SIA "Baltatour" (www.baltatour.lv) ir iekļauta "melnajā sarakstā" Drukāt
Autors Andrejs Vanags   
Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:25

banner melnais saraksts

Biedrība "Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija" (PIAA) informē, ka Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) izveidotajā "melnajā sarakstā" iekļauta SIA "Baltatour" (reģ. Nr. 40003196546) par to, ka uzņēmums nav izpildījis uzlikto pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100,00 EUR apmērā, neskatoties uz to, ka Patērētāju strīdu risināšanas komisija ir uzlikusi tam par pienākumu to izdarīt.

SIA "Baltatour", kura veic komercdarbību tīmekļa vietnē www.baltatour.lv, ir saņēmusi no patērētājas maksājumu 200,00 EUR apmērā par braucienu uz Ķelni. Tomēr vēlāk patērētāja vērsās pie komersanta ar lūgumu atmaksāt samaksāto naudu, jo patērētāja nevarēja doties braucienā ģimenes apstākļu dēļ. Komersants patērētajai pārskaitīja 100,00 EUR, bet atlikusī summa 100,00 EUR apmērā tā arī netika atmaksāta. Komersants viedokli par notikušo nav sniedzis.

Patērētāju strīdu risināšanas komisija, izvērtējot strīda faktiskos apstākļus un pušu iesniegtos pierādījumus, nolēma apmierināt patērētājas izvirzīto prasību un uzlikt SIA "Baltatour" par pienākumu atmaksāt patērētājai neatmaksāto naudas summu par pakalpojumu 100 EUR apmērā.

Komisija secināja, ka lai arī starp patērētāju un SIA "Baltatour" nebija noslēgts rakstveida līgums, līdz ar to nav zināms datums, līdz kuram patērētāja varēja atkāpties no iegādātā pakalpojuma un kādā apmērā atgūt samaksāto naudas summu, tomēr komersants jau ir atmaksājis daļu no pakalpojuma vērtības un no lietas materiāliem neizriet, ka viņš nav piekritis atmaksāt atlikušo pakalpojuma vērtību.

"Melnais saraksts" ir izveidots, lai informētu patērētājus par komersantiem, kuri nepilda Patērētāju strīdu risināšanas komisijas lēmumus un, tādējādi, palīdzētu patērētājiem izdarīt izvēli par preces iegādi vai pakalpojuma izmantošanu.

Ar "melno sarakstu" un komisijas lēmumu izrakstiem var iepazīties šeit. Informācija par Patērētāju strīdu risināšanas komisiju ir šeit.

Pēdējās izmaiņas: Otrdiena, 19 jūnijs 2018 16:52