvaros š. g. 14. oktobrī. Konferenci organizēja LR Ekonomikas ministrija un Standartizācijas birojs.

Pasākuma otrajā daļā notka diskusija “Standartizācija: uzņēmēju prioritātes, intereses un vajadzības”, kuras ietvaros pārrunāja jautājumus par biedrības izveidi, standartu tulkošanu, pieejamību un izstrādi.

img 1658

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 21 oktobris 2016 11:21
 
<< Sākums < Iepriekšējā 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākamā > Beigas >>

28 lapa no 41
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack