LPIAA

Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija

LatvianRussian (CIS)
Kas ir parādu piedzinējs? PDF Drukāt E-pasts
Autors Andrejs Vanags   
Piektdiena, 30 novembris 2018 09:35
Zobu protēzes ieķerušās naudas banknotēs attēls

Vārdi "parādu piedzinējs" samērā bieži iedveš bailes patērētājos. Mūsu prakse liecina, ka iemesls tam parasti ir neziņa par to, kas īsti ir parādu piedzējs un kā tas darbojas. Bet vai patērētāju bailēm ir kāds racionāls pamats? To arī mēģināsim noskaidrot šajā rakstā.

Parādu piedzinējs nav tiesu izpildītājs

Pašā sākumā vēlamies pievērst uzmanību faktam, ka parādu piedzinējs nav tiesu izpildītājs. Šī atziņa ir ļoti būtiska, jo ļauj labāk saprast ko parādu piedzinējs var un nevar paveikt.

Tiesu izpildītājs ir tiesu sistēmai piederīga persona, kurš, pildot savus amata pienākumus ir pielīdzināms valsts amatpersonai. Galvenais tiesu izpildītāju uzdevums ir veikt tiesu un citu institūciju nolēmumu izpildi t.sk. kustamās un nekustamās mantas, kā arī naudas līdzekļu bankas kontos apķīlāšanu un to izlietošanu parāda segšanai.

Savukārt, parādu piedzinējs ir privātpersona, kas atgūst parādu kreditora vārdā vai uzdevumā. Tādējādi, parādu piedzinējs pats pa sevi nav tiesīgs veikt mantas vai naudas līdzekļu apķīlāšanu un lai to panāktu viņam vajadzēs vērsties tiesā, tāpat, kā jebkurai privātpersonai. Tādēļ daudzu patērētāju bažas, ka parādu piedzinējs bez tiesas nolēmuma varēs bloķēt naudas līdzekļus viņu bankas kontā vai atņemt mantu nav pamatotas.

Parādu piedzinējs ir licencēts pakalpojuma sniedzējs

Latvijā parādu piedzinēju jeb parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju darbība ir reglamentēta ar likumu. Tātad tā nav "mežonīgu rietumu" teritorijā, kurā nedarbojas nekādi likumi. Tieši pretēji, uzņēmējam, kas vēlas darboties šajā jomā ir jāsaņem licence no Patērētāju tiesību aizsardzības centra, kurš noteiktajos gadījumos ir tiesīgs licenci apturēt vai anulēt.

Pamati licences apturēšanai vai anulēšanai var būt dažādi, bet pārsvarā tie ir saistīti ar parādu piedzinēja pieļautajiem likumpārkāpumiem. Licences zaudēšana liedz uzņēmējam nodarboties ar parādu atgūšanas darbībām (parādu piedziņu).

Secinājums - ja uzskatat, ka parādu piedzinējs rīkojies nelikumīgi, droši rakstiet sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Licencēto parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzēju saraksts atrodams šeit.

Vai parādu piedzinējs drīkst apmeklēt mani mājās vai darbā?

Nemot vērā to, ka parādu piedzinēja darbību regulē likums, tad parāda piedzinēja uzvedībai tiek noteiktas zināmas prasības. Piemēram, likums nosaka, ka parādu piedzinējam saskarsmē ar parādnieku ir aizliegts:

  1. izmantot agresīvas saskarsmes formas (tai skaitā izteikt draudus un veikt darbības, kas aizskar dzimuma, vecuma, rases vai etnisko piederību un drošību, reliģisko, politisko vai citu pārliecību, invaliditāti, sociālo izcelsmi un mantisko vai ģimenes stāvokli, kā arī seksuālo orientāciju);
  2. sazināties ar parādnieku viņa cieņu un godu aizskarošā formā;
  3. apmeklēt parādnieku viņa darbavietā, darbu veikšanas vietā vai dzīvesvietā bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas;
  4. sniegt nepatiesu vai maldinošu informāciju par parāda nemaksāšanas sekām.

Tādējādi, ja parādu piedzinējs ir ieradies patērētāja dzīvesvietā vai darbavietā bez iepriekšējas patērētāja piekrišanas, viņš izdara likuma pārkāpumu un tas ir pamats sūdzības iesniegšanai Patērētāju tiesību aizsardzības centram.

Turklāt, jāņem vērā, ka likums pieprasa parāda piedzinējam arī ievērot samērīgumu. Saziņa ir uzskatāma par nesamērīgu, ja tā:

  1. notiek svētdienās vai likumā noteiktajās svētku dienās;
  2. notiek laikā no pulksten 21.00 līdz 8.00 vai bez parādnieka iepriekšējas piekrišanas laikā no pulksten 21.00 līdz 23.00;
  3. apgrūtina parādnieka spēju izmantot ikdienas saziņai attiecīgus elektronisko sakaru līdzekļus.

Mēs plānojam arī turpmāk informēt sasītājus par viņu tiesībām un pienākumiem attiecībās ar parādu piedzinējiem. Tāpat varam rekomendēt lasītājiem iepazīties ar citiem mūsu mājaslapā pieejamiem materiāliem, piemēram, ar rakstu par parādu piedzinēju izvirzīto prasījumu pamatotību.

Veiksmīgus pirkumus!

Pēdējās izmaiņas: Ceturtdiena, 06 decembris 2018 09:18
 
 
Joomla 1.5 Templates by Joomlashack