Divējāda pārtikas kvalitāte Eiropas Savienībā Drukāt
Autors Baiba Miltoviča   
Otrdiena, 26 jūnijs 2018 11:28

Jau iepriekš LPIAA sekoja līdzi un informēja patērētājus www.pateretajs.lv par "divējādo preču kvalitātes" jautājumiem Eiropas Savienībā t.i. preces, kuras komersants reklamē kā vienādas, lai gan to sastāvs būtiski atšķiras. 2018.gada jūnijā Eiropas Komisija nākusi klajā ar vienotu metodiku pārtikas produktu kvalitātes salīdzināšanai visā ES.

Eiropas Komisijas zinātnes dienests ir izstrādājis vienotu metodiku, kas ļauj valsts patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm veikt testus, kuros var salīdzināt visā Savienībā līdzīgā iepakojumā pārdoto pārtikas produktu sastāvu un īpašības.

Jaunā metodika papildina Eiropas Komisijas iniciatīvas "Uz patērētājiem orientēts jaunais kurss"pasākumus, ar mērķi:

- skaidrāk formulēt un stiprināt patērētāju tiesības, ietverot tādas prakses aizliegumu, kas paredz divējādu kvalitāti, maldinot patērētājus;

- pilnvarot kvalificētas struktūras patērētāju vārdā nākt klajā ar tos pārstāvošiem pasākumiem;

- ieviest spēcīgākas sodīšanas pilnvaras dalībvalstu patērētāju tiesību aizsardzības iestādēm.

Metodikas pamatā ir tādi galvenie principi kā pārredzamība, salīdzināmība, līdzīga paraugu atlase un produktu testēšana. Eiropas mēroga testēšanas kampaņas laikā tiks savākti dati par divējādas kvalitātes pārtikas izplatības jautājumiem.

Kopīgais pētniecības centrs koordinēs to, kā vairāku ES dalībvalstu laboratorijas izmantos šo metodiku. Pirmajiem rezultātiem vajadzētu būt pieejamiem līdz 2018. gada beigām. Šim pasākumam būtu jāsniedz praktiski norādījumi iestādēm, kas izmeklē maldinošu praksi.

Papildus informācija par ES Zināšanu centru, kuršÂ  atbild ar pārtiku saistītas krāpšanas un pārtikas kvalitātes jautājumos - https://ec.europa.eu/jrc/en/page/eu-harmonised-methodology-testing-food-products-180814

LPIAA turpinās sekot līdzi "divējādo preču kvalitātes" jautājumiem un informēs par tiem www.pateretajs.lv

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 26 jūnijs 2018 14:53