LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Mehānisks bojājums pats pa sevi nav pietiekams iemesls patērētāja prasījuma noraidīšanai PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 20:49

Turpinot pagajušajā gadā uzsākto rakstu sēriju par patērētāju tiesībām, šoreiz pastāstīsim par pirmo Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumu, kurš satur arī vairākas svarīgas atziņas par praksē aktuāliem jautājumiem.

Situācija, kurā nonāca patērētājs izrādījusies šāda - patērētājs konstatēja, ka mobilajam tālrunim nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā rezultātā tika traucēta mobilā tālruņa darbība, ko atjaunot varēja, tikai restartējot aparātu. Patērētājs vērsās pie Autorizētā servisa centra, kurš savā diagnostikas tehniskajā slēdzienā norādīja, ka ražotāja garantija nav spēkā, jo ir konstatēts mehānisks bojājums korpusa zonā. Ņemot vērā šajā tehniskajā slēdzienā minēto, patērētājs vērsās pie cita servisa centra, lai iegūtu pierādījumus par mobilā tālruņa defektu rašanās cēloni. Šis servisa centrs savā atzinumā norādīja, ka mobilais tālrunis neaktivizē Wi-Fi un Bluetooth savienojumus un, ka mobilā tālruņa montāžas plāksnes nostiprināšanu ražotājs ir veicis nekvalitatīvi, tas ir, mobilajam tālrunim ir ražošanas defekts. Tomēr, vērsies pie pārdevēja ar jaunu atzinumu, patērētājs saņēma atteikumu, kuru pārdevējs pamatoja ar Autorizēta servisa centra atzinumu, neņemot vērā patērētāja iesniegto atzinumu par defekta cēloniem.

Komisija nolēma, ka patērētāja prasījums noraidīts nepamatoti. Kādu tad kļūdu pieļāva pardevējs?

Pirmkārt, pārdevējam bija jāņem vērā ne tikai garantijas noteikumi, bet arī pārdevēja pienākumi atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam (PTAL). Saskaņā ar PTAL 16.panta pirmo daļu garantija ir ražotāja vai pārdevēja bezmaksas apsolījums atmaksāt patērētājam par preci vai lietu samaksāto naudas summu, apmainīt preci vai lietu pret atbilstošu preci vai lietu, bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību vai veikt citas darbības, ja prece vai lieta neatbilst garantijā vai reklāmā sniegtajam raksturojumam. Turklāt, ta paša panta 2.daļā ir noteikts, ka garantijā norāda, ka patērētājam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem un ka garantija šīs tiesības neietekmē.

Tādējādi, PTAL paredzētas patērētāja tiesības pastāv paralēli un neatkarīgi no garantijas un pārdevējam, izskatot patērētāja iesniegumu, bija vispirms jāvērtē vai patērētāja prasījums apmierināms, ņemot vērā PTAL noteikumus.

Otrkārt, nepietiek konstatēt mehaniskā bojājuma esamību, bet nepieciešams arī noteikt vai šis bojājums bija par iemeslu defektam (neatbilstībai līguma noteikumiem). Proti, plaisa telefona korpusā pati par sevi nenozīmē, ka šī iemesla dēļ nedarbojās Wi-Fi un Bluetooth savienojumi, kā tas bija konkrētajā gadījumā.

Treškārt, patērētājs ir tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai konsultāciju, nevis tikai pie speciālista, kuru atzīst pārdevējs vai ražotājs.

Izvilkums no komisijas lēmuma:

… Pārdevējam saskaņā ar PTAL 26.1 panta septīto daļu Patērētājam bija jāsniedz pamatota atbilde uz iesniegumu, tas ir, vai mobilais tālrunis atbilst vai neatbilst līguma noteikumiem un kāds ir neatbilstības līguma noteikumiem cēlonis. Pārdevējam, sniedzot atbildi uz Patērētāja iesniegumu, bija jānorāda, vai ir konstatēts servisa centra konstatētais defekts un vai tas ir radies mehāniskā bojājuma dēļ. Vienlaikus Komisija norāda, ka saskaņā ar PTAL 27.panta pirmo daļu Pārdevējs ir atbildīgs pret Patērētāju par pārdotā mobilā tālruņa neatbilstību līguma noteikumiem un Pārdevējam bija tiesības un atkārtota iespēja, kamēr Patērētāja iesniegums tika izskatīts Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, veikt pārbaudi, lai noskaidrotu cēlonisko sakaru starp servisa centra konstatēto defektu un Autorizētā servisa centra konstatēto mehānisko bojājumu.

Komisija norāda, ka spēkā esošais normatīvais regulējums neparedz to, ka Patērētājs ir tiesīgs saņemt atzinumu vai konsultāciju par mobilā tālruņa atbilstību līguma noteikumiem tikai pie sertificēta speciālista vai eksperta, ko atzīst Pārdevējs vai ražotājs. Patērētājs bija tiesīgs vērsties pie jebkura speciālista konkrētā jomā pēc savas izvēles, lai saņemtu atzinumu vai
konsultāciju...

Ar pilnu komisijas lēmumu var iepazīties šeit.

Veiksmīgus pirkumus!

Uzmanību! Raksts papildināts ar norādi uz patērētāja tiesībām vērsties pie jebkura speciālista konkrētajā jomā, nevis tikai pie tā, kuru atzīst pārdevējs.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 02 februāris 2017 18:13
 
2016./2017. mācību gada starpskolu konkurss PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 31 janvāris 2017 11:59
alt

Patērētāju klase (angļu valodā "Consumer Classroom") piedāvā 2016./2017. mācību gada starpskolu konkursu „Gudrie enerģijas patērētāji”.

Konkurss paredzēts 12-18 gadus veciem Eiropas Savienības vidusskolu skolēniem.

Tas norisinās līdz 2017. gada 17. martam (pusnaktij pēc Centrāleiropas laika).

Piedalies un piesakies šeit: https://www.consumerclassroom.eu/lv/consumer-classroom-20162017-m%C4%81c%C4%ABbu-gada-starpskolu-konkurss

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 31 janvāris 2017 12:08
 
Izmaiņas dabasgāzes lietotājiem PDF Drukāt E-pasts
Autors Baiba Miltoviča   
Ceturtdiena, 19 janvāris 2017 14:45

No š.g. 3.aprīļa visiem dabasgāzes lietotājiem ir tiesības brīvi izvēlēties dabasgāzes tirgotāju. Tas izriet no LR Ekonomikas ministrijas izstrādātā Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikuma projekta. Noteikumu projekts iesniegts izskatīšanai Ministru kabineta komitejā. Kā efektīvākais un lietotājam ērtākais apkalpošanas risinājums izvēlēts modelis, kurā visas darbības saistībā ar klientu apkalpošanu nodrošina tirgotājs – viesn līgums, viens rēķins un viena klientu apkalpošanas vieta. Sadales sistēmas operatora ziņā atstājot dabasgāzes sadales sistēmas tehniskos jautājumus. Līdzīgs risinājums šobrīd tiek īstenots elektroenerģijas tirdzniecībā.

Image result for gas in picture

Mājsaimniecības lietotājiem paredzēta pakāpeniska tirgus atvēršana – t.i., arī pēc 2017. gada 3. aprīļa tie mājsaimniecības lietotāji, kuri nevēlēsies mainīt tirgotāju, turpinās saņemt dabasgāzi no esošā tirgotāja par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas regulētu cenu, tādējādi kļūstot par saistītajiem lietotājiem. Šādā gadījumā pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts publiskajam tirgotājam, kas līdz 2019. gadam būs AS Latvijas Gāze.

 
Patērētāju strīdu risināšanas komisija PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 27 decembris 2016 09:17

Biedrības "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (LPIAA) rakstu sērijas noslēgumā vēlamies pastāstīt lasītājiem par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju, kas ir izveidota šogad, lai uzlabotu un atvieglotu patērētājiem un uzņēmējiem strīda risināšanas procesu.

Kā zināms, tiesas process ir salīdzinoši dārgs un laikietilpīgs, lai to uzsāktu par pirkumu dažu simtu euro vērtībā. Komisija ir izveidota, lai piedāvātu alternatīvu mehānismu, kam šie trūkumi nepiemīt.

Piemēram, iedomāsimies patērētāju, kurš nopircis nekvalitatīvu preci un kuram pārrunas ar komersantu un Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) sniegtā palīdzība nav nesušas vēlamo rezultātu. Šajā gadījumā PTAC, visticamāk, jau būs savācis nepieciešamos dokumentus un patērētājam atliks tikai iesniegt PTAC vienkāršu iesniegumu ar lūgumu nodot lietu izskatīšanai komisijā.

Komisija, kuras sastāvu veido vismaz trīs locekļi (pensionējies tiesnesis, uzņēmēju asociācijas eksperts un LPIAA eksperts konkrētajā jomā) dažu nedēļu laikā izskatīs lietu un pieņems lēmumu. Parasti ne uzņēmēja, ne patērētāja klātbūtne komisijas sēdē nav nepieciešama. Vienkārši!

Vēršoties komisijā, jāņem vēra daži aspekti!

Pirmkārt, komisija piedāvā alternatīvu tiesai, nevis to aizstāj. Tas nozīmē, ka gan patērētājs, gan uzņēmējs ir tiesīgi vērsties tiesā jebkurā brīdī, arī tad, ja komisijas lēmums neapmierina.

Otrkārt, strīda izskatīšana komisijā gan patērētājam gan uzņēmējam ir bez maksas un notiek ātri - ne ilgāk par 90 dienām, bet parasti vēl ātrāk.

Treškārt, ir virkne gadījumu, kad vērsties komisijā nevarēs. Tas var būt saistīts gan ar lietderīguma apsvērumiem (ir pasludināta uzņēmēja maksātnespēja, strīds ir nenozīmīgs/sīks vai tieši pretēji - sarežģīts - un radītu nopietnus traucējumus komisijas darbā), termiņiem (kopš dienas, kad iesniegums iesniegts pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam, ir pagājis vairāk nekā gads) vai konkrētām strīda jomām (komisija neizskata strīdus par veselības aprūpes pakalpojumiem, juridiskajiem pakalpojumiem, pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamo telpu lietošanu, kā arī zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu) u.c. Tāpat, komisijā nevar vērsties, ja preces vai pakalpojuma cena ir 20 EUR un mazāk vai pārsniedz 14000 EUR.

Jāņem vērā, ka Latvijā darbojas arī citi ārpustiesas strīdu risinātāji - Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Latvijas Zvērināto advokātu padome, Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds, biedrība "Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs", Latvijas Apdrošinātāju asociācijas ombuds. Komisija neskatīs strīdus jomās, kurās darbojas šie strīdu risinātāji.

Ceturtkārt, komisijas lēmumiem ir rekomendējošs raksturs. Tas nozīmē, ka ar šo lēmumu nebūs jādodas pie tiesu izpildītāja. Lēmums labprātīgi izpildāms 30 dienu laikā, ja komisija nav noteikusi garāku termiņu. PIAA seko tam, vai lēmumi tiek pildīti, un pret uzņēmējiem, kuri komisijas lēmumus nepildīs, veiks virkni pasākumu, tai skaitā, sazināsies un mudinās izpildīt lēmumu, izplatīs informāciju par neizpildītiem komisijas lēmumiem medijos (arī reģionālajos) un internetā.

Kopumā jāteic, ka šādas komisijas izveidošana sniedz ieguvumus gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Šobrīd patērētājs var atrisināt savu problēmu bez maksas un ar minimālām pūlēm. Savukārt uzņēmēji, kuri ir apvienojušies nozaru asociācijās, piedalās strīda risināšanas procesā, samazina tiesvedības risku un izdevumus strīda risināšanai (komisijas darbs, lielākoties, tiek finansēts no valsts budžeta), kā arī, pildot komisijas lēmumus, stiprina savu reputāciju.

Ar šo noslēdzam mūsu pirmssvētku rakstu sēriju un vēlamies pateikties lasītājiem par uzmanību!

Ja Jums radušies jautājumi vai ir nepieciešams padoms vai palīdzība, vērsieties LPIAA: info@pateretajs.lv

Vienmēr saglabājiet pirkuma čeku un esiet gatavi aizstāvēt savas intereses!

Priecīgus Ziemassvētkus un Laimīgu Jauno gadu!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 09:35
 
Ja prece vai pakalpojums ir nekvalitatīvi… PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Otrdiena, 13 decembris 2016 13:02

Iepriekšējā rakstā esam noskaidrojuši, kas ir atteikuma tiesības un kā to izmantot. Šajā rakstā pievērsīsimies tam, kā pareizi rīkoties, ja nopirktā prece vai saņemtais pakalpojums ir nekvalitatīvi jeb, likuma vārdiem runājot, neatbilst līguma noteikumiem.

Kopumā process sastāv no sekojošiem posmiem:

  1. pārrunas ar uzņēmēju;
  2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) palīdzība;
  3. strīda risināšana Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.
  4. savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju;
  5. iesnieguma iesniegšanas datumu;
  6. strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.
  7. preces/pakalpojuma trūkuma novēršanu jeb remontu;
  8. preces apmaiņu pret citu kvalitatīvu preci (neattiecas uz pakalpojumiem);
  9. līguma atcelšanu un samaksātās naudas atmaksu;
  10. cenas samazināšanu.

Tātad, vispirms ir jāveic pārrunas ar uzņēmēju. Sākumā pamēģiniet atrisināt problēmu mutiski, bet ja risinājums nav atrasts, tad iesniedziet uzņēmējam rakstisku iesniegumu.

Iesniegumā norādiet:

Runājot par prasījumiem, - patērētājs ir tiesīgs prasīt:

Tiesības izvēlēties, kuru no šiem prasījumiem pieteikt, ir patērētājam, nevis pārdevējam vai pakalpojumu sniedzējam. Tomēr pastāv arī būtiski ierobežojumi. Tie lielākoties attiecas uz prasījumu par naudas atmaksu, proti, naudas atmaksu drīkst prasīt, ja:

  • uzņēmējs saprātīgā termiņā nav novērsis preces trūkumu vai veicis preces apmaiņu vai ja minētās darbības veiktas, radot patērētājam būtiskas neērtības (attiecas arī uz prasījumu par cenas samazināšanu);
  • preces trūkums ir maznozīmīgs un nevar būtiski ietekmēt patērētāja iespējas preci izmantot;
  • ir iespējams novērst pakalpojuma trūkumu.

Turklāt, naudas atmaksas gadījumā, uzņēmējs drīkst ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci vai izmantojot pakalpojumu, un, tādējādi samazināt atmaksājamo summu.

Ja Jums nav pārliecības, ka spēsit sagatavot iesniegumu uzņēmējam patstāvīgi vai vēlaties ietaupīt laiku, aicinām izmantot PIAA izstrādāto mājaslapu www.pretenzija.lv

Sagatavoto iesniegumu nogādā šādi:

  1. personīgi,
  2. pa pastu (ierakstītā vēstulē),
  3. elektroniski (piemēram, izmantojot e-pastu). Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts.
  4. divu mēnešu laikā no preces/pakalpojuma trūkuma (defekta) atklāšanas dienas.
  5. divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Piemēram, ja izvēlējāties nogādāt iesniegumu personīgi, sagatavojiet to divos eksemplāros, vienu no tiem nododiet uzņēmējam un palūdziet izdarīt atzīmi par iesnieguma saņemšanu uz otra eksemplāra, kurš paliks Jums.

Lūdzam ievērot, ka atbilstoši likuma prasībām iesniegums ir jāiesniedz:

Viens no jautājumiem, kas bieži vien izraisa neskaidrības, ir jautājums par garantiju. Atgādinām, ka garantija ir brīvprātīgs uzņēmēja apsolījums un tā noteikumi var atšķirties no augstāk norādītajiem likuma noteikumiem. Piemēram, garantijas termiņš var būt mazāks par diviem gadiem. Tiesa gan tas neietekmē Jūsu tiesības atbilstoši likumam - savu iesniegumu uzņēmējam tik un tā varēsit iesniegt divu gadu laikā.

Uzņēmējam ir pienākums sniegt atbildi patērētājam 15 darba dienu laikā. Ja minētajā termiņā atbilde nav sniegta, uzskatāms, ka uzņēmējs Jūsu pretenziju ir noraidījis.

Lūdzam ņemt vērā, ka pārrunas ar uzņēmēju ir jāveic obligāti, jo bez tām saņemt PTAC palīdzību vai vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā nevarēsit. Šāds noteikums ir tādēļ, ka atbilstoši aptauju rezultātiem aptuveni 60% patērētāju atrisina problēmu pārrunās ar uzņēmēju. Tādēļ šis posms lielākajai daļai patērētāju ļauj atrisināt problēmu ātri un bez liekām formalitātēm.

Savukārt, ja uzskatāt, ka uzņēmējs ir noraidījis Jūsu iesniegumu nepamatoti, aicinām vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu bezmaksas palīdzību strīda risināšanā. PTAC darbinieki pieprasīs no Jums un uzņēmēja nepieciešamo informāciju, izskaidros katrai pusei likuma noteikumus un, ja redzēs, ka uzņēmējam nav taisnība, izskaidros, ka viņam ir jāizpilda Jūsu prasījums.

Strīdus, kurus nav izdevies atrisināt iepriekšējos divos posmos, pēc patērētāja lūguma var nodot Patērētāju strīdu risināšanas komisijai, kura darbojas kopš 2016.gada marta.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir jauna parādība Latvijā, tādēļ nākamajā rakstā pastāstīsim par to detalizētāk.

Veiksmīgus pirkumus!

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 27 decembris 2016 09:35
 
<< Sākums < Iepriekšējā 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nākamā > Beigas >>

21 lapa no 35
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack