LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "Mobilukss" (interneta veikals 1a.lv) iekļauts "melnajā sarakstā" (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 10 februāris 2017 13:31

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka uz šī paziņojuma publicēšanas dienu Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauti šādi komersanti:

Nr. p.k.Komersanta nosaukumsTirdzniecības vietaPamatojums
1. SIA "PERSEUS PAVILJON", reģ. Nr. 40103930139 Interneta veikals www.perseus.lv (šobrīd nedarbojas) Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu atmaksāt naudas summu par pasūtītu un nepiegādātu preci
2. SIA "Mobilukss", reģ. Nr. 40003610078. Interneta veikals www.1a.lv Nav izpildījis komisijas uzlikto pienākumu veikt mobilā tālruņa maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošu mobilo tālruni.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un dotu patērētājiem iespēju izvērtēt iespējamos riskus.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komsiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "Mobilukss" patērētāja prasījumu ir izpildījusi un no "melnā saraksta" ir izņemta.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 24 februāris 2017 16:52
 
Pētījums par elektrības mazumtirdzniecības tirgus funkcionēšanu ES PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Piektdiena, 03 februāris 2017 13:25
European Commission logo

Eiropas Komisijas Tiesiskuma un patērētāju ģenerāldirektorāts februāra sākumā nācis klajā ar pētījumu par elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus funkcionēšanu Eiropas Savienībā.

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija saņēmusi pētījuma datus, kuri liecina, ka patērētāji ir diezgan pesimistiski attiecībā uz elektroenerģijas tirgus darbību Eiropas Savienībā.

No visiem aptaujātajiem Eiropas Savienības patērētājiem 58% aptaujāto atzina, ka elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgus savā valstī pietiekami nedarbojas. Bulgārijā, 51% patērētāju pilnībā piekrita šim paziņojumam, Latvijā, Grieķijā un Rumānijā, aptuveni trešdaļa patērētāju izteica nopietnas šaubas par labi funkcionējošu elektroenerģijas tirgu.

Jautājumā par elektrības patēriņu un tarifiem patērētājiem tika vaicāts, vai viņi ir informēti par elektroenerģijas patēriņu mājsaimniecībā, vairāk nekā puse no ES respondentiem (52%) atzina, ka zina, cik daudz viņi maksā par elektrību. Attiecībā uz tarifiem, patērētāji nepiekrīt (29%), ka viņu elektroenerģijas uzņēmums var piedāvāt lētākus tarifus. Izpētot strīdu risināšanu un alternatīvo metožu izmantošanu pētījumā tika izmantota slēptā iepirkšanās metode (10 valstīs) atklājot, ka 35% respondenti nebija saņēmuši pilnīgu un pareizu informāciju par sūdzību izskatīšanas procesu.

Iepazīties ar pētījumu šeit: http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=53331

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 03 februāris 2017 13:34
 
Mehānisks bojājums pats pa sevi nav pietiekams iemesls patērētāja prasījuma noraidīšanai PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 20:49

Turpinot pagajušajā gadā uzsākto rakstu sēriju par patērētāju tiesībām, šoreiz pastāstīsim par pirmo Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, kurš satur arī vairākas svarīgas atziņas par praksē aktuāliem jautājumiem.

Situācija, kurā nonāca patērētājs izrādījusies šāda - patērētājs konstatēja, ka mobilajam tālrunim nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā rezultātā tika traucēta mobilā tālruņa darbība, ko atjaunot varēja, tikai restartējot aparātu. Patērētājs vērsās pie Autorizētā servisa centra, kurš savā diagnostikas tehniskajā slēdzienā norādīja, ka ražotāja garantija nav spēkā, jo ir konstatēts mehānisks bojājums korpusa zonā. Ņemot vērā šajā tehniskajā slēdzienā minēto, patērētājs vērsās pie cita servisa centra, lai iegūtu pierādījumus par mobilā tālruņa defektu rašanās cēloni. Šis servisa centrs savā atzinumā norādīja, ka mobilais tālrunis neaktivizē Wi-Fi un Bluetooth savienojumus un, ka mobilā tālruņa montāžas plāksnes nostiprināšanu ražotājs ir veicis nekvalitatīvi, tas ir, mobilajam tālrunim ir ražošanas defekts. Tomēr, vērsies pie pārdevēja ar jaunu atzinumu, patērētājs saņēma atteikumu, kuru pārdevējs pamatoja ar Autorizēta servisa centra atzinumu, neņemot vērā patērētāja iesniegto atzinumu par defekta cēloniem.

Komisija nolēma, ka patērētāja prasījums noraidīts nepamatoti. Kādu tad kļūdu pieļāva pardevējs?

Pirmkārt, pārdevējam bija jāņem vērā ne tikai garantijas noteikumi, bet arī pārdevēja pienākumi atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL). Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Turklāt, ta paša panta 2.daļā ir noteikts, ka garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

Tādējādi, PTAL paredzētas patērētāja tiesības pastāv paralēli un neatkarīgi no garantijas un pārdevējam, izskatot patērētāja iesniegumu, bija vispirms jāvērtē vai patērētāja prasījums apmierināms, ņemot vērā PTAL noteikumus.

Otrkārt, nepietiek konstatēt mehaniskā bojājuma esamību, bet nepieciešams arī noteikt vai šis bojājums bija par iemeslu defektam (neatbilstībai līguma noteikumiem). Proti, plaisa telefona korpusā pati par sevi nenozīmē, ka šī iemesla dēļ nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā tas bija konkrētajā gadījumā.

Treškārt, patērētājs ir tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai konsultāciju, nevis tikai pie speciālista, kuru atzīst pārdevējs vai ražotājs.

Izvilkums no komisijas lēmuma:

… Pārdevējam saskaņā ar PTAL 26.1 panta septīto daļu Patērētājam bija jāsniedz pamatota atbilde uz iesniegumu, tas ir, vai mobilais tālrunis atbilst vai neatbilst līguma noteikumiem un kāds ir neatbilstības līguma noteikumiem cēlonis. Pārdevējam, sniedzot atbildi uz Patērētāja iesniegumu, bija jānorāda, vai ir konstatēts servisa centra konstatētais defekts un vai tas ir radies mehāniskā bojājuma dēļ. Vienlaikus Komisija norāda, ka saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju par pārdotā mobilā tālruņa neatbilstību līguma noteikumiem un Pārdevējam bija tiesības un atkārtota iespēja, kamēr Patērētāja iesniegums tika izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, veikt pārbaudi, lai noskaidrotu cēlonisko sakaru starp servisa centra konstatēto defektu un Autorizētā servisa centra konstatēto mehānisko bojājumu.

Komisija norāda, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz to, ka Patērētājs ir tiesīgs saņemt atzinumu vai konsultāciju par mobilā tālruņa atbilstību līguma noteikumiem tikai pie sertificēta speciālista vai eksperta, ko atzīst Pārdevējs vai ražotājs. Patērētājs bija tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai
konsultāciju...

Ar pilnu komisijas lēmumu var iepazīties šeit.

Veiksmīgus pirkumus!

Uzmanību! Raksts papildināts ar norādi uz patērētāja tiesībām vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā, nevis tikai pie tā, kuru atzīst pārdevējs.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 februāris 2017 18:13
 
2016./2017. mācību gada starpskolu konkurss PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 11:59
alt

Patērētāju klase (angļu valodā "Consumer Classroom") piedāvā 2016./2017. mācību gada starpskolu konkursu „Gudrie enerģijas patērētāji”.

Konkurss paredzēts 12-18 gadus veciem Eiropas Savienības vidusskolu skolēniem.

Tas norisinās līdz 2017. gada 17. martam (pusnaktij pēc Centrāleiropas laika).

Piedalies un piesakies šeit: https://www.consumerclassroom.eu/lv/consumer-classroom-20162017-m%C4%81c%C4%ABbu-gada-starpskolu-konkurss

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 31 janvāris 2017 12:08
 
Izmaiņas dabasgāzes lietotājiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 19 janvāris 2017 14:45

No š.g. 3.aprīļa visiem dabasgāzes lietotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju. Tas izriet no LR Ekonomikas ministrijas izstrādātā Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikuma projekta. Noteikumu projekts iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošina tirgotājs – viesn līgums, viens rēķins un viena klientu apkalpošanas vieta. Sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos jautājumus. Līdzīgs risinājums šobrīd tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā.

Image result for gas in picture

Mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlēsies mainīt tirgotāju, turpinās saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulētu cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019. gadam būs AS Latvijas Gāze.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākamā > Beigas >>

23 lapa no 37
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack