LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Pasūtītā prece nav piegādāta. Ko darīt? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 30 maijs 2017 17:06

photo wait web

Jūs pasūtījāt preci veikalā, internetā vai katalogā, veicāt priekšapmaksu, bet Jūsu pasūtījums tā arī nav izpildīts. Jūs zvanat pārdevējam, dzirdat solījumus un attaisnojumus, bet pasūtījums joprojām nav pienācis. Paiet mēneši gaidās un uztrau­kumā, iekams pacietības mērs ir pilns. Jūs saprotat, ka tā turpināties nevar...

Lai efektīvi tiktu galā ar šo situāciju nepieciešama stingrība un pašdisciplīna. Zemāk ir apkopoti daži ieteikumi patērētājiem par to, kā pareizi rīkoties, ja rodas problēmas ar preču piegādes termiņu ievērošanu.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 01 jūnijs 2017 10:01
Lasīt tālāk...
 
Patērētājiem jāpieprasa operatoram izdevīgākus tarifus! PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Svētdiena, 28 maijs 2017 12:58
Related image

Kopš mobilo sakaru operatoru informatīvo paziņojumu nosūtīšanas, ļoti daudzi patērātāji griezušies ar sūdzībām Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācijā (LPIAA), Konkurences Padomē (KP) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Latvijas mobilo sakaru operatori lēmumu celt tarifus skaidro ar jauno Eiropas Savienības regulējumu ar kuru tiks pilnībā atcelti viesabonēšanas tarifi, t.i. mobilo sakaru operatoriem jānodrošina vienota cena kā mītnes zemē tā ārvalstīs.

Lai gan sākot ar š.g. jūniju tiks pilnībā atcelti viesabonēšanas tarifi, mobilo sakaru lietotājiem, saskaņā ar saņemtajiem paziņojumiem pieaugs mobilo sakaru tarifu cenas. LPIAA aicina patērētājus meklēt alternatīvus variantus, izvērtējot vairāku mobilo sakaru operatoru piedāvājumus, piemēram, meklēt iespējas senioriem un junioriem saņemt lētākus tarifus. Kā atzina LPIAA padomes priekšsēdētāja, Tekla Žabova:

Latvijā daudzi nekad nav bijuši ārzemēs un neplāno ceļojumus, tāpēc pieslēgums ārzemēs nav bijis vajadzīgs un nebūs vajadzīgs. Aicinām mobilo sakaru operatous izstrādāt atbilstošus piedāvājumus dažādām sabiedrības grupām.

Patērētājiem jāizlemj, vai pieslēgums internetam ir nepieciešams, jo, ja šāds pieslēgums nav nepieciešams, par to brīdināt operatoru. Tas varētu samazināt ik mēneša maksu. Ir operatori, kuri atteikušies no tā saucamiem maksas zvaniem, piemēram, zvani uz poliklinikām. Ir iespējami dažādi tarifu plāni, tādēļ patērētājam ir jāgriežās pie sava operatora klientu centrā, lai palīdzētu izvēlēties patērētājam vēlamo tarifa plānu.

PTAC aicina patērētājus ziņot par gadījumiem, kad operators nav bijis godīgs pret patērētāju. Konkurences padome aicina patērētājus būt prasīgiem un uzreiz nepiekrist tam, ko operatori piedāvā. KP turpina pārbaudi par mobilo sakaru operatoru tarifu vienlaicīgu celšanu, publiskojamu secinājumu vēl nav.

Atgādinām, ka sākot ar 2017.gada 15.jūniju tiks pilnībā atcelti viesabonēšanas tarifi, tāpēc patērētājiem jāsteidz izvēlēties atbilstošākais mobilo sakaru tarifs.

Ja patērētājiem radušies jautājumi vai ir nepieciešams padoms vai palīdzība, vērsieties LPIAA: info@pateretajs.lv

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 02 jūnijs 2017 14:10
 
SIA "ETG" (veikals "Podium", www.podium.lv) ir iekļauts "melnajā sarakstā" PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Pirmdiena, 15 maijs 2017 16:18

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "ETG" (reģ. Nr.40103145298) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu apmainīt mēteli pret līguma noteikumiem atbilstošu un atlīdzināt ekspertīzes izdevumus, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "ETG", kas veic komercdarbību veikalā "Podium" (Brīvības bulvāris 21, Rīgā) un tīmekļa vietnē www.podium.lv, ir pārdevusi patērētājam mēteli 2000 EUR vērtībā, kurš atbilstoši eksperta atzinumam izrādījušies nekvalitatīvs. Neskatoties uz to, SIA "ETG" atteicās izpildīt patērētāja prasību, norādot, ka ekspertīzes veicējs nav pieprasījis GIORGIO ARMANI S.p.A informāciju par mēteļa ražošanas tehnoloģiju un ražotāja izvirzītajām prasībām tā izgatavotajam mētelim. Pārdevējs, savukārt, ir saņēmis informāciju no mēteļa ražotāja GIORGIO ARMANI S.p.A, ka mēteļa ražošanā nav pieļauta tehnoloģiska kļūda.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, vienbalsīgi atzinusi, ka mēteļa ražošanas procesā ir pieļautas būtiskas tehnoloģiskās kļūdas, proti, dažas no piegriezuma detaļām nav savietotas ar kažoka virzienu, kā rezultātā mēteli nav iespējams valkāt, līdz ar to iegādātais mētelis uzskatāms par līguma noteikumiem neatbilstošu.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Pirmdiena, 29 maijs 2017 08:24
 
Nodarītie zaudējumi ir jāpierāda PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:15

invoice article

Patērētāju intrešu aizstāvības asociācijā (PIAA) regulāri vēršas patērētāji, kuriem ir neskaidrības par parādu atgūšanas pakalpojumu uzņēmūmu paziņojumos norādītajam summām. Patērētāji vēlas zināt vai komersantu prasījumi ir pamatoti.

Parasti, sniegt kompetentu atbildi uz šo jautājumu nav iespējams bez iedziļināšanas dokumentos. Tomēr ir arī universāli padomi, kurus ir iespējams piedāvāt teju vienmēr. Viens no tādiem ir padoms pievērst uzmanību paziņojumā norādītājām summām saistītām ar parādu atgūšanu.

Parasti tie dalās divās kategorijās:

  1. parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju (t.s. parādu piedziņēju) izdevumi;
  2. zaudējumi.

Attiecībā uz pirmo kategoriju jāatgādina, ka Latvijā 2012.gadā 8.novembrī tika pieņemts Parādu ārpustiesas atgūšanas likums, kurā ir noteikts, ka parāda atgūšanas izdevumiem jābūt samērīgiem un objektīvi pamatotiem. Savukārt, par samērīgiem uzskatāmi parāda atgūšanas izdevumi, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajam parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamam apmēram.

Uz minētā likuma pamata 2013.gada 29.janvārī Ministru kabinets ir pieņēmis noteikumus Nr.61 "Noteikumi par parāda atgūšanas izdevumu pieļaujamo apmēru un izdevumiem, kuri nav atlīdzināmi", kuros ir noteikts, ka parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam ir tiesības no parādnieka pieprasīt, lai tas atlīdzinātu pamatotus parāda atgūšanas izdevumus, kas atbilst šādam pieļaujamam apmēram:

  1. par rakstiska paziņojuma sagatavošanu un nosūtīšanu parādniekam, kurā sniegta informācija par parāda esību un aicinājums labprātīgi izpildīt kavētās maksājuma saistības, un par nepieciešamajām darbībām parādnieka faktiskās kontaktinformācijas noskaidrošanai, ja parādnieks nav sasniedzams, – kopā ne vairāk kā septiņus euro;
  2. par citām parāda atgūšanai papildus veiktajām darbībām – kopā ne vairāk kā 10 euro parāda atgūšanas procesā, līdz parādnieks izpildījis maksājuma saistības pret parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzēju vai kreditoru.

Teiktais nozīmē, ka izdevumi par parāda atgūšanu kopā nevar pārsniegt 17 EUR. Turklāt, ja parādu piedzinējs nosūtīja vien rakstisku paziņojumu, tad viņš ir tiesīgs pieprasīt no patērētāja ne vairāk par 7 EUR.

Bet kā ir gadījumā, ja patērētājs paziņojumā ietvērto prasijumu neatzīst? Likums nosaka, ka parādniekam ir pienākums atlīdzināt parāda atgūšanas pakalpojuma sniedzējam radušos parāda atgūšanas izdevumus, tikai ja nepastāv strīds par parāda esamību.

Bieži vien kreditori un parādu piedzinēji paziņojumos vai rēķinos patērētājiem iekļauj arī zaudējumus, kuri esot nodarīti vai nu pašam kreditoram, vai nu parādu piedzinējam. Tomēr, vēlamies vērst patērētāju uzmanību tam, ka šajā kontekstā zaudējumi varētu rasties tikai patērētāja pieļautā līguma vai likuma pārkāpuma rezultātā, proti, tas vai zaudējumi radīsies un cik lieli tie būs noskaidrosies tikai pēc pārkāpuma izdarīšanas. Tas, savukārt, nozīmē, ka zaudējumu rašanas fakts un apmērs parādu piedzinējam un kreditoram ir jāpierāda. Ar apgalvojumiem vien nepietiek.

Turklāt, zaudējumu atlīdzināšana var izrādīties neiespējama dažādu juridisku šķēršļu dēļ.

Minēto iemeslu dēļ, iesakam patērētājiem, kuriem pieprasa samaksāt zaudējumu atlīdzību, vispirms lūgt pierādījumus, bet, ja tie ir iesniegti, tad izmantot kvalificētu juridisku palīdzību šo pierādījumu izvērtēšanai.

Savukārt, gadījumā, kad patērētājs jau ir apmaksājis zaudējumus, kurus ne kreditors, ne parādu piedzinējs nespēj pierādīt, tad patērētājam būtu jāveršas ar pretenziju pie komersanta vai tiesā, prasot pārmaksāto summu atmaksāšanu.

Piemēram, šobrīd ir aktuāla SIA “IPF Digital Latvia” (iepriekšējais nosaukums – SIA “MCB Finance”), kurā strādā ar zīmolu “Credit24” lieta. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) uzsāktas pārbaudes ietvaros komersants atzina pārkāpumu un iesniedza PTAC rakstveida apņemšanos izslēgt pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi” no visiem rēķiniem un atmaksāt patērētājiem kopš 2013.gada 1.februāra samaksāto naudas summu par rēķinos ietverto pozīciju “Neatmaksātie kreditora zaudējumi”, ja patērētājs viena gada laikā (līdz 2018.gada 27.martam) vērsīsies pie komersanta ar attiecīgu rakstveida iesniegumu.

Aicinām patērētājus, kurus skāris šis pārkāpums vērsties SIA “IPF Digital Latvia” ar rakstveida iesniegumu par pārmaksātas summas atmaksu!

Izmantojiet savas patērētāja tiesības!

Pēdējās izmaiņas: Piektdiena, 26 maijs 2017 14:40
 
Apavu veikals "Dessert", kas darbojas t/c Spice ir iekļauts "melnajā sarakstā" (papildināts) PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 28 aprīlis 2017 15:08

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "SF Baltic" (reģ. Nr. 50103359751) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu veikt apavu maiņu pret līguma noteikumiem atbilstošiem, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tai par pienākumu to izdarīt.

SIA "SF Baltic", kas veic komrcdarbību tirdzniecības centrā "Spice" apavu veikalā "Dessert", ir pārdevusi patērētājai apavus 255 EUR vērtībā, kuri atbilstoši eksperta atzinumam izrādījušies nekvalitatīvi. Neskatoties uz to, SIA "SF Baltic" atteicās izpildīt patērētājas prasību, norādot, ka nepiekrīt eksperta atzinumā norādītajam. Tomēr, Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izskatot lietu, atzinusi patērētājai pārdoto apavu defektus par nozīmīgiem un acīmredzamiem un uzlika komersantam par pienākumu apmainīt apavus pret kvalitatīviem.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Papildinājums! SIA "SF Baltic" ar t/c "Spice" pārstāvju palīdzību ir panākusi izlīgumu ar patērētāju un ir svītrota no "melnā saraksta".

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 17 augusts 2017 13:04
 
<< Sākums < Iepriekšējā 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākamā > Beigas >>

22 lapa no 39
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack