Enerģijas efektivitātes pasākumi patērētājiem Drukāt
Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:28

”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem”

2011.gada 1 jūnijā Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija uzsāka, ar Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” atbalstu, projektu „”Vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšana par enerģijas efektivitātes jautājumiem” (t.i. bezdarbam pakļautie iedzīvotāji, ieskaitot jauniešus, pirmspensijas un pensijas vecumu sasniegušie iedzīvotājus un citas sociālās grupas). Tēma izvēlēta, jo pieaugoša problēma Rīgas, Viļņas un Tartu pašvaldībās ir iedzīvotāju spēja norēķināties par siltumenerģijas pakalpojumu rēķiniem.

Projekta mērķis ir organizēt “vājo” patērētāju zināšanu un informācijas veicināšanas pasākumus par enerģijas efektivitātes jautājumiem. Projekta ietvaros tika rīkotas divas grupu līderu apmācības – Gēteborgas pašvaldībā (Zviedrijā) un Tartu pašvaldībā (Igaunijā), kuru ietvaros tika organizētas gan apmācības, gan konkrētu „labo piemēru” aplūkošana t.i. enerģijas efektivitāte pasīvajās mājās; elektroenerģijas risinājumi enerģijas taupīšanai; biodegvielas ražošana un pielietošana individuālos un publiskos transporta līdzekļos u.tml. Grupu līderu apmācībām sekoja trīs izglītojošie semināri Rīgas pašvaldībā (Latvijā), kuri paredzēti projekta mērķa grupai t.i. Tartū, Viļņas un Rīgas pašvaldības iedzīvotājiem.

Projekta noslēguma tika izstrādāta elektronikā mājas lapa www.consumerenergy.lv, kura turpmāk kalpos kā kopēja platforma Baltijas valstu patērētāju organizācijām turpmāko enerģētikas iniciatīvu organizēšanai.

Projekta partneri: Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (Rīgas pašvaldības iedzīvotāji), Tartu patērētāju informācijas centrs (Tartu pašvaldības iedzīvotāji); Lietuvas patērētāju institūts (Viļņas pašvaldības iedzīvotāji) un “Alingsas Dabas Draugu grupa” un “Gēteborgas Enerģija” (Gēteborgas pašvaldības iedzīvotāji). Ieteikuma vēstuli projekta realizācijai ir izsniegusi Rīgas Enerģētikas Aģentūra.

 

 

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 26 janvāris 2012 14:50