LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Ātrie kredīti Latvijā: agresīva reklāma, augļošana, naudas atmazgāšana? PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 26 jūnijs 2018 10:15

atro kreditu problemas  atro kreditu problemas2

Biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (turpmāk LPIAA) pārstāvji Andrejs Vanags un Baiba Miltoviča 21. jūnijā, Eiropas Savienības mājā, Rīgā piedalījās Eiropas Parlamenta deputātes Prof. Ineses Vaideres organizētajā preses konferencē par ātro kredītu problēmām Latvijā. Cilvēki regulāri saņem vilinošus un uzbāzīgus paziņojumus gan īsziņu, gan drukātu vēstuļu formātā. Intensīvo reklāmu masu saziņas līdzekļos ir pamanījis ikviens Latvijas iedzīvotājs.

Konferencē tika atspoguļoti 3 video stāsti, kuros savas problēmas atklāj cilvēki, kuri ir cietuši, paņemot ātros kredītus. Prof. Inese Vaidere dalījās novērojumos par saņemto informāciju no iedzīvotājiem par sekām, kad aizņēmēji izmantojuši ātros kredītus. Tika atzīts, ka cilvēki bieži ņem aizdevumus, lai dzēstu iepriekšējos kredītus. Ātro kredītu sakarā cilvēki ir atklājuši arī savas domas par pašnāvību. "Parādi ir arī viens no populārākajiem emigrācijas iemesliem, kad cilvēki nespēj atmaksāt kredītus", sacīja Vaidere.

Konferencē piedalījās Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvji apliecinot, ka darbs ar finanšu pakalpojumu uzraudzību turpinās. 2017. un 2018.gadā PTAC īstenoja finanšu pakalpojumu uzraudzības projektu ar mērķi pārbaudīt licencēto patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēju darbību un faktiski īstenoto praksi atbilstoši izstrādātajām maksātspējas izvērtēšanas iekšējām kārtībām.

Savukārt, Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijas jurists Andrejs Vanags apliecināja, ka problēmas ar ātrajiem kredītiem tiešām pastāv. Kredīta devējam ir jāievēro patērētāja maksātspējas izvērtēšana, jānosaka mērķi, kādiem piedāvātais kredīta veids ir piemērots, lai neveicinātu bezatbildīgu aizņemšanos. Papildus LPIAA atzīmē Eiropas Komisijas jaunā priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” nepieciešamību, kas ietver ieviest kolektīvas atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus, arī ātro kredītu lietās.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 jūnijs 2018 11:31
 
SIA "Baltatour" (www.baltatour.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:25

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Baltatour" (reģ. Nr. 40003196546) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100,00 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "Baltatour", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.baltatour.lv, ir saņēmusi no patērētājas maksājumu 200,00 EUR apmērā par braucienu uz Ķelni. Tomēr vēlāk patērētāja vērsās pie komersanta ar lūgumu atmaksāt samaksāto naudu, jo patērētāja nevarēja doties braucienā ģimenes apstākļu dēļ. Komersants patērētajai pārskaitīja 100,00 EUR, bet atlikusī summa 100,00 EUR apmērā tā arī netika atmaksāta. Komersants viedokli par notikušo nav sniedzis.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "Baltatour" par pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100 EUR apmērā.

Komisija secināja, ka lai arī starp patērētāju un SIA "Baltatour" nebija noslēgts rakstveida līgums, līdz ar to nav zināms datums, līdz kuram patērētāja varēja atkāpties no iegādātā pakalpojuma un kādā apmērā atgūt samaksāto naudas summu, tomēr komersants jau ir atmaksājis daļu no pakalpojuma vērtības un no lietas materiāliem neizriet, ka viņš nav piekritis atmaksāt atlikušo pakalpojuma vērtību.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:52
 
Trīs jautājumi par kredītņēmēja maksātspējas vērtēšanu PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Ceturtdiena, 31 maijs 2018 13:53
Maka zem lupas attēls

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs 2018.gada 27.aprīlī ir apstiprinājis "Vadlīnijas patērētāja spējas atmaksāt kredītu novērtēšanai kredītu devējiem, kas sniedz kreditēšanas pakalpojumus patērētājiem" (turpmāk - Vadlīnijas). Jaunas vadlīnijas aizvietoja iepriekšējās, kas bija spēkā kopš 2013.gada.

Sakarā ar šo notikumu, šajā rakstā piedāvājam atbildes uz 3 jautājumiem par maksātspējas vērtēšanu, kuri bieži vien rada neskaidrības patērētājiem.

Pēdējās izmaiņas: Trešdiena, 06 jūnijs 2018 09:18
Lasīt tālāk...
 
EK priekšlikums "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss" PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Pirmdiena, 28 maijs 2018 10:43

Eiropas Komisijas (turpmāk EK) priekšlikuma „Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss” (jeb angļu valodā „New Deal for Consumers”) mērķis ir modernizēt un aizstāt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/22/EK par aizliegumiem saistībā ar patērētāju interešu aizsardzību (Aizliegumu direktīvu).

Priekšlikums tiek iesniegts kopā ar grozījumiem četrās ES patērētāju tiesību direktīvās, kas ir daļa no Komisijas 2018. gada darba programmā iekļautā “uz patērētājiem orientētā jaunā kursa”, kura mērķis ir uzlabot aizlieguma procedūras efektivitāti un palīdzēt novērst tiesību pārkāpumu sekas, kas ietekmē patērētāju kolektīvās intereses.

Svarīgākie jauninājumi no 1. daļas paredz:

1.dalībvalstu tiesības iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā noteiktos "sliekšņa" tirdzniecības veidus (Latvijā ir aktuāli);

2.cīņas ar duālo preču kvalitāti kontekstā, iekļaut negodīgas komercprakses sarakstā praksi, kuras ietvaros komersants reklamē preces kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. Komisija šobrīd strādā pie vienotās metodoloģijas preču novērtēšanai;

3.patērētājiem, kuri cieta nogodīgas komercprakses rezultātā, visos gadījumos piešķirt tiesības vismaz izbeigt līgumu un saņemt zaudējumu atlīdzību.

4.minimālās prasības attiecībā uz kritēriem sodu noteikšanai un arī sodu apmēriem par negodīgu komercpraksi;

5.pienākumu tiešsaistes platformām skaidri norādīt sponsorētos meklēšanas rezultātus;

6.Patērētāju tisību direktīvu attiecināt arī uz t.s. "bezmaksas" digitāliem servisiem, kuri apmaiņā par pakalpojumu sniegšanu komerciālos nolūkos izmanto personas datus (Facebook, WhatsApp, Twitter, Google (Gmail u.c.)).

7.svītrot divus uzņēmēju pienākumus atteikuma tiesību gadījumos:

7.1.pienākumu atmaksāt naudu patērētājam vēl pirms preču saņemšanas pēc tam, kad patērētājs ir izmantojis atteikuma tiesības. Šobrīd uzņēmējam ir jāatmaksa patērētāja samaksātā summa jau ar brīdi, kad viņš ir saņēmis pierādījumus par preces nosūtīšanu t.i. vēl pirms prece ir reāli saņemta. Rezultātā uzņēmējam būs jāatmaksā patērētājam tikai pēc preces saņemšanas;

7.2.pienākumu ievērot atteikuma tiesības gadījumos, kad patērētāji negodprātīgi izmanto atteikuma tiesības, lietojot preces pārmērīgi. Šobrīd pat ja uzņēmējs uzskata, ka patērētājs ir pārmērīgi lietojis preci atteikuma tiesību periodā viņam ir pienākums ievērot atteikuma tiesības un izmaksāt patērētāja samaksāto naudas summu.

EK priekšlikuma 2.daļa ir nozīmīga iniciatīva gan patērētājiem, gan patērētāju nevalstiskajām organizācijām, jo paredzēts ieviest kolektīvās atlīdzības mehānismu visās ES dalībvalstīs, kas ļautu patērētāju pārstāvošajai organizācijai uzsākt lietu, lai atgūtu no uzņēmēja patērētājiem nodarītos zaudējumus.

Kopumā EK priekšlikums vērtējams pozitīvi, izņemot pašu pēdējo punktu par atteikuma tiesību ierobežošanu, pret kuru iebildušas virkne patērētāju organizāciju pārstāvji debatēs Eiropas Savienības institūcijās (Eiropas Patērētāju konsultatīvajā grupā, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejā).

PIAA pārstāvji Saldus pilsētas svētkos!

saldus 1

Ar Patērētāju tiessaldus2ību aizsardzības centra atbalstu Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (PIAA) 2018.gada 26.maijā piedalījās Saldus pilsētas svētkos. Informatīvajā stendā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija aicināja Saldus pilsētas un novada iedzīvotājus

atsvaidzināt zināšanas kā pieteikt pretenziju pardevējam vai pakalpojuma sniedzējam. PIAA pārstāvji informēja par prasījuma pieteikuma soļiem un sniedza informāciju par interneta vietnēm, kur iespējams saņemt padomus un palīdzību par patērētāju tiesību aizsardzību.

Turpmāk PIAA piedalīsies Bauskas pilsētas svētkos. Lūdzu sekojiet informācijai: www.pateretajs.lv

 
SIA "LDM Group" (www.k7.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:00

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "LDM Group" (reģ. Nr. 40103980394) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "LDM Group", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.k7.lv, ir pārdevusi patērētājai smaržas 37,90 EUR vērtībā, apņemoties piegādāt patērētājai preci trīs dienu laikā. Diemžēl, neskatoties uz patērētājas veiktu priekšapmaksu, SIA "LDM Group" preces piegādi nav veikusi, kā arī nav atmaksājusi patērētājai par nepiegādāto preci samaksāto summu.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "LDM Group" par pienākumu atmaksāt patērētājai naudas summu 37,90 EUR par pasūtīto, bet nepiegādāto preci.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2018 15:11
 
<< Sākums < Iepriekšējā 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nākamā > Beigas >>

6 lapa no 29
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack