LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
SIA "Baltatour" (www.baltatour.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:25

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Baltatour" (reģ. Nr. 40003196546) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100,00 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "Baltatour", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.baltatour.lv, ir saņēmusi no patērētājas maksājumu 200,00 EUR apmērā par braucienu uz Ķelni. Tomēr vēlāk patērētāja vērsās pie komersanta ar lūgumu atmaksāt samaksāto naudu, jo patērētāja nevarēja doties braucienā ģimenes apstākļu dēļ. Komersants patērētajai pārskaitīja 100,00 EUR, bet atlikusī summa 100,00 EUR apmērā tā arī netika atmaksāta. Komersants viedokli par notikušo nav sniedzis.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "Baltatour" par pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100 EUR apmērā.

Komisija secināja, ka lai arī starp patērētāju un SIA "Baltatour" nebija noslēgts rakstveida līgums, līdz ar to nav zināms datums, līdz kuram patērētāja varēja atkāpties no iegādātā pakalpojuma un kādā apmērā atgūt samaksāto naudas summu, tomēr komersants jau ir atmaksājis daļu no pakalpojuma vērtības un no lietas materiāliem neizriet, ka viņš nav piekritis atmaksāt atlikušo pakalpojuma vērtību.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:52
 
Trīs jautājumi par kredītņēmēja maksātspējas vērtēšanu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 31 maijs 2018 13:53
Maka zem lupas attēls

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 27.aprīlī ir apstiprinājis "Vadlīnijas patērētāja spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (turpmāk - Vadlīnijas). Jaunas vadlīnijas aizvietoja iepriekšējās, kas bija spēkā kopš 2013.gada.

Sakarā ar šo notikumu, šajā rakstā piedāvājam atbildes uz 3 jautājumiem par maksātspējas vērtēšanu, kuri bieži vien rada neskaidrības patērētājiem.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 jūnijs 2018 09:18
Lasīt tālāk...
 
EK priekšlikums "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:43

Eiropas Komisijas (turpmāk EK) priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” (jeb angļu valodā „New Deal for Consumers”) mērķis ir modernizēt un aizstāt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Aizliegumu direktīvu).

Priekšlikums tiek iesniegts kopā ar grozījumiem četrās ES patērētāju tiesību direktīvās, kas ir daļa no Komisijas 2018. gada darba programmā iekļautā “uz patērētājiem orientētā jaunā kursa”, kura mērķis ir uzlabot aizlieguma procedūras efektivitāti un palīdzēt novērst tiesību pārkāpumu sekas, kas ietekmē patērētāju kolektīvās intereses.

Svarīgākie jauninājumi no 1. daļas paredz:

1.dalībvalstu tiesības iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā noteiktos "sliekšņa" tirdzniecības veidus (Latvijā ir aktuāli);

2.cīņas ar duālo preču kvalitāti kontekstā, iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā praksi, kuras ietvaros komersants reklamē preces kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. Komisija šobrīd strādā pie vienotās metodoloģijas preču novērtēšanai;

3.patērētājiem, kuri cieta nogodīgas komercprakses rezultātā, visos gadījumos piešķirt tiesības vismaz izbeigt līgumu un saņemt zaudējumu atlīdzību.

4.minimālās prasības attiecībā uz kritēriem sodu noteikšanai un arī sodu apmēriem par negodīgu komercpraksi;

5.pienākumu tiešsaistes platformām skaidri norādīt sponsorētos meklēšanas rezultātus;

6.Patērētāju tisību direktīvu attiecināt arī uz t.s. "bezmaksas" digitāliem servisiem, kuri apmaiņā par pakalpojumu sniegšanu komerciālos nolūkos izmanto personas datus (Facebook, WhatsApp, Twitter, Google (Gmail u.c.)).

7.svītrot divus uzņēmēju pienākumus atteikuma tiesību gadījumos:

7.1.pienākumu atmaksāt naudu patērētājam vēl pirms preču saņemšanas pēc tam, kad patērētājs ir izmantojis atteikuma tiesības. Šobrīd uzņēmējam ir jāatmaksa patērētāja samaksātā summa jau ar brīdi, kad viņš ir saņēmis pierādījumus par preces nosūtīšanu t.i. vēl pirms prece ir reāli saņemta. Rezultātā uzņēmējam būs jāatmaksā patērētājam tikai pēc preces saņemšanas;

7.2.pienākumu ievērot atteikuma tiesības gadījumos, kad patērētāji negodprātīgi izmanto atteikuma tiesības, lietojot preces pārmērīgi. Šobrīd pat ja uzņēmējs uzskata, ka patērētājs ir pārmērīgi lietojis preci atteikuma tiesību periodā viņam ir pienākums ievērot atteikuma tiesības un izmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu.

EK priekšlikuma 2.daļa ir nozīmīga iniciatīva gan patērētājiem, gan patērētāju nevalstiskajām organizācijām, jo paredzēts ieviest kolektīvās atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus.

Kopumā EK priekšlikums vērtējams pozitīvi, izņemot pašu pēdējo punktu par atteikuma tiesību ierobežošanu, pret kuru iebildušas virkne patērētāju organizāciju pārstāvji debatēs Eiropas Savienības institūcijās (Eiropas Patērētāju konsultatīvajā grupā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā).

PIAA pārstāvji Saldus pilsētas svētkos!

saldus 1

Ar Patērētāju tiessaldus2ību aizsardzības centra atbalstu Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) 2018.gada 26.maijā piedalījās Saldus pilsētas svētkos. Informatīvajā stendā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija aicināja Saldus pilsētas un novada iedzīvotājus

atsvaidzināt zināšanas kā pieteikt pretenziju pardevējam vai pakalpojuma sniedzējam. PIAA pārstāvji informēja par prasījuma pieteikuma soļiem un sniedza informāciju par interneta vietnēm, kur iespējams saņemt padomus un palīdzību par patērētāju tiesību aizsardzību.

Turpmāk PIAA piedalīsies Bauskas pilsētas svētkos. Lūdzu sekojiet informācijai: www.pateretajs.lv

 
SIA "LDM Group" (www.k7.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:00

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "LDM Group" (reģ. Nr. 40103980394) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "LDM Group", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.k7.lv, ir pārdevusi patērētājai smaržas 37,90 EUR vērtībā, apņemoties piegādāt patērētājai preci trīs dienu laikā. Diemžēl, neskatoties uz patērētājas veiktu priekšapmaksu, SIA "LDM Group" preces piegādi nav veikusi, kā arī nav atmaksājusi patērētājai par nepiegādāto preci samaksāto summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "LDM Group" par pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:11
 
Pavasara tīrīšana! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 10 aprīlis 2018 12:51

Brussels June 2017. photos : @vivianhertzIr pavasara laiks! Pēc ziemas pārtraukuma mostas ziedu pumpuri un putni. Rodas vēlēšanās padarīt spodru un kārtīgu savu mājokli. Lai uzturētu tīrību mājās ikdienā tiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, veļas pulveri, universālie tīrīšanas līdzekļi un trauku mazgāšanas tabletes. Standarta mazgāšanas līdzekļi nav tik veselīgi, kā mēs varētu domāt. Lielākā daļa to sastāvdaļas var kaitēt dabas videi un cilvēku veselībai. Tieši tāpēc Eiropas Patērētāju organizācija (BEUC, www.beuc.eu) iesaka izvēlēties ES ekomarķējuma mazgāšanas līdzekļus pavasara tīrīšanai, jo tie:

1) ietaupa enerģiju un naudu - ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir izrādījušies efektīvi zemās temperatūrās, ļaujot ietaupīt enerģiju un naudu. Piemēram, veļas mazgāšanas līdzekļus pārbauda tā, lai tie būtu maksimāli efektīvi 30°C temperatūrā. Ekomarķējošie mazgāšanas līdzekļi ir ļoti koncentrēti, t.i., ir nepieciešams tikai neliels daudzums mazgāšanas līdzekļa.

2) aizsargā veselību - mazgāšanas līdzekļu ekomarķējums parasti satur mazāk ķīmiskās vielas salīdzinājumā ar standarta produktiem. Piemēram, vielas, kas var izraisīt vēzi, mainīt DNS vai ietekmēt auglību, ir stingri aizliegtas ekomarķējuma izstrādājumos, bet nav aizliegtas standarta mazgāšanas līdzekļos. Alerģiskas vielas, smaržas un konservanti ir kaitīgi dabas videi un cilvēku veselība.

3) aizsargā apkārtējo dabas vidi - lai saņemtu ekomarķējumu tīrīšanas līdzekļi nedrīkst būt toksiski ūdens organismiem un tiem jābūt bioloģiski noārdāmiem. Tāpēc tajos nedrīkst būt fosfātu, kas iznīcina aļģu pāraugni, apdraud citu ūdens dzīvību un samazina skābekļa līmeni ūdenī.

4) samazina plastmasu - katru gadu eiropieši ražo vairāk nekā 25,8 miljonus tonnu plastmasas atkritumu, no kuriem tikai 30% tiek pārstrādāti. ES "Ecolabel" mazgāšanas līdzekļu iepakojums ir pārstrādājams, tas veicina iespēju pārstrādāt materiālus un izmanto mazāk plastmasas nekā parastajos iepakojumos.

5) palīdz izvairīties no maldinošas informācijas - atšķirībā no daudziem sevi pasludinātiem zaļajiem logotipiem, ekomarķējuma simbols "Ecolabel" garantē drošus, videi draudzīgus mazgāšanas līdzekļus. Tas ir saistīts ar stingrām prasībām, kas ražotājiem ir jāievēro, lai iegūtu marķējumu. Testi apliecina, ka tīrīšanas līdzekļi "Ecolabel" darbojas tikpat efektīvi kā tradicionālie tīrīšanas līdzekļi.

Papildus informācija par ekomarķējumu ir pieejama  Eiropas Patērētāju organizācijas elektroniskajā mājas lapā: http://www.beuc.eu/publications/beuc-x-2017-056_ecolabel_factsheet.pdf

Related image
Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 14:58
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

7 lapa no 30
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack