LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Semināri par siltumenerģijas patēriņa regulēšanu PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 28 februāris 2012 11:37

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru 2012.gada 12. martā Rīgas domes sēžu zālē (Rātslaukumā 1) no plkst. 12.00 līdz 16.30 notiks iedzīvotājiem, pašvaldību darbiniekiem, kā arī namu pārvaldītājiem un apsaimniekotājiem domāts informatīvs seminārs „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem”.

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” atvēršana un izplatīšana.

Darba programma pielikumā šeit.

 

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija, sadarbībā ar Rīgas Enerģētikas aģentūru rīkos reģionālos seminārus „Siltumenerģijas patēriņa regulēšana un maksas aprēķini centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu namiem” – 2012.gada 16.maijā Jelgavā, SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvaldes" telpās, P. Brieža ielā 26 un 2012.gada 27. jūnijā Daugavpilī, Saules ielā 15, 2.stāvā no plkst. 12.00. Uz semināru aicināti iedzīvotāji, pašvaldību darbinieki, kā arī namu pārvaldītāji un apsaimniekotāji.

 

Reizē ar semināru notiks tipogrāfiski izdotās brošūras „Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem” izplatīšana.

Seminārus atbalsta Sorosa Fonds Latvija.

 
Enerģijas efektivitātes pasākumi patērētājiem PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:28

”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem”

2011.gada 1 jūnijā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzsāka, ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu, projektu „”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem” (t.i. bezdarbam pakļautie iedzīvotāji, ieskaitot jauniešus, pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušie iedzīvotājus un citas sociālās grupas). Tēma izvēlēta, jo pieaugoša problēma Rīgas, Viļņas un Tartu pašvaldībās ir iedzīvotāju spēja norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu rēķiniem.

Projekta mērķis ir organizēt “vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšanas pasākumus par enerģijas efektivitātes jautājumiem. Projekta ietvaros tika rīkotas divas grupu līderu apmācības – Gēteborgas pašvaldībā (Zviedrijā) un Tartu pašvaldībā (Igaunijā), kuru ietvaros tika organizētas gan apmācības, gan konkrētu „labo piemēru” aplūkošana t.i. enerģijas efektivitāte pasīvajās mājās; elektroenerģijas risinājumi enerģijas taupīšanai; biodegvielas ražošana un pielietošana individuālos un publiskos transporta līdzekļos u.tml. Grupu līderu apmācībām sekoja trīs izglītojošie semināri Rīgas pašvaldībā (Latvijā), kuri paredzēti projekta mērķa grupai t.i. Tartū, Viļņas un Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.

Projekta noslēguma tika izstrādāta elektronikā mājas lapa www.consumerenergy.lv, kura turpmāk kalpos kā kopēja platforma Baltijas valstu patērētāju organizācijām turpmāko enerģētikas iniciatīvu organizēšanai.

Projekta partneri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (Rīgas pašvaldības iedzīvotāji), Tartu patērētāju informācijas centrs (Tartu pašvaldības iedzīvotāji); Lietuvas patērētāju institūts (Viļņas pašvaldības iedzīvotāji) un “Alingsas Dabas Draugu grupa” un “Gēteborgas Enerģija” (Gēteborgas pašvaldības iedzīvotāji). Ieteikuma vēstuli projekta realizācijai ir izsniegusi Rīgas Enerģētikas Aģentūra.

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:50
 
ADR projekts PDF Drukāt E-pasts
Ceturtdiena, 19 janvāris 2012 15:09

Lēta un ātra patērētāju un uzņēmēju strīdu risināšana kļūs pieejamāka

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) ir uzsākusi projektu “Latvijas patērētāju tiesību aizsardzības biedrību kapacitātes stiprināšana patērētāju strīdu risināšanā un līdzdalībā normatīvo aktu izstrādāšanā”. Projekts ir vērsts uz patērētāju strīdu izskatīšanas efektivitātes paaugstināšanu, piedāvājot patērētājiem un uzņēmējiem visā Latvijas teritorijā mediācijas pakalpojumu, kā lētu un ātru savstarpējo strīdu risināšanas mehānismu, kas ir īpaši aktuāli apstākļos, kad patērētāju pieeja valsts institūcijām, t.sk. tiesām ir apgrūtināta to noslogotības un dārdzības dēļ.
Projekta ietvaros tiks izveidots mediatoru tīkls, kurš aptvers gandrīz visas lielākas Latvijas pilsētas (Rīga, Jūrmala, Daugavpils, Rēzekne, Valmiera, Cēsis, Jēlgava, Liepāja un Ventspils). Mediācijas pakalpojuma sniegšanu LPIAA mediatori uzsāks ar 2012.gada aprīli.
Mediācija ir process, kurā strīdā puses pašas brīvprātīgi cenšas vienoties par izlīgumu ar mediatora palīdzību. Savukārt, mediators ir neitrāla persona, kas palīdz pusēm atrast savstarpēji pieņemamu risinājumu. Mediāciju bieži raksturo kā metodi, kas ļauj ar minimālu līdzekļu un laika patēriņu gan panākt savstarpēji izdevīgu strīda risinājumu, gan saglabāt labas attiecības starp strīda pusēm, bet uzņēmējiem – arī palīdz uzturēt labu reputāciju tirgū.
Mediācija ir viens no alternatīviem strīdu izskatīšanas mehānismiem, līdztekus strīdā iesaistīto pušu pārrunām, šķīrējtiesai, ombūdam, īres valdēm u.tml.
 LPIAA ir nevalstiska organizācija, kas ir nodibināta 1999.gadā un ir visu Latvijas patērētāju interešu aizsardzības nevalstisku organizāciju, kuri ir LPIAA biedri, pārstāvis. Šobrīd LPIAA ir desmit biedrorganizācijas, no visiem Latvijas apvidiem. LPIAA ir arī Eiropas patērētāju organizācijas (BEUC) loceklis un ir pastāvīgi iesaistīta lēmumu pieņemšanas procesā Eiropas Savienības un Latvijas mērogā.

Projekta kopējās izmaksas ir Ls 20 045,49, no kuriem 91,84% finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.


Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 20 aprīlis 2012 10:29
 
Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 30 augusts 2011 11:39

 

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) sadarbībā ar Rīgas Domes Rīgas Enerģētikas aģentūru un ar Sorosa Fonda Latvijā finansiālu atbalstu, 2011.gada septembrī uzsāks projekta "Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centrālai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem" realizēšanu.

Projekta mērķis ir sniegt iedzīvotājiem zināšanas par siltumapgādes procesiem daudzdzīvokļu mājās un  patēriņa regulēšanas  iespējām, iesaistot iedzīvotājus energopatēriņa samazināšanā.

LPIAA saņemot patērētāju sūdzības par siltumenerģijas jautājumiem ir konstatējusi, ka LR likumdošanā noteiktās prasības attiecībā uz rēķinos ietvertajām pozīcijām neatspoguļojas mājsaimniecībām piestādītajos rēķinos par siltumenerģiju.

Projektā paredzētās aktivitātes ir izstrādāt brošūru iedzīvotājiem un namu pārvaldītājiem par metodēm siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centrālai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem, kā arī izpētīt siltumenerģijas rēķinu izmaksas un organizēt 5 seminārus Latvijas pilsētās (Rīgā, Jelgavā, Cēsīs, Daugavpilī un Liepājā).

 
Patērētāji pievēršas enerģijas efektivitātes jautājumiem PDF Drukāt E-pasts
Otrdiena, 30 augusts 2011 08:52

Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA) 2011.gada jūnijā uzsāka projekta "Promoting vulnerable consumers knowledge and information of Energy Efficiency" („”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšanas pasākumi par enerģijas efektivitātes jautājumiem”), kura finansējumu nodrošina Europe for Citizens Programme.

Projekta mērķis ir ”vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšanas pasākumi par enerģijas efektivitātes jautājumiem.
Projekta galvenās aktivitātes ir divi pieredzes apmaiņas braucieni grupu vadītājiem - Tartu (Igaunija) un Gēteborga (Zviedrija), apkopojot enerģijas efektivitātes un enerģijas taupīšanas piemērus un viedokļus. Otra projekta aktivitāte ir izglītojošie semināri Rīgas (Latvijas), Tartu (Igaunijas) un Viļņas (Lietuvas) patērētāju organizācijas biedriem par labajiem piemēriem un to izmantošanu enerģijas efektivitātes veicināšanā.

Semināri plānoti sekojošos datumos:

29. un 30. septembris, 2011 Izglītojošs seminārs „Klimata pārmaiņas un atjaunojamie energoresursi”.
Ekskursija - Latvenergo Enerģijas muzejs      
13. un 14. oktobris, 2011 Izglītojošs seminārs „Centrālapkure un enerģijas taupīšana”.
Ekskursija - Energoefektivitātes centrs      
24. un 25. novembris, 2011 Izglītojošs seminārs „Eenerģijas kaitīgie izmeši. Vides riski.”
Ekskursija - Latvijas Energoefektivitātes asociācija     

Projekta apstiprināšanai Eiropas Pilsoņu Programmā, projekts ir ieguvis apliecinājuma vēstuli no Rīgas Domes Enerģētikas Aģentūras.

 
<< Sākums < Iepriekšējā 31 32 33 34 35 Nākamā > Beigas >>

32 lapa no 35
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack