LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Sadzīves preču marķējumi PDF Drukāt E-pasts
Autors Administrator   
Trešdiena, 10 augusts 2011 12:48

PARTICIPATING ORGANISATIONS

Lithuanian National Consumer Federation

Motiva Oy (Finland)

Norges Naturvernforbund (Norway)

Latvian National Association for Consumer Protection - PIAA (Latvia)

Labeling of household appliances

Conclusions from the study

2011-03-16


Pētījuma secinājumi

Sadarbības projekts  ar Ziemeļu Ministru padomes atbalstu  - „Inovatīvs  uzaicinājums  atbalstīt  ilgtspējīgu patēriņa  priekšmetu un vides aizsardzību , lai īstenotu „Top-10” preču zīmi sadarbībā ar Ziemeļvalstīm”.

 

Lai noskaidrotu mājsaimniecības ierīču marķēšanas problēmas Eiropas valstīs,  2010.gada decembrī  veica anketēšanu    Latvijā, Somijā un  Norvēģijā iestādēs, kas nodarbojas ar patērētāju informēšanu.  Tas bija mēģinājums noskaidrot, kāda veida neobligāta  preču marķēšana  tiek lietota, kāds  mērķis ir  šādai marķēšanai, vai šīs preču zīmes ir zināmas klientiem un kā tās ietekmē klienta lēmumu par preču pirkšanu.  Pētījuma  secinājumu rezultātā  tiks ieviesta elektrisko un elektronisko preču neatkarīga marķēšana  Lietuvā, lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties visefektīvāko un drošāko produktu, tā veicinot atbildīgu to lietošanu.

 

Aptaujas rezultāti parādīja, ka preču marķēšana  pastāv visās valstīs, kas informē potenciālos  pircējus  par ierīces enerģijas patēriņu, sadzīves tehnikas drošību un ietekmi uz vidi. Visu trīs  respondentu atbildes rāda , ka patērētājiem ir  tieksme  izvēlēties produktus, kas apzīmēti ar ekomarķējumu un viņi informēti par savas valsts marķētajām precēm.

 

Lai palielinātu kādas preču zīmes atpazīstamību, pielieto dažādas metodes , piemēram, ar informāciju plašsaziņas avotos, bukletos, internetā.

 

Vienu no visefektīvākajām zīmēm ir Nordic Swan, ko izmanto videi draudzīgu preču marķēšanai, izveidoja Ziemeļu Ministru padome 1989.gadā un tā ir oficiālais Ziemeļvalstu  ekomarķējums. Ekomarķējuma mērķis ir veicināt ilgtspējīgu ražošanu un patēriņu. Šis logo liecina, ka produkts ir draudzīgs  videi. Zaļais simbols  piešķirts aptuveni 60 preču grupām, kam tas  ir nepieciešams un izdevīgs. Šajās dienas arī viesnīcās lietotie mazgāšanas un mēbeļu tīrīšanas līdzekļi saņēmuši šo etiķeti. Gulbja etiķeti piešķir pēc produkta pārbaudēm neatkarīgās laboratorijās, ja tas atbilst noteiktiem kritērijiem ar sertifikātu un kontroles apmeklējumiem. Etiķetes ir spēkā trīs gadus, pēc tam kritēriji tiek pārskatīti un ražotājam atkārtoti jālūdz licence. Kritēriji ir vienādi visās Ziemeļvalstīs. Ja produkts ieguvis etiķeti vienā no valstīm, to drīkst izmantot arī pārējās Ziemeļvalstīs ar atkārtotu iesniegumu.

 

Vēl viens ekomarķējums radīts Norvēģijā. To izveidojusi un pārvalda vides NVO, to galvenokārt izmanto , lai izteiktu   attieksmi pret politiskiem jautājumiem, piem., kodolenerģijas izmantošanu. Bra Miljoval (Laba vides izvēle) tika izveidota ar kopā ar Zviedrijas vides NVO „Natursyddsforeningen” 1992.gadā. Organizācija veica  sekmīgas kampaņas pret ar hloru balināta papīra lietošanu un baterijām, kas satur dzīvsudrabu.  Organizācija pierādīja, ka izpratne par vides problēmām un patērētāju aktivitātes var paaugstināt vides standartus rūpniecībā. Lai gan tā ir Zviedrijas sistēma, produktus ar šo marķējumu var redzēt arī citās  Ziemeļvalstīs. To izmanto dažādām preču grupām, kā arī transporta pakalpojumiem, elektroenerģijai un apdrošināšanai. Zviedrijas etiķete Bra Miljoval, iespējams, ir pasaulē precīzākais ekomarķējums un ietilpst Pasaules Ekomarķējuma tīklā (GEN). Tā  ir bezpeļņas asociācija, kas nodarbojas ar  ekoloģijas jautājumiem un  sadarbojas ar sertifikācijas un marķēšanas organizācijām.

 

The Key Flag - Atslēgas karogs ir Somijas produktu un pakalpojumu marķējums, Somijas Top Ten to izmanto ,izceļot visefektīvāko un drošāko noteiktā produktu grupā. Somijas ekomarķējumi patērētājiem ir labi pazīstami un rosina patērētājiem izvēlēties vietējo preci, tādējādi samazinot vides piesārņojumu, ko rada produktu  transportēšana, tie mudina cilvēkus domāt par savu veselību. Atslēgas karogs ir Somijas produktu izcelsmes simbols. Patērētajam, kurš redz Atslēgas karogu, uzreiz ir skaidrs, ka  pakalpojums vai produkts izgatavots Somijā. Vairāk nekā 90% somu pazīst Atslēgas karogu un tā mērķus. Ar Atslēgas karogu marķētie pakalpojumi vai produkti  apliecina to Somijas izcelsmi, drošumu un augstu kvalitāti. Atslēgas karogs stāsta arī par produkta vērtību vai pakalpojuma sniedzēju.

 

Somijas Top Ten ir patērētājiem domāts tiešsaistes meklēšanas rīks, kas piedāvā dažādu kategoriju labākos produktus.  Galvenie  kritēriji ir energoefektivitāte un kvalitāte, ietekme uz vidi un veselību. Top Ten patērētāju un vairumpircēju informācijas mērķiem kalpo Somijā pieejamo produktu attēli  un funkciju apraksti , kā arī cenu norādes  bez sarežģītas kalkulācijas.  Top Ten ir  stingri un skaidri ( atlases metodoloģija un kritēriji paskaidroti tiešsaistē), neatkarīgi no ražotājiem un tirdzniecības izplatītājiem. Top Ten izmanto neitrālus testus,  neatkarīgu iestāžu analīzes, marķējumus  un ražotāju standartizētas deklarācijas  (piemēram, ES direktīvas  par sadzīves tehniku).  Top Ten marķējums pats par sevi nesniedz informāciju par produktu. Produktam jāatbilst prasībām, kas piešķir marķējumu.

 

Somijas Top Ten ekvivalents ir Norvēģijas Besteprodukter.no, kas atspoguļo elektrisko ierīču enerģijas patēriņu.

 

Latvijas komanda piedāvā ENEC sertifikācijas sistēmu. Sertifikācija ar ENEC zīmi dod ražotājam garantijas, ka viņa produkts atbilst attiecīgo ES direktīvu tiesiskajām prasībām. Elektrisko produktu ar ENEC zīmi  pircēji un lietotāji   saņem drošus produktus, ko neatkarīgas institūcijas pastāvīgi pārbauda un uzrauga to kvalitāti. To piemēro apgaismes ierīcēm un to komponentiem, energotaupības spuldzēm ,IT aprīkojumiem, transformatoriem, slēdžiem, elektriskām vadības ierīcēm, dažu veidu kondensatoriem un EMI novēršanas sastāvdaļām.

 

Jāatzīmē etiķete –GOST-R (krievu  -attēls 2), kas attiecas uz  tehnisko standartu, ko uztur Eiropas un Āzijas Standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas padome  ( EASC) un tiek lietots Latvijā. Šī zīme nepieciešama elektrisko produktu eksportam uz Krieviju.

 

Trešā Latvijas sertifikācijas zīme balstās uz „Geratesicherheitsgesetz” (Iekārtu drošības likums), saīsināti GSG. Tehniskajam aprīkojumam, piemēram, sadzīves tehnikai jābūt pilnīgi nokomplektētai, sagatavotai –„gatavs darbam”.

 

Technischer Uberwachungsverein (Tehniskās uzraudzības asociācija) –TUV darbojas Latvijā ar nozīmi –„gatavs lietošanai”. To piemēro informācijas tehnoloģiju iekārtu, audio/video iekārtu, citu elektronikas komponentu, telekomunikāciju, dažādu medicīnas diagnostikas iekārtu sertifikācijai.

 

Lietuvā sadzīves preču  marķējumā norādīts enerģijas patēriņš, tomēr šie dati ir nepietiekami patērētāju informācijai. Pēc privātas finanču kompānijas General Financing (Attēls 3) tika ieviesta  videi draudzīgu un energoekonomisku  preču  marķēšana, kas atvieglo to iegādi, izmantojot līzinga pakalpojumus. Ar šo etiķeti marķētie produkti pieejami divos tirdzniecības centros.  Tomēr nav īsti skaidrs, kā jānovērtē produkti, kādi ir kritēriji, vai ir nodrošināta neatkarīga attieksme un vai ir nodrošināta patērētāju prioritāte.

 

Visās valstīs mājsaimniecības elektriskās un elektroniskās preces ir marķētas ar obligātu Eiropas Savienības preču zīmes Standartu

NE 61121, kas norāda enerģijas patēriņa klasi. Tomēr, kā norāda respondenti, šodien efektīvas preces marķē kā A klases produktus, bet tas var sakrist    arī ar B vai pat C klases marķējumu tāpēc, ka parādās arvien efektīvāki   produkti. Tātad dinamiskāks marķējums ir nepieciešams.

CITU PRODUKTU ETIĶETES

Somijas Alerģijas etiķeti piešķir produktiem un ierīcēm, kas ir objektīvi izpētīti un atzīti par drošiem. Ar šo simbolu apzīmē produktus, kas atbilst precīzām prasībām attiecībā uz īpašiem kritērijiem, nesatur smaržas vai citas kairinošas vielas. Mājsaimniecības ierīces ar Alerģijas marķējumu palīdz samazināt gaisa piesārņojumu mājās un darba telpās. Etiķete pati nesniedz informāciju par produktu. Kritēriji un informācija par marķētajiem produktiem pieejama Alerģijas un Astmas Federācijas mājas lapā : www.allergia.com.

Visi  Norvēģijas bioloģiskie lauksaimniecības produkti ir sertificēti ar marķējumu Debio.

Šis marķējums nodrošina, ka saimniecības, zivju audzētavas,  pārstrādes un tirdzniecības uzņēmumi, importētāji ievēro noteikumus attiecībā uz bioloģisko lauksaimniecību un produkti atbilst prasībām saskaņā ar etiķeti. Lielākā daļa Debio dienestu nodarbojas bioloģiskās ražošanas pārbaudi saskaņā ar Norvēģijas „Noteikumiem par ražošanas un bioloģisko lauksaimniecības produktu marķēšanu”.     Kontroles dienesti darbojas saskaņā ar Norvēģijas Pārtikas drošības dienestu, kas savukārt ievēro ES noteikumus 2092/91. Tie uzrauga lauksaimniecības produktu ražošanu, importu un tirdzniecību, kā arī bioloģisko akvakultūru – dažādas saldūdens un sālsūdens zivis –  lašus, foreles, varavīksnes foreles, asarus, zandartus un mencas.

Debio ir izstrādājis arī  mežsaimniecības un savvaļas produktu standartu – „ Dabas produkti”.

Green Certificate (Zaļo sertifikātu) izstrādāja un ieviesa Lauku Tūrisma aģentūra „Lauku ceļotājs”. Ar šo marķējumu patērētājiem piedāvā veselīgu vietējā ražojuma pārtiku, videi draudzīgas brīvdienu tūrisma aktivitātes un plašu informāciju par vietējiem dabas, kultūras un vēstures objektiem.

Marķējums Green Certificate garantē Latvijā ražotu pārtikas produktu kvalitāti.  Marķējums  Zaļā karotīte nozīmē, ka 75% produktu ir Latvijas izcelsmes, nesatur ģenētiski modificētus augus un sintētiskās krāsvielas un ir nodrošināta produktu ražošanas kontrole.

 

IETEIKUMI

Apsekojumā iesaistītie marķēto produktu  eksperti ierosina ņemt vērā:

- jaudu ( zemu enerģijas patēriņu),

-vides aizsardzību (  nedrīkst izraisīt vides piesārņojumu, kas nelabvēlīgi ietekmē vidi un cilvēku veselību)

- kvalitāti (ieskaitot ierīču izturību).

Produktu izvēle marķēšanai būtu jāveic neatkarīgiem ekspertiem, tie jāpārbauda un jānovērtē, atlases kritērijiem jābūt skaidriem un nemainīgiem. Testu rezultāti ir publiski pieejami patērētājiem.

Ieteicams, lai konkrētā produkta derīguma termiņš etiķetēs nebūtu ilgāks par 3 gadiem. Tā rīkojas   Nordic Swan un The Key Flag.

Tomēr, ieteicams inovācijas attīstīt pēc iespējas ātrāk.

Secinājumi

1. Lietuvas patērētajiem būtu lietderīgs sadzīves tehnikas valsts marķējums. Pagaidām šāda marķējuma nav. Salīdzinot situāciju ar pārējām iesaistītajām  dalībvalstīm, redzams, ka tajās ir neatkarīgi marķējumi un ir svarīgi  nodrošināt to darbību.

2.Sadzīves tehnikas marķēšanai jābūt neatkarīgai, kritērijiem jābūt skaidriem un pieejamiem patērētājiem.

3.Novērtēšanas kritērijos jāietver: enerģijas patēriņš, ietekme uz vidi un cilvēku veselību, kā arī   kvalitātes un cenas attiecība.

4.Konkrētu produktu etiķetēs ieteicams norādīt, ka derīguma termiņš nedrīkst būt ilgāks par 3 gadiem.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 30 augusts 2011 09:40
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack